Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з фізики 8 клас

Урок № 29 Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».

Урок № 29
Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».

Мета: узагальнення знань про температуру, внутрішню енергію, теплопередачу та її види, зміну агрегатних станів речовини, теплові двигуни, приведення набутих знань у систему.

Очікувані результати: учні повинні вміти відтворювати систему знань з теми «Теплові явища» та застосовувати їх під час розв’язування задач різного типу.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Наочність: підручник, мультимедійне обладнання, комп’ютерна презентація, картки для фізичного лото, картка до завдання «Пропущені місця в формулах», картки до рефлексії «Рюкзак» — на кожного учня, таблиця «Загадки Холмса».

 

Хід уроку

 

Птахам дані крила, рибам — плавці,

а людям, які живуть у природі,—

вивчення і пізнання природи;

ось їхні крила.

Х. Марті

 

I. Організаційний етап

Учитель оголошує епіграф уроку, вислів відомого кубинського письменника Хосе Марті: «Птахам дані крила, рибам — плавці, а людям, які живуть у природі, — вивчення і пізнання природи; ось їхні крила». Бува i (интернет) 2

 

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням розглянути низку рисунків і проводить бесіду за методом «Ключові слова». Бува i (интернет) 3

Запитання до учнів

1. Користуючись рисунками, напишіть ключові слова до теми «Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».

2. Які знання, отримані в ході вивчення теми, на вашу думку, є найважливішими?

3. Використовуючи ключові слова, поясніть, чому ця тема є важливою для розуміння ролі фізики у науково технічному прогресі.

III. Узагальнення та систематизація знань

Метод «Ланцюжок»

Учитель пропонує учням за планом проаналізувати узагальнюючу таблицю «Теплові явища» (с. 93). Бува i (интернет) 4–7

1. Назвіть три основні агрегатні стани речовини. Як називаються процеси переходу речовин з твердого стану в рідкий та навпаки; з рідкого стану в газоподібний та навпаки?

2. Прокоментуйте табл. 5 (с. 93).

3. Що називають тепловим двигуном? Який принцип дії теплової машини?

4. Прокоментуйте табл. 7 (с. 93).

 

IV. Узагальнення та систематизація навичок

Фізичне лото

1. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його означенням.

1 Наноматеріали

2 Конденсація

3 Плавлення

4 Аморфні речовини

5 Кристалізація

6 Тепловий двигун

7 Пароутворення

 

А Предмети, речовина, сировина, які штучно створені з використанням нанооб’єктів і призначені для виготовлення різноманітних виробів

Б Процес переходу речовини з рідкого стану в кристалічний

В Речовини, частинки яких не утворюють кристалічні ґратки та які не мають певної температури плавлення

Г Процес переходу речовини з твердого стану в рідкий

Д Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий

Е Машина, яка працює циклічно і яка енергію палива перетворює на механічну роботу

Є Процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний

Відповідь Бува i (интернет) 8

1. 1 — А, 2 — Д, 3 — Г, 4 — В, 5 — Б, 6 — Е, 7 — Є.

 

2. Заповніть пропуски в формулах.

Кількість теплоти, яку необхідно передати твердій речовині масою m, щоб перетворити її на рідину за температури плавлення

Eqn004

Кількість теплоти, необхідна для перетворення рідини на пару за незмінної температури

Eqn004

Кількість теплоти, яка виділиться в ході повного згоряння цього палива

Eqn004

ККД нагрівника

Eqn004

ККД теплового двигуна

Eqn004

 

Відповідь Бува i (интернет) 9

2. 1) Eqn004; 2) Eqn004; 3) Eqn004; 4) Eqn004; 5) Eqn004.

 

3. Знайдіть зайве у логічному рядку, відповіді обґрунтуйте. Бува i (интернет) 10–13

Відповідь

1) Зайва величина — с, решта величин має одиницю в СІ — Eqn004; 2) зайва величина — Eqn004, значення інших величин знаходяться в таблиці; 3) зайвим є рисунок 3, оскільки лід, алмаз, сіль — це кристалічні речовини, смола — аморфна; 4) зайвим є рисунок 2, оскільки решта двигунів — теплові.

 

4. [2]: завдання для самоперевірки розділу 1 «Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»: № 1–7 — усно; завдання № 16 — письмово.

 

5. Додаткове завдання

Поясніть «загадку» Шерлока Холмса з точки зору фізики. Бува i (интернет) 14, 15

 

Була зима. Шерлок Холмс увійшов до кімнати з вулиці. Крізь замерзлі вікна було видно лише край дороги. «Господиня квартири лінива»,— подумав він. Чому Холмс зробив такий висновок? Про які фізичні процеси йдеться? (Відповідь. Вікна в квартирі були замерзлими. А це означає, що в простір між рамами проникло з кімнати тепле вологе повітря. Стикаючись з холодним склом, водяна пара, що міститься в повітрі, конденсувався, а утворена вода охолола і замерзла на склі. Звідси випливає: щілини в рамах вікон були погано законопачені і заклеєні. Процеси: конденсація, кристалізація.)

 

V. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія за методом «Рюкзак» Бува i (интернет) 12

Учитель користується додатком 2.1.

 

VI. Домашнє завдання

1. [2]: § 1–18 — повторити.

2. Виконати завдання для самоперевірки до розділу 1 «Теплові явища» (Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»): завдання № 13–15 — письмово.

3. Виконати тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання» — за бажанням.

4. Індивідуально (за бажанням). Заповнити таблицю «Загадки Шерлока Холмса» (тлумачення фізичних процесів із точки зору фізики).

Загадка Холмса

Тлумачення з точки зору фізики (відповіді)

Фізичні процеси (відповіді)

Зверніть увагу, Ватсоне, ластівки літають над самою землею. До чого б це? — хитро примруживши очі, запитав Шерлок Холмс.

— Усім відомо, погода зміниться, буде дощ,— сказав, позіхаючи, доктор Ватсон.

 

 

Прибирання кухні добігало кінця. Шерлок Холмс, бажаючи швидше висушити вимиту дощату підлогу, велів відкрити в приміщенні всі вікна і двері. На чому заснований його наказ?

 

 

«Хочете чаю?» — запитав господар будинку Шерлока Холмса. «Так»,— відповів гість. «От і добре,— сказав господар.— Але я люблю гарячий чай, тому кладу в нього шматочок цукру тільки перед тим, як пити». «Розумніше це робити раніше, відразу, як вам налили його»,— порадив Шерлок Холмс. Чи правий він?

 

 

Шерлок Холмс, увійшовши до квартири і почавши розмову з її мешканцями, через хвилину сказав: «Шановна господиня, у вас на кухні кипить чайник». Як він визначив, якщо знаходився в кімнаті, з якої кухні не видно?

 

 

Підходячи до потрібного будинку на околиці містечка, Шерлок Холмс побачив сліди лижника. Вони були ніби підняті над іншим снігом. Господині, яка відкрила двері, він замість привітання сказав: «Скоро буде весна». Чому він так вирішив?

 

 

 

 

Відповідь

 

Загадка Холмса

Тлумачення з точки зору фізики (відповіді)

Фізичні процеси (відповіді)

Зверніть увагу, Ватсоне, ластівки літають над самою землею. До чого б це? — хитро примруживши очі, запитав Шерлок Холмс.

— Усім відомо, погода зміниться, буде дощ,— сказав, позіхаючи, доктор Ватсон.

Ластівки літають там, де є комахи, якими вони харчуються. Перед дощем унаслідок інтенсивного випаровування з поверхні землі, повітря насичене вологою, яка, осідаючи на крильцях комах, збільшує їхню масу, тому комахам важко піднятися вгору, і вони літають над землею; там же в цей час змушені літати й ластівки.

Випаровування, утворення хмар під час випаровування

Прибирання кухні добігало кінця. Шерлок Холмс, бажаючи швидше висушити вимиту дерев’яну підлогу, велів відкрити в приміщенні всі вікна і двері. На чому заснований його наказ?

Швидкість випаровування залежить і від інтенсивності потоків повітря, що стикаються з поверхнею рідини, що випаровується. Відкриті вікна і двері збільшують ці потоки.

Залежність швидкості випаровування від наявності повітряних потоків над рідиною

«Хочете чаю?» — запитав господар будинку Шерлока Холмса. «Так»,— відповів гість. «От і добре,— сказав господар.— Але я люблю гарячий чай, тому кладу в нього шматочок цукру тільки перед тим, як пити». «Розумніше це робити раніше, відразу, як вам налили його»,— порадив Шерлок Холмс. Чи правий він?

Правий. Якщо цукор покласти відразу в гарячий чай, то його температура відразу знизиться, а чим вона нижча (тобто чим менше відрізняється від кімнатної), тим повільніше чай остигає.

Залежність швидкості випаровування від температури рідини

Шерлок Холмс, увійшовши в квартиру і почавши розмову з її мешканцями, через хвилину сказав: «Шановна господиня, у вас на кухні кипить чайник». Як він визначив, якщо знаходився в кімнаті, з якої кухні не видно?

Коли чайник кипить, то кришка зазвичай побрязкує, оскільки в чайнику завдяки утворенню пари тиск підвищується, піднімаючи кришку; при цьому частина пари виходить, тиск зменшується, кришка опускається, видаючи при цьому звук. Далі все повторюється.

Кипіння

Підходячи до потрібного будинку на околиці містечка, Шерлок Холмс побачив сліди лижника. Вони були ніби підняті над іншим снігом. Господині, яка відкрила двері, він замість привітання сказав: «Скоро буде весна». Чому він так вирішив?

Днем сніг активно тане і опускається. У слідах лижника, де він більш щільний, тане повільніше. Тому сліди виглядають піднятими над поверхнею снігу. А це ознака весни.

Плавлення

 

 

Категорія: Конспекти уроків з фізики 8 клас | Додав: uthitel (08.03.2018)
Переглядів: 179 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: