Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із Вступу до історії України 5 клас (нова програма)

Урок № 3 Історична карта

Урок № 3

Історична карта

Мета: пояснити зміст поняття «історична карта», навчити розрізняти умовні позначки на історичній карті, знаходити на карті відповідь на запитання вчителя; переконати учнів у важливості вивчення предмета «історія».

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, настінна карта, атлас, роздавальний матеріал.

Основні поняття: історична карта, легенда карти.

Очікувані результати: учні зможуть застосовувати поняття «історична карта»; отримають навички роботи з історичною картою, знаходитимуть на карті територію України та її столицю.

 1. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Варіант І

Метод «Кмітливий олівець»

Впишіть пропущені літери та поясніть зміст понять, які ви вивчили з попередньої теми.

Х _ _ _ _ _ _ ГІЯ, Т _ _ _ _ _ _ _ ТТЯ, С _ _ _ _ ТТЯ, Е _А, Р_К.

Відповідь: хронологія, тисячоліття, століття, ера, рік.

Хронологічна задача

 1. Позначте на лінії часу:

1) рік проголошення незалежності України;

2) поточний рік.

 1. Скільки років виповнилося нашій Батьківщині цього року?

Презентація прислів’їв, приказок та загадок

Учні за бажанням зачитують знайдені прислів’я, приказки та загадки про час.

Приклади загадок

 1. У книжці шість листків простих, сьомий золотий. (Тиждень, дні тижня)
 2. Сім братів віком рівні, іменами різні. (Дні тижня)
 3. Дванадцять братів один за одним ходять, один одного не обходять. (Місяці року)
 4. Летів птах на дванадцяти ногах та одне яйце зніс. (Рік і місяці)
 5. Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів. (Місяці, тижні, дні року)

Варіант ІІ

Тестові завдання

І варіант

 1. Хронологія — це наука, що вивчає способи обчислення часу.

А так

Б ні

 1. Розташуйте терміни на позначення відрізків часу від меншого до більшого: 1 — тисячоліття, 2 — рік, 3 — ера, 4 — століття.

А 2, 4, 1, 3

Б 3, 1, 4, 2

В 2, 3, 4, 1

 1. Визначте початок і кінець VІІІ століття.

А 1401—1500 рр.

Б 701—800 рр.

В 801—900 рр.

 1. Пригадайте рік власного народження. Визначте, в якому столітті ви народилися.

А ХІХ ст.

Б ХХ ст.

В ХХІ ст.

 1. На лінії часу позначте рік проголошення незалежності України. Скільки років виповнилося нашій державі у 2013 р.?

А 18 років

Б 20 років

В 22 роки

ІІ варіант

 1. Існують римські й арабські цифри. Римськими позначають століття, а арабськими — роки.

А так

Б ні

 1. Розташуйте терміни на позначення найдавніших одиниць виміру часу від більшого до меншого: 1 — тиждень, 2 — рік, 3 — доба, 4 — місяць.

А 3, 1, 4, 2

Б 2, 4, 1, 3

В 4, 1, 3, 2

 1. Визначте початок і кінець ХІІ століття.

А 201—300 рр.

Б 1201—1300 рр.

В 1101—1200 рр.

 1. Пригадайте рік народження ваших батьків. Визначте, в якому столітті вони народилися.

А ХІХ ст.

Б ХХ ст.

В ХХІ ст.

 1. На лінії часу позначте рік прийняття Конституції України. Скільки років виповнилося Основному Закону держави у 2013 р.?

А 16 років

Б 10 років

В 17 років

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

 1. Поясніть поняття «карта».
 2. Для чого потрібні карти?
 1. . Мотивація навчальної діяльності

Загадка

Країни без людей,
Міста без будинків,
Ліси без дерев,
Моря без води.

(Карта)

Узагальнення учителя

Отже, тема нашого уроку — «Історична карта». Під час вивчення цієї теми ми навчимося читати легенду історичної карти, тобто розрізняти на ній умовні позначки, та знаходити на карті територію України та її столицю.

V. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 1. Історична карта.
 2. Легенда карти.
 3. Контурна карта.
 4. Історична карта

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Розповідь учителя

Вивчати історію допомагає, окрім хронології, також карта. Що таке «карти» та коли вони виникли? Карта — зменшене зображення на папері поверхні Землі або її частини. Виникли карти тоді, коли люди почали пізнавати навколишній світ і подорожувати. Мандрівники відтворювали простір, який бачили у вигляді малюнка.

Вивчення історії без карт є неповноцінним. Карти бувають різноманітні: географічні, історичні, синоптичні тощо. На уроках історії необхідно працювати з історичною картою. Знання карти допомагає встановити часовий зв’язок між давнім світом і сьогоденням. Образно кажучи, дії світової історії відбуваються на одній і тій самій сцені — на земній кулі.

Словник

Карта — зменшене зображення на папері поверхні Землі або її частини.

Робота з картою

1) Розгляньте історичну карту, вміщену у підручнику чи атласі.

 1. (Продемонструвати учням зображення історичної та географічної карт.) Поміркуйте, чим історична карта відрізняється від географічної.

Цікаво знати

Найдавнішою картою, на якій зображено територію України, є фрагмент шкіряної обшивки щита (ІІІ ст.), знайдений при розкопках одного з римських поселень на річці Євфрат. Учені вважають, що цей щит міг належати колишньому морському піхотинцю. На фрагменті схематично зображено міста Західного і Північного Причорномор’я.

Розповідь учителя

Історична карта, на відміну від географічної, містить передусім історичну інформацію. Так, на історичній карті позначено кордони держав та населені пункти, а також найважливіші події, наприклад битви, війни, революції, що відбувалися у різні часи.

Історичні карти можуть бути настінними, а також розташовуватися у підручнику або складатися в окремий атлас.

Робота з картою

Методична порада. Учитель на настінній карті показує територію України, її столицю — місто Київ, а також місця деяких битв. При цьому учитель навчає учнів правильно стояти біля карти, не затуляючи її собою.

 1. Легенда карти

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Розповідь учителя

Кожна карта має свою легенду. Легенда — це умовні позначки, які використовуються на карті. За допомогою умовних позначок ми можемо прочитати інформацію, зашифровану на карті.

Формування умінь читати легенду карти

Методична порада. Учні під керівництвом учителя навчаться читати легенду історичної карти, вміщеної в підручнику чи атласі. Учитель демонструє місце розташування на карті її легенди, тобто умовних знаків. Інший варіант — учитель пропонує п’ятикласникам самостійно відшукати розташування умовних позначок на карті.

На наступному етапі на конкретних прикладах учитель пояснює учням важливість навчитися читати легенду карти. Це можна зробити двома шляхами:

1) від карти до її легенди. Під час роботи з картою в учнів мають виникнути запитання, що означає та чи інша умовна позначка. Деякі з них учні здатні пояснити самостійно, для тлумачення решти слід звернутися до легенди карти;

2) від легенди до карти. Спочатку учні ознайомлюються з умовними позначками, на наступному етапі приступають до прочитання карти.

Формування умінь працювати з картою

Методична порада. Учитель знайомить учнів із правилами[*], яких потрібно дотримуватися під час роботи з картою.

Етапи роботи з картою на уроках історії

1) Прочитайте назву історичної карти.

2) Відшукайте на карті умовні позначки, необхідні для розгляду поставленого завдання.

3) Прочитайте інформацію, вміщену на карті.

4) Співвіднесіть інформацію, прочитану на карті, із розповіддю вчителя чи матеріалом підручника.

Поради для роботи з настінною картою

1) Показуючи на карті певний об’єкт, не потрібно по ній водити указкою. Спочатку знайдіть об’єкт очима, після того покажіть за допомогою указки.

2) Показуючи державу, необхідно указкою обвести її кордони.

3) Показуючи на карті міста, необхідно указкою доторкнутися до умовної позначки.

4) Річку слід показувати за течією від її витоків до гирла.

Робота з картою

Знайдіть і покажіть на карті:

1) Україну;

2) столицю України;

3) річку Дніпро;

4) населений пункт, у якому ви народилися;

5) міста України, які ви відвідували.

 1. Контурна карта

Формування умінь працювати з контурною картою

Поради для роботи з контурною картою[†]

1) Будьте охайні.

2) Працюйте добре загостреним олівцем, не використовуйте фарби, фломастери та маркери.

3) Зафарбовуючи певну ділянку карти, слідкуйте, щоб олівець не виходив за її контури.

4) Пам’ятайте, що контурна карта зафарбовується не заради краси. Кольором на карті виділяються території, які чимось відрізняються одна від одної.

5) Підписи мають бути грамотними.

6) Робіть підписи друкованими літерами.

7) Створіть легенду карти. На спеціально відведеному на контурній карті місці виписуйте умовні позначки та їхнє значення.

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті:

1) кордони України;

2) місто Київ;

3) області України та АР Крим.

Перевірка виконання завдань на контурній карті

Варіант І

Учитель демонструє учням одну із заповнених контурних карт і дає завдання знайти п’ять помилок.

Варіант ІІ

Учні об’єднуються у пари, обмінюються заповненими контурними картами та перевіряють рівень виконання завдання, користуючись пам’яткою «Поради для роботи з контурною картою».

 1. . Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Варіант І

Завдання

Розташуйте записані на дошці букви у правильній послідовності і поясніть зміст утвореного поняття.

ТАКАР

Відповідь: карта.

Робота з картою

Покажіть на карті:

1) кордони України;

2) межі областей;

3) столицю України;

4) міста Львів, Харків, Севастополь.

Варіант ІІ

Творче завдання

Складіть синквейн із поняттям «історична карта».

VII. Підсумки уроку

Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Основні висновки:

 • історична карта — це карта, на якій позначаються кордони держав та населені пункти, а також найважливіші історичні події;
 • легенда карти — це умовні позначки, які використовуються на карті.
 1. II. Домашнє завдання
 1. Підручник.
 2. Творче завдання. Позначте на контурній карті населені пункти, які ви відвідали. Підготуйте стислу розповідь про історико-культурні пам’ятки, із якими ви ознайомилися під час перебування в різних куточках України.

 

 

[*] Підготувати як роздавальний матеріал.

[†] Підготувати як роздавальний матеріал.

Категорія: Конспекти уроків із Вступу до історії України 5 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.09.2018)
Переглядів: 26 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: