Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 клас (нова програма)

Урок № 2 Тема: Билина як жанр давньоруської літератури.

Урок № 2

Тема: Билина як жанр давньоруської літератури.

Поетичне відображення історії Київської

Русі в б илинах. Основні цикли билин

Мета: ознайомити учнів з поняттям «билина», її характерними ознаками, художніми

особливостями; навчати висловлювати власні враження; розвивати зв’язне

мовлення, спостережливість, логічне мислення; сприяти вихованню почуття

патріотизму, поваги до людей.

Очікувані результати: учні знають, що таке билина, цикли билин, уміють виділяти харак-

терні ознаки, художні особливості жанру, відповідають на питання вчителя

повно та обґрунтовано.

Ключові поняття: фольклор, билина, цикли билин.

Обладнання: репродукції картин В. Васнецова «Три богатирі», «Витязь на роздоріжжі»,

«Гуслярі» тощо; ілюстрації, присвячені життю Київської Русі.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок-дослідження

Перебіг уроку

I. Організаційний етап

II. Ет ап перевірки дом ашнього завдання

;; Бесіда

1. Що таке оригінал твору?

2. Що називаємо художнім перекладом?

3. Які різновиди перекладу ви знаєте?

4. Чим переклад відрізняється від переспіву?

III. Ет ап підготов ки учнів до активного

та свідомого засво єння нового матеріалу

;; Повідомлення теми нового матеріалу

;; Формулювання разом з учнями цілей та завдань вивчення нового матеріалу

;; Показ практичної значущості вивчення нового матеріалу,

мотивація навчальної діяльності

;; Бесіда

1. Згадайте, що називають фольклором.

2. Які жанри фольклору ми вивчали?

3. У яких творах розповідається про героїчне минуле країни?

Чи вивчали ви такі твори на уроках української літератури?

;; Слово вчителя

Тисячу років тому життя Київської Русі було сповнене небез-

пеки. Постійні набіги печенігів та половців, які спалювали села,

а людей винищували чи брали в полон, постійні міжусобні сутички

руських князів — усе це знайшло відображення у творах фольклору.

Люди потребували захисника.

;; Постановка перед учнями навчальної проблеми

А от якими саме рисами наділили давні творці фольклору

героїв-захисників, у яких творах утілились мрії та прагнення простого

люду, ми й повинні дізнатися сьогодні на уроці.

;; Індивідуальне завдання. Робота в парах

Два учні протягом уроку складають 12 запитань за матеріалом, який вивчається

на уроці. Питання мають бути складені таким чином, щоб, відповідаючи на них, учні

класу змогли повторити основні поняття.

IV. Ет ап перевірки знань учнів

;; Повідомлення учнів на тему «Культура Київської Русі

наприкінці X — у першій половині XI ст.»

(Матеріал для повідомлень подано в електронному додатку.)

;; Бесіда

1. Чи знаєте ви билинних героїв? Назвіть їх.

2. Чим билинні герої відрізняються від казкових?

;; Словникова робота

Билини — героїко-патріотичні пісні, де йдеться про подвиги богатирів та події

Давньої Русі переважно XI–XVI ст., які усно передавалися із покоління в покоління.

;; Коментар учителя

Саме слово билина походить від слова «биль», тобто те, що

дійсно було. У деяких місцевостях билини називали «старинами»,

«старинками».

Билини — це епічні пісні про події часів Київської Русі (IX–

XII ст.)

Билини — це не літописи, і вони не відображають конкретні

історичні події. Це перекази про давнину. Складали їх талановиті

люди з народу, чиї імена не збереглися. Ці твори передавалися

з вуст у вуста. Виконувалися билини в супроводі гусел —

старовинного народного інструмента.

Билинний вірш неримований, з трьома-чотирма наголосами

на рядок і обов’язковим дактилічним закінченням, тобто наголосом

на третьому від кінця рядка складі; якщо ж останнє слово в рядку

не відповідало цій вимозі, додавався ще один склад, наприклад:

«…по полям, по широк-и-им». За обсягом билини найдовші серед

усіх жанрів слов’янської усної народної творчості, а серед билин

найдовші так звані контаміновані, тобто з’єднані з кількох сюжетів

про одного і того самого героя.

Головною ознакою билини є її герой — богатир. Словом бога-

тир у фольклорі називають вояка з надлюдськими силами і здібностями.

;; Робота з репродукціями картин В. Васнецова

Погляньте на репродукції картин В. Васнецова. Якими зобразив

митець богатирів?

;; Продовження слова вчителя.

Робота з таблицею

Герої билин

Найдавніший

цикл Київський цикл Новгородський

цикл

Святогор Садко, Василь Буслаєв (народилися і жили в Новгороді),

Ілля Муромець, Альоша Попович, Добриня Микитович.

Обов’язково згадується київський князь

Вольга і Микула

Селянинович

;; Слово вчителя

Один із найулюбленіших у народі билинних героїв — Ілля

Муромець. Можливо, це пояснюється тим, що така людина дійсно

жила за часів Київської Русі. Його могила зберігалася в Києво-

Печерській лаврі, про що свідчать записки дипломатичного пред-

ставника німецького імператора Еріха Лясоти (XVI–XVII ст.).

;; Виразне читання билини «Ілля Муромець» учителем

;; Бесіда

1. Чи сподобалась вам билина?

2. До якого циклу билин віднесемо цей твір? За якими озна-

ками?

3. Що ми дізналися про головного героя?

4. Хто змінив долю героя?

5. Ким, на ваш погляд, були старчики?

6. Що повинен був зробити герой, щоб стати богатирем?

V. З акріплення нового матеріалу

;; Перевірка індивідуального завдання

Клас відповідає на питання, складені учнями, що отримали індивідуальне завдання

на початку уроку.

1. Дайте визначення билини.

2. Хто був автором билин?

3. Що оспівується в билинах?

4. Які цикли ви знаєте?

5. Якими перед нами постають голові герої билин?

;; Рефлексія. «Продовж речення»

99Сьогодні на уроці я…

99Найцікавішим для мене стало…

99Я вважаю, що билини…

VI. Ет ап інформув ання учнів про дом ашнє завдання,

інстру ктаж з його виконання

;; Завдання для всього класу

Вивчити теоретичний матеріал, прочитати билину «Ілля

Муромець і Соловей Розбійник», скласти словничок «Обладнання

богатиря».

 

 

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (30.06.2018)
Переглядів: 418 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: