Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із Вступу до історії України 5 клас (нова програма)

Урок № 2 Історія і час

Урок № 2

Історія і час

Мета: пояснити зміст поняття «хронологія», ознайомити з лінією часу та навчити позначати на ній запропоновані дати, співвідносити рік зі століттям, арабські цифри з римськими; переконати учнів у важливості вивчення предмета «історія».

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал, ілюстрації.

Основні поняття: хронологія, рік, століття, тисячоліття, ера.

Очікувані результати: учні зможуть застосовувати поняття «хронологія»; навчаться креслити лінію часу та позначати на ній дати, співвідносити рік зі століттям, арабські цифри з римськими.

Час, як вода, — все йде вперед.

Прислів’я

 1. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Варіант І

Бесіда

 1. Що вивчає наука «історія»?
 2. Для чого потрібно вивчати історію свого народу?
 3. Назвіть структурні елементи, із яких складаються підручник «Вступ до історії» і його параграфи.
 4. Чим уславився історик М. Грушевський?

Метод «Мікрофон»

Розкажіть про свої враження від відвідування історичного музею.

Варіант ІІ

Тестові завдання

 1. Історія — це наука про минуле людства.

А так

Б ні

 1. Якого вченого вважають «батьком» української історії?

А В. Хвойка

Б Д. Яворницького

В М. Грушевського

 1. Б. Мозолевський, О. Єфименко, Д. Яворницький — це:

А письменники

Б композитори

В історики

4. Розташуйте терміни на позначення структурних компонентів підручника від меншого до більшого: 1 — параграф, 2 — розділ, 3 — пункт.

А 2, 1, 3

Б 3, 1, 2

В 1, 2, 3

III. Актуалізація опорних знань

Бесіда

На які відрізки поділяють час?

Загадка

Стоїть дерево. На дереві дванадцять сучків, на сучку чотири кошики, а в кожному кошику по сім яєць, і кожному назва є.

(Рік, місяці, тижні, дні)

 1. . Мотивація навчальної діяльності

Загадка

Що біжить без опочину,
Не стає ні на хвилину.
Не старіє, не вмирає,
А все нищить, забирає?

(Час)

Узагальнення учителя

Отже, тема уроку «Історія і час». Під час вивчення теми ми дізнаємося, що означає слово «хронологія», навчимося креслити лінію часу та позначати на ній дати, співвідносити рік зі століттям тощо.

V. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 1. Хронологія.
 2. Відлік часу в історії.
 3. Лінія часу.
 4. Римські та арабські цифри.
 5. Хронологія

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Варіант І

Робота з підручником

Прочитайте «ланцюжком» (по одному реченню) відповідний матеріал підручника.

Варіант ІІ

Розповідь учителя

Для того щоб відтворити картину життя людей у сиву давнину, на допомогу історикам приходить наука про вимір часу — хронологія.

Слово «хронологія» так само, як і «історія», — грецького походження. «Хронос» у перекладі з грецької означає «час». До речі, саме таким ім’ям, Хронос, у давньогрецькій міфології називали бога часу.

Хронологія — послідовність історичних подій у часі. Хронологія — це наука, що вивчає системи літочислення й календарі різних народів і країн, встановлює точні дати історичних подій.

Усього налічується понад 200 систем обчислення часу. Завдання хронології полягає у переведенні на сучасне літочислення дат інших літочислень і календарів минулого.

Серед інших допоміжних історичних дисциплін хронологія вважається однією із найважливіших, оскільки головною умовою будь-якого відрізка історії є знання послідовності подій і точне датування. Кожна історична подія колись відбувалася, а це означає, що вона має певну дату — число, місяць і рік.

Словник

Хронологія — наука, що вивчає способи обчислення часу.

Цікаво знати

У ХVІ—ХVІІ ст. у Московській державі, до складу якої входила частина українських земель, рік починався 1 вересня. 19 грудня 1699 р. цар Петро І підписав указ, згідно з яким мала відбутися реформа календаря. Було встановлено, що новий рік мав початися 1 січня. Таким чином, 1699 р. був найкоротшим. Він тривав чотири місяці — з вересня і до початку січня.

Завдання

1) Назвіть дату будь-якої події у житті вашої родини.

2) Назвіть дату однієї історичної події.

 1. Відлік часу в історії

Робота з ілюстраціями

Учитель демонструє учням ілюстрації, на яких зображено пісочний, сонячний, водяний, вогняний, механічний, електронний годинники.

Яким чином люди в різні історичні періоди вимірювали час?

Розповідь учителя

У різні історичні періоди в різних країнах існували різні точки відліку часу. Так, в основу літочислення у Давньому Єгипті було покладено рік початку правління чинного тоді фараона. Вихідною точкою літочислення у Давньому Римі був рік заснування міста Рим.

Метод «Мікрофон»

Від якої події ми ведемо літочислення?

Розповідь учителя

Наше літочислення пов’язане з вірою в Ісуса Христа. Один із віруючих запропонував вести рахунок років від народження Ісуса Христа. Тобто рік народження Христа буде першим роком, наступний — другим тощо. Цей віруючий обчислив, що Ісус Христос народився у 753 р. від заснування Риму. Такий рахунок років поступово був прийнятий у різних країнах. В Україні таке літочислення було прийняте приблизно 300 років тому.

Час від першого року до наших днів ми називаємо «наша ера», а всі події, що відбувалися до цього часу, — «до нашої ери».

(Учитель креслить на дошці лінію часу та відзначає на ній поділ на періоди «до нашої ери», «наша ера».)

Фронтальна бесіда

1) Скільки століть триває наша ера?

2) Скільки тисячоліть триває наша ера?

3) У якому столітті народилися ваші батьки?

4) У якому столітті народилися ви?

5) У якому столітті ми живемо? Яке це тисячоліття?

 1. Лінія часу

Робота з лінією часу

Методична порада. Учитель креслить крейдою лінію від одного краю дошки до іншого і стрілку, що вказує напрям руху часу. Учитель пропонує вважати, що час рухається зліва направо. Далі учитель позначає на лінії часу поточний рік (2013 р.), приблизну дату появи людини на території України (1 млн років тому), рік повстання Спартака (74 р. до н. е.), рік хрещення Київської Русі (988 р.).

Хронологічна задача

Полічіть, скільки років тому почалося повстання Спартака.

Приклад розв’язання

1) Покажіть на лінії часу відрізок від початку повстання Спартака до початку нашої ери. Скільком рокам дорівнює цей відрізок? (74 р.)

2) Покажіть на лінії часу відрізок, який відповідає нашій ері. Скільком рокам дорівнює цей відрізок? (2013 р.).

3) Щоб дізнатися, скільки років тому почалося повстання Спартака, необхідно з’ясувати, яку кількість років містять обидва відрізки разом. (74 + 2013 = 2087)

Хронологічна задача

Полічіть, скільки років тому відбулося хрещення Київської Русі.

Методична порада. Один учень розв’язує задачу біля дошки, коментуючи свої дії. Решта учнів працюють у зошитах.

Метод «Мікрофон»

Поміркуйте, чим хронологічні задачі відрізняються від задач, які ви розв’язуєте на уроках математики.

Практикум

Накресліть лінію часу та позначте на ній:

1) рік свого народження;

2) рік вступу до школи;

3) поточний рік.

 1. Римські та арабські цифри

Завдання

Учитель креслить на дошці таблицю і пропонує учням визначити, у якому її рядку розташовані арабські, а в якому — римські цифри.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

Розповідь учителя

Узагальнити, що існують арабські та римські цифри. Арабськими називають такі цифри, як 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Винайшли арабські цифри в Індії. Звідси вони були занесені в Європу арабами. Тому вони й отримали таку назву.

Римські цифри використовували давні римляни. Нині такими цифрами позначають століття. Римські цифри співвідносяться з арабськими таким чином (учитель записує на дошці):

І — 1, ІІ — 2, ІІІ — 3, IV — 4, V — 5, VІ — 6, VІІ — 7, VІІІ — 8, ІХ — 9, Х — 10.

Практикум

Установіть відповідність між арабськими і римським цифрами і з’єднайте їх лініями.

2 ІХ 1 ІІІ 4 ХІІ

5 VІІ 3 Х 8 ХІХ

7 ІІ 6 І 12 VІІІ

9 V 10 VІ 19 ІV

Розповідь учителя

Пояснити зміст таких понять, як «століття» і «тисячоліття». Зазначити, що у хронології не існує нульового року. Учні під керівництвом учителя визначають роки, якими починаються і закінчуються два тисячоліття, що вже минули, а також рік, який започаткував третє тисячоліття:

І тисячоліття — 1—1000 рр.

ІІ тисячоліття — 1001—2000 рр.

ІІІ тисячоліття — з 2001 р.

Завдання

Визначте, до якого століття належить 1648 р.

Розв’язання

1648 р. належить до 17 століття, оскільки минуло повних 16 століть і 48 років наступного 17 століття.

Хронологічна задача

Методична порада. Один учень розв’язує задачу біля дошки, коментуючи свої дії. Решта учнів працюють у зошитах.

Визначте, до якого століття належить 1709 р.

Практикум

Учитель креслить на дошці періоди, позначені арабськими цифрами, та століття, позначені римськими, і пропонує учням з’єднати лініями періоди і століття.

 1. рр. ІV ст. 1—100 рр. V ст.
 2. рр. Х ст. 101—200 рр. І ст.
 3. рр. ІІІ ст. 401—500 рр. VІІІ ст.
 4. рр. VІІ ст. 701—800 рр. ІІ ст.
 1. . Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Варіант І

Завдання

 1. Розташуйте записані на дошці букви у правильній послідовності і поясніть зміст утворених понять.

1) ЯІГОЛОНОРХ

2) ЛІТСТОТЯ

3) АРЕ

Відповідь: хронологія, століття, ера.

 1. Позначте на лінії часу такі події життя своєї родини:

1) роки народження батька й матері;

2) рік свого народження;

3) роки народження сестер і братів;

4) рік переходу до 5 класу;

5) рік закінчення навчання у школі.

 1. Розташуйте терміни на позначення відрізків часу від меншого до більшого:

тисячоліття, рік, ера, століття.

Варіант ІІ

Прислів’я та приказки

Об’єднайтеся в пари і поясніть один одному, як ви розумієте прислів’я та приказки про час.

 1. Бережи час, його за гроші не купиш.
 2. Все добре у свій час.
 3. Всякому овочеві свій час.
 4. Згаяного часу і конем не доженеш.
 5. На все свій час.
 6. Не тим час дорогий, що довгий, а тим, що короткий.
 7. Час — найліпший лікар.
 8. Час за час — все ближче до вечора.
 9. Час минає, а не вертає.
 10. Час, мов віз: із гори чухрає, його не доженеш.
 11. Час — не кінь: не підженеш, та й не зупиниш.
 12. Час усього навчить.

Варіант ІІІ

Творче завдання

Складіть синквейн із поняттями «хронологія».

VII. Підсумки уроку

Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Основні висновки:

 • хронологія — наука, що вивчає способи обчислення часу;
 • існують арабські й римські цифри.
 1. II. Домашнє завдання
 1. Підручник.
 2. Творчі завдання

1) Доберіть прислів’я, приказки та загадки про час.

2) Намалюйте, як ви собі уявляєте давні годинники — сонячний, пісочний, водяний та вогняний.

 1. Визначте рік свого народження за всіма відомими вам календарями. За потреби зверніться по допомогу до батьків.

 

Категорія: Конспекти уроків із Вступу до історії України 5 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.09.2018)
Переглядів: 46 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: