Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 клас (нова програма)

Урок № 16 Тема: Історичний колорит у романі й засоби його творення

Урок № 16

Тема: Історичний колорит у романі й засоби його творення

Мета: учити виділяти елементи історичного колориту твору, порівнювати текст роману

з реальними історичними подіями; розвивати здатність аналізувати художній

твір; сприяти інтересу до жанру історичного роману.

Очікувані результати: учні виявляють історичну основу роману, виділяють елементи істо-

ричного колориту в ньому, порівнюють події твору з реальними історичними

подіями, підтверджують свою думку цитатами з тексту, виразно читають фраг-

менти твору.

Ключові поняття: історичний роман, історичний колорит.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації на тему «Англія XII ст.», текст роману

«Айвенго».

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: урок-дослідження.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап

II. Ет ап перевірки дом ашнього завдання

;; Гра «Знайди помилку»

1. На попередніх уроках ми почали знайомство з повістю ве-

ликого французького письменника В. Скотта «Айвенго».

(Роман, англійський письменник.)

2. Вальтер Скотт народився в Единбурзі, столиці Ірландії.

(Шотландії.) Юнацьким захопленням письменника було ви-

вчення права. (Збирання фольклору.)

3. Письменник став відомим після опублікування збірки поем.

(Зібрання балад «Пісні шотландського кордону».)

4. Час, зображений у творі — ХІ століття. (ХІІ ст.)

5. Твір «Айвенго» належить до жанру пригодницького роману,

засновником якого вважають В. Скотта. (Це історичний

роман.)

6. Письменник вважав, що найголовніше показати у творі ре-

альні події. (Долю людини на тлі історичних подій.)

7. Історичний роман — це твір, у якому розповідається багато

цікавих історій, що трапилися з героями. (Історичний ро-

ман — це роман, який побудований на історичних подіях,

відтворює в художній формі певну епоху.)

8. Епоху, зображену в романі, називають добою Відродження.

(Доба Середньовіччя.)

9. У ті далекі часи в Англії норманські та саксонські феодали

підтримували дружні відносини. (Навпаки, воювали.)

10. Королем Англії на той час був Вільгельм Левове Серце —

саксонець за походженням (Король Річард Левове Серце —

нормандець.)

11. Головним героєм роману є лицар Ательстан. (Айвенго.)

12. Седрик був прибічником норманської королівської династії.

(Прагнув відродити саксонську королівську династію.)

;; Підбиття підсумків

(Запис кількості балів в індивідуальному аркуші опитування.)

;; Прослуховування складених удома сенканів

Вальтер Скотт

Наполегливий, працелюбний

Перемагає, збирає, творить

Зумів показати народний рух, створити народні характери

Особистість

III. Ет ап підготов ки учнів до активного

та свідомого засво єння нового матеріалу

;; Повідомлення теми нового матеріалу

;; Формулювання разом з учнями цілей та завдань вивчення нового матеріалу

Будь ласка, спираючись на тему нашого уроку, сформулюйте

його мету.

;; Показ практичної значущості вивчення нового матеріалу, мотивація

навчальної діяльності

;; Слово вчителя

Чи любите ви історію? А чи не хочеться вам під час читання

підручника дізнатися більше про життя людей у давні часи, пере-

творити сухі факти на захопливу пригодницьку історію? А як це

можна зробити?

Одним із тих, хто зміг «оживити» картинки історії, був

В. Скотт. Якщо уважно читати роман «Айвенго», то можна «ожи-

вити» ті факти життя давньої Англії, які відомі вам з уроків історії.

;; Постановка перед учнями навчальної проблеми

Знайомство з романом ми розпочнемо саме з того, що з’ясуємо,

яким чином письменник створює історичний колориту роману.

IV. Ет ап перевірки знань учнів

;; Слово вчителя

До 1819 року В. Скотт писав історичні романи з недавнього

минулого Шотландії. Він заявляв про недоцільність заглиблюва-

тися в історію більш ніж на 80 років. Роман «Айвенго» став важ-

ливою віхою на творчому шляху В. Скотта:

99уперше дія твору віднесена в глибину Середньовіччя і від-

бувається у XII столітті;

99уперше письменник виходить за межі Шотландії, описуючи

історичне минуле Англії;

99роман «Айвенго» В. Скотт вважав своїм першим справжнім

історичним романом.

Саме після цього роману про В. Скотта почали говорити: «Він

уміє оживляти події, які покрилися пилом часів».

Які ж історичні події покладені в основу роману?

;; Повідомлення учня. Історичне тло роману «Айвенго»

(див. електронний додаток)

;; Робота з ілюстраціями

Зверніть увагу на виставку репродукцій. Які моменти життя

Англії XII ст. вони ілюструють?

;; Аналітичне дослідження тексту

1. Роман починається з розмови Гурта і Вамби. Про що читач

може з неї дізнатися? Яка політична обстановка була в Англії

на той час?

2. Як ви гадаєте, чому протистояння між норманами і саксами

було таким гострим?

3. Про що свідчать кільця на шиї у Гурта і Вамби?

4. Що ви дізналися про Седрика Сакса?

5. Хто такі лицарі храму?

6. З якою метою хрестоносець і пріор збиралися відвідати оселю

Седрика?

7. Чому раби Седрика відправили почет іншою дорогою?

8. Подумайте, представники яких соціальних груп виведені

в романі? Якими вони зображені у творі?

9. Чи збігаються роль Річарда І в історії Англії і його образ

у романі? Чому?

10. Навіщо автор увів у твір образи Локслі та йеменів? Що вони

символізують?

11. Чи збігається образ героя народних балад Робіна Гуда з об-

разом Локслі — одного з героїв роману «Айвенго»?

12. Вдома, готуючись до уроку, ви повинні були звернути увагу

на картини життя Англії XII століття. Скажіть, які особли-

вості мови персонажів ви виділили?

13. Як одягалися герої?

14. Які особливості побудови та інтер’єру оселі ви б хотіли ви-

ділити?

15. Чи збігаються описи, створені В. Скоттом, з картинами, що

ілюструють історичні праці?

V. З акріплення нового матеріалу

;; Проблемне питання

Проаналізувавши сказане на уроці, дайте відповідь: за допо-

могою яких засобів В. Скотт зміг так яскраво створити художню

історію Англії ХІІ ст.?

;; Рефлексія. «Продовжте речення»

Сьогодні на уроці я:

  • зміг (змогла) зробити…
  • дізнався (дізналась)…

VI. Ет ап інформув ання учнів про дом ашнє завдання,

інстру ктаж з його виконання

;; Завдання для всього класу

Дібрати цитатний матеріал до образу Айвенго.

;; Індивідуальні завдання

Створити малюнки-портрети Айвенго (за бажанням).

 

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (30.06.2018)
Переглядів: 158 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: