Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 клас (нова програма)

Урок № 17 Тема: У тілення в об разі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу

Урок № 17

Тема: У тілення в об разі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу

Мета: учити учнів аналізувати художній образ, характеризувати вчинки героя, спира-

ючись на приклади з тексту; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення;

сприяти вихованню прагнення до самовдосконалення.

Очікувані результати: учні характеризують образ Айвенго, виявляють у ньому ключові

риси, національний і загальнолюдський зміст; висловлюють власні судження

щодо подій і вчинків персонажа, підтверджують свою думку цитатами з тексту;

виразно читають та переказують фрагменти твору, передають емоційне вра-

ження від прочитаного, пояснюють своє ставлення до літературного персонажа;

вирізняють у прочитаних текстах художні засоби створення образів персонажів,

установлюють функції засобів образотворення.

Ключові поняття: художній образ, засоби образотворення.

Обладнання: малюнки-портрети Айвенго, створені учнями, текст роману «Айвенго».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Вид уроку: урок-практикум.

Епіграф до уроку

Лицарство! … воно є джерелом найчистіших

і найшляхетніших прихильностей…

В. Скотт

Перебіг уроку

I. Організаційний етап

II. Ет ап перевірки дом ашнього завдання

;; Словниковий марафон

Завдання: дописати слово.

1. Наявність в творі, сцені чи описі, а також у мові персонажів

прикмет історичного минулого — це… (історичний колорит).

2. Закодована у кольорах, фігурах, геометричних формах сис-

тема знань про походження заможної аристократичної ро-

дини (її герб) — це… (геральдика).

3. Настоятель монастиря, абатства — … (пріор, абат).

4. Напівчернечий, напіввійськовий орден, заснований у 1118–1119

р. в Єрусалим, — … (орден лицарів храму Тамплієрів).

5. Довгий плащ, часто з капюшоном — … (кирея).

6. Мандрівний поет-співець — … (трубадур).

7. Королівський слуга, що наглядає за кіньми, — … (маршал).

8. Розпорядник на святах, лицарських турнірах — … (герольд).

9. Головний убір з легкої тканини, обмотаної навколо тюбе-

тейки, — … (тюрбан).

10. Англійська королівська династія, до якої належав Річард

Левове серце, — … (Плантагенети).

11. Глава духовно-лицарського ордену — … (гросмейстер).

12. Частина шолома, що закриває обличчя — … (прилбиця).

;; Запитання до учнів

За допомогою яких засобів письменник створює історичний

колорит твору?

III. Ет ап підготов ки учнів до активного

та свідомого засво єння нового матеріалу

;; Повідомлення теми нового матеріалу

;; Формулювання разом з учнями цілей та завдань вивчення нового матеріалу

Яку мету уроку ви поставите перед собою та класом для того,

щоб усебічно розглянути образ Айвенго?

;; Показ практичної значущості вивчення нового матеріалу,

мотивація навчальної діяльності

;; Постановка перед учнями навчальної проблеми

;; Слово вчителя

Роман В. Скотта названо ім’ям його головного героя —

Айвенго. Цікаво те, що Айвенго не реальна, а вигадана особа. Для

чого ж автор вигадав свого героя? Чому створив його саме таким,

яким ми його побачили? Чи міг він бути інакшим? Чому В. Скотт

не просто описує лицарство, а поетизує його? Це ті питання, на які

ми з вами впродовж уроку повинні дати відповіді.

IV. Ет ап засто сування знань, умі нь, навичок

;; Робота з епіграфом

Як ви розумієте слова В. Скотта, що слугують епіграфом

до нашого уроку?

;; «Гронування»

Лицар

Честь Відвага Хоробрість

Великодушність

Вірність

Жертовність

Відданість

сюзерену

Шляхетність

;; Представлення учнями створених портретів Айвенго

;; Бесіда

1. З якої родини походив Айвенго?

2. Чому герой на початку твору повинен був ховати своє об-

личчя?

3. У яких епізодах найяскравіше проявляється сутність харак-

теру Айвенго?

;; Аналітична практична робота з текстом у групах

Група 1. У бат ьківському домі

1. Чому Айвенго у вигляді пілігрима прийшов до батьківської

оселі, незважаючи на те, що батько вигнав його з дому?

2. У чому сутність суперечки Айвенго і Бріана де Буагільбера?

Підтвердьте цитатою.

3. Які речі були найціннішими для Айвенго і для Бріана де Буагільбера?

У якому епізоді це виявилося? Як це їх характе-

ризує?

4. Чому Айвенго допоміг євреєві Ісааку?

Група 2. На л ицарському турнірі

1. З якою метою було влаштовано турнір? Чому Айвенго бере

в ньому участь?

2. Що зображено на щиті лицаря? Як ви розшифруєте цей символ?

3. Чому глядачі радо зустріли нового учасника?

4. Знайдіть і прочитайте/перекажіть уривки, у яких показана

звитяга героя.

5. Як характеризує лицаря відмова від трофеїв?

Група 3. У полоні

1. Як і чому Айвенго та Ребекка опинилися в полоні?

2. Як поводиться герой? Про кого він турбується в першу чергу?

Про що це свідчить?

Група 4. Під час захисту життя Ребекки

1. Чому, незважаючи на рани та присутність поряд коханої

жінки (Ровени), Айвенго поспішив на допомогу Ребецці?

2. Як характеризує героя те, що він попросив гідно поховати

Бріана де Буагільбера, незважаючи на негідні вчинки остан-

нього?

;; Презентація групами результатів практичної роботи

V. Ет ап закріплення матеріалу

;; Проблемні питання

1. Чи можемо ми назвати Айвенго справжнім лицарем, утілен-

ням ідеального героя роману В. Скотта?

2. А чи можемо ми сказати, що лицарство є актуальним і в наші

часи?

;; Рефлексія. «Мікрофон»

Сьогодні на уроці я зрозумів, що…

VI. Ет ап інформув ання учнів про дом ашнє завдання,

інстру ктаж з його виконання

;; Завдання для всього класу

Написати твір-роздум «Чому Айвенго був би хорошим другом

для мене?»

;; Індивідуальні завдання

Дібрати цитати з тексту для характеристики образів Бріана

де Буагільбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі

(за варіантами).

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (30.06.2018)
Переглядів: 313 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: