Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із всесвітньої історії 8 клас (нова програма)

Урок № 30 Тема. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність.

Урок № 30

Тема.       Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність.

Мета:      сформувати уявлення учнів про добу виникнення США; створити умови для розуміння причин війни за незалежність; розглянути становище англійських колоній у Північній Америці, найяскравіші події війни за незалежність; встановити зв’язок між війною за незалежність і розвитком капіталістичних відносин; охарактеризувати Декларацію незалежності; розвивати вміння порівнювати державний устрій США й Англії, економічний розвиток метрополії та колоній у Північній Америці та висловлювати власну думку щодо характеру й наслідків війни за незалежність.

Основні поняття та назви:    колонії, індіанці, Вірджинія, плантації, негри, раби, фермери, нація, бойкот, Континентальний конгрес, Декларація, конвент, президент, Сенат, федерація, конфедерація, демократія.

Основні дати та події: 1607 р. — перша англійська колонія, 1773 р. — «Бостонське чаювання», 1774 р. — I Континентальний конгрес, 1776—1783 рр. — війна за незалежність, 4 липня 1776 р. — прийняття Декларації незалежності.

Історичні постаті:   Бенджамін Франклін, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джеймс Медісон, Джон Адамс.

Обладнання:     підручник, карти світу, Європи, Північної Америки, контурні карти.

Тип уроку:   комбінований.

Очікувані результати:  учні навчаться: називати час утворення англійських колоній у Північній Америці, дату «Бостонського чаювання», прийняття Декларації незалежності та Конституції США, походів та битв; показувати на карті англійські колонії в Північній Америці, перебіг подій війни за незалежність; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати Декларацію незалежності; наводити приклади становища англійських колоній у Північній Америці, найяскравіших подій війни за незалежність; порівнювати державний устрій США й Англії, економічний розвиток метрополії та колоній у Північній Америці; висловлювати власну думку щодо причин, характеру й наслідків війни за незалежність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Історичний диктант

Укажіть, за правління яких імператорів відбулися наведені події.

1.  Полтавська битва. (Петро I)

2.  Повстання під проводом О. Пугачова. (Катерина II)

3.  Приєднання Криму. (Катерина II)

4.  Захоплення російськими військами Берліна. (Єлизавета Петрівна)

5.  «Біронівщина». (Анна Іоанівна)

6.  Участь у Семилітній війні. (Єлизавета Петрівна)

7.  Заснування Петербурга. (Петро I)

8.  Прийняття «Жалуваної грамоти дворянству». (Катерина II)

Завдання

Знайдіть помилки в текстах.

1.  Основними напрямками російської зовнішньої політики другої половини XVIII ст. були Причорномор’я та Кавказ. У результаті двох російсько-турецьких війн Росія утвердилася на Чорному морі, приєднавши Крим. Про посилення впливу імперії на Кавказі свідчить підписання Георгіївського договору. Втручання Росії у справи Польщі привело до чотирьох її поділів.

2.  Катерина II стала імператрицею у результаті палацового перевороту, коли морські офіцери у червні 1762 р. вбили її чоловіка — імператора Петра III і звели її на престол Російської імперії.

Розв’язування кросвордів

Учні обмінюються кросвордами, які готували вдома, і розв’язують їх. Учитель організовує вибіркову перевірку.

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.  Розвиток англійських колоній у Північній Америці.

2.  Причини війни за незалежність.

3.  Початок боротьби за незалежність.

4.  Декларація незалежності. Війна за незалежність США (1776—1783 рр.).

Випереджальне запитання

Якими ідеями Просвітництва керувалися автори Декларації незалежності, відстоюючи право колоній на незалежність?

1.  Розвиток англійських колоній у Північній Америці

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя складіть таблицю про причини виникнення колоній у Північній Америці. (Зразок таблиці наведено після розповіді вчителя.)

Розповідь учителя

Великі географічні відкриття спричинили колонізацію Америки. І якщо в Південній Америці європейці шукали в першу чергу золото та срібло, то в Північну Америку більшість із них їхали зовсім за іншим. У Північній Америці виникають англійські колонії.

1)  Причини англійської колонізації

Процеси Реформації, змінивши релігійну картину Європи, викликали певні міграційні процеси, коли великі групи віруючих тікали з рідних земель. Так, у 1620 р. неподалік від першої англійської колонії висадилася група пуритан, яких пізніше назвуть «батьки-пілігрими». Вони заснували поселення Новий Плімут. Багато віруючих різних конфесій намагалися знайти спокій у колоніях.

Економічні процеси в Англії не завжди були мирними. Становлення капіталістичних відносин викликало значні зміни, особливо на селі. Процеси огороджування призвели до того, що велика кількість людей опинилася фактично на вулиці. Тому багато з них спробували знайти порятунок у колоніях.

Держава також була зацікавлена в освоєнні нових земель і заохочувала виїзд переселенців. До колоній відправляли і злочинців, волоцюг та всіх, хто не задовольняв державу.

Зразок відповіді

Причини виникнення колоній у Північній Америці

План характеристики

Характеристика

Економічні

Переселення людей через економічні негаразди (огороджування) або з метою отримання прибутку

Релігійні

Втеча від релігійних переслідувань (пуритани та ін.)

Політичні

Втеча політичних супротивників

Територіальні

Поширення колоніальної імперії Англії

Авантюристські

Пошук пригод, нових вражень

 

2)  Виникнення та розвиток англійських колоній у Північній Америці

Варіант 1

Розповідь учителя

У 1607 р. у гирлі річки Джеймс (Вірджинія) виникає перше постійне поселення англійців, яке дістало назву Джеймстаун. У 20-х рр. XVII ст. почали засновувати колонії пуритани (Новий Плімут, Массачусетс). У 1664 р. під час англо-голландської війни була захоплена колонія Нова Голландія, пізніше перейменована на Нью-Йорк). На початку XVIII ст. у Північній Америці вже було 13 колоній із населенням понад 1 млн осіб.

Усі колонії були власністю англійської корони, а колоністи — англійськими підданими, які сплачували податки. Управляли колоніями губернатори, яких призначав король. Існувало і місцеве самоврядування — двопалатна асамблея, у яких верхня палата призначалася губернатором, а нижня — обиралася колоністами. Обиратися могли тільки люди з достатньо високими прибутками. В англійському парламенті представників колоній не було.

Колонії відрізнялися за економічним розвитком. У південних колоніях розвивалося плантаційне господарство: на плантаціях вирощували тютюн, рис, бавовну. У північних колоніях економіка базувалася на дрібних фермерських господарствах. На півночі активно розвивалася промисловість, виникали мануфактури та поширювалася торгівля.

Взаємини з місцевим населенням також були неоднорідними — від ворожого ставлення пуритан (вони вважали індіанців язичниками і часто вимагали їх знищення) до підписання договорів та співпраці. Колоністи поступово витісняли місцеве населення з їхніх земель.

Плантаційне господарство потребувало великої кількості робочих рук. Індіанці були непридатні до важкої праці, спроба використовувати білих робітників (жебраків та волоцюг, злодіїв, які прибували з Англії) не задовольняла власників. І тоді в Америку почали завозити рабів з Африки.

Соціальні верстви американського суспільства були різноманітними. Верхівку становили землевласники, банкіри та великі купці, власники мануфактур. Середній прошарок складався з фермерів та ремісників, вчителів та лікарів, торговців та священиків. На нижніх щаблях перебували слуги, темношкірі раби та білі закабалені робітники.

Варіант 2

Робота з підручником

Учитель пропонує учням, опрацювавши відповідний матеріал підручника, скласти тезовий конспект про виникнення та розвиток англійських колоній у Північній Америці.

Зразок відповіді

Колонії в Північній Америці

•     1585 р. — заснування першого англійського поселення.

•     1607 р. — заснування першої англійської колонії — Джеймстаун.

•     1620 р. — заснування поселення пуритан — Новий Плімут.

•     1628 р. — заснування пуританами колонії Массачусетс.

•     1664 р. — захоплення англійцями колонії Нова Голландія після англо-голландської війни (перейменована на Нью-Йорк).

•     Середина XVIII ст. — у Північній Америці налічується 13 колоній (населення 1,5 млн осіб).

•     Колонії — власність англійської корони, усе населення — англійські піддані.

•     Колоніями управляли губернатори, яких призначав король.

•     Самоврядування в колоніях — двопалатна асамблея, верхня палата призначалася губернатором, нижня палата обиралася колоністами.

•     Високий виборчий ценз.

•     Колонії не мали своїх представників в англійському парламенті.

•     Колоністи сплачували податки.

•     Південь — плантаторське господарство, північ — дрібне фермерське господарство, торгівля, промисли, мануфактури.

•     Захоплення земель місцевого населення — індіанців.

•     Використання праці темношкірих рабів, яких привозили з Африки.

2.  Причини війни за незалежність

Варіант 1

Розповідь учителя

У середині XVIII ст. в англійських колоніях Америки проживало вже 2,5 млн людей. У цей час починає формуватися внутрішній ринок. Зростає виробництво сировини і товарів.

Хоча мова колоністів була англійською, тут склалася своя особлива культура. Починає формуватися нова нація, основу якої становили люди, які всього досягали самостійно завдяки наполегливій праці. Ідеологія нової нації складалася на основі думок Просвітництва, популярних у ті часи. Яскравими представниками цієї епохи на Американському континенті були Бенджамін Франклін і Томас Джефферсон.

В англійських колоніях Північної Америки вже існували органи місцевого самоврядування.

Англія гальмувала економічний розвиток цих територій: їм було заборонено торгувати з іншими країнами — все, що вироблялося на плантаціях та фермах, продавалося тільки англійським торговцям. Промислові товари потрібно було купувати лише в Англії. Це призвело до того, що майже 100 % промислових товарів доставлялося до колоній контрабандою.

Після Семилітньої війни зникає загроза з боку Франції. Англія, скориставшись можливістю, захопила французькі колонії. Але англійські війська, які перебували на континенті, не повернулися до метрополії. Тягар їх утримання ліг на колоністів. Крім того, англійський уряд переклав частину державного боргу, що накопичився за війну, на колоністів шляхом запровадження гербового збору (всі документи оформлялися на спеціальному гербовому папері). Новий податок викликав хвилю незадоволення, і його було скасовано, але запроваджено нові податки на низку товарів. Це знову викликало опір — колоністи відмовлялися купувати товари, а спроба використати війська призвела до збройних сутичок. Корона боялася втратити контроль над колоністами та можливість збирати податки, тому заборонила їм переселятися.

Напруження у відносинах між Англією та колоніями досягло свого максимуму.

Варіант 2

Робота з підручником

Учитель пропонує учням, опрацювавши відповідний матеріал підручника, сформулювати основні передумови конфлікту колоній і метрополії.

Зразок відповіді

Передумови конфлікту колоній і метрополії

•    Стримування розвитку колоній метрополією.

•    Розвиток місцевого самоврядування.

•    Поширення ідей Просвітництва.

•    Зникнення загрози з боку Франції.

•    Зростання культурного рівня розвитку колоній.

•    Заселення нових земель на континенті.

3.  Початок боротьби за незалежність

4.  Декларація незалежності. Війна за незалежність США (1776—1783 рр.)

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя складіть хронологічну таблицю про події війни за незалежність США. (Зразок таблиці наведено після розповіді вчителя.)

Розповідь учителя

Приводом для початку війни за незалежність стали події, які отримали назву «Бостонське чаювання».

У 1773 р. англійський парламент скасував усі податки на товари для колоній, окрім податку на чай. У грудні жителі Бостона не дали розвантажити корабель із чаєм Ост-Індської компанії. Декілька колоністів, переодягнених індіанцями, пробралися на корабель та викинули чай у море. Ця подія і отримала назву «Бостонське чаювання». У Бостоні був оголошений надзвичайний стан, порт був закритий та блокований англійським флотом, а губернатора замінив комендант. Життя міста було паралізоване. На початку 1774 р. англійський парламент приймає «Репресивний акт», який розпускав усі органи самоврядування в колоніях.

Восени 1774 р. відбулося засідання I Континентального конгресу, де зібралися представники всіх колоній. Вони підтвердили, що залишаються підданими англійської корони, але відмовлялися торгувати з Англією. У колоніях створюються загони добровольців. 19 квітня 1775 р. неподалік від Бостона відбулися перші збройні сутички між англійськими солдатами та добровольцями. Почалася війна.

У травні 1775 р. уже під час військовий дій розпочав роботу II Континентальний конгрес. Він прийняв рішення про створення регулярної армії, яку очолив Джордж Вашингтон. Також конгрес звернувся до колоній із закликом утворити власні уряди. У червні 1776 р. Вірджинія проголосила незалежність, що невдовзі зробили й інші колонії.

Перші кроки нової армії незалежних колоній були не дуже вдалими — армія не мала досвіду, відчувала проблеми з постачанням і зазнавала поразок. Спроба звернутися до короля Георга III з пропозицією про перемир’я тільки спричинила збільшення кількості англійських військ. Це призвело до остаточного розриву колоній із метрополією.

4 липня 1776 р. Конгрес приймає Декларацію незалежності, що стало початком нової держави — Сполучених Штатів Америки.

До Америки прибувають добровольці, багато з яких були досвідченими офіцерами. Американська армія набуває досвіду, і у жовтні 1777 р. вперше перемагає у битві поблизу Саратоги (штат Нью-Йорк). Іспанія, Франція, Голландія визнають нову державу та приєднуються до боротьби за незалежність колоній.

Отримавши підтримку союзників, у 1781 р. американська армія оточує головні сили англійців під Йорктауном, вони капітулюють, військові дії завершуються.

3 вересня 1783 р. був підписаний Версальський мирний договір між Сполученими Штатами та Англією, яка визнала незалежність своїх американських колоній. Кордон США встановлювався по річці Міссісіпі та від північного кордону Массачусетсу до південного кордону Джорджії. Англійські війська вийшли з американських територій.

Зразок відповіді

Війна за незалежність

Дата

Подія

1763 р.

Заборона колоністам переселятися на захід

1764 р.

Заборона завезення рому та встановлення мита на деякі товари. Заборона друку паперових грошей у колоніях

1765 р.

Покладення на колоністів обов’язку утримувати 10-тисячний загін військ. Обкладання всіх паперових документів «гербовим збором»

1767 р.

Обкладання високим митом товарів, які завозили до колоній. Дозвіл губернаторам розпускати асамблеї

16 грудня 1773 р.

«Бостонське чаювання» — жителі Бостона захопили англійські кораблі та викинули оподаткований чай. У відповідь порт Бостон був закритий

Початок 1774 р.

Англійський парламент прийняв «Репресивні акти» — розпуск асамблей колоній

1774 р.

І Континентальний конгрес (Філадельфія) — прийняття Декларації прав і скарг. Уведення військового стану в Массачусетсі

19 квітня 1775 р.

Перше збройне зіткнення колоністів з англійцями. Початок війни за незалежність

Травень 1775 р.

II Континентальний конгрес — створення збройних сил колоній, які очолив Дж. Вашингтон (плантатор із Вірджинії)

4 липня 1776 р.

Прийняття II Континентальним конгресом Декларації незалежності — відокремлення від Великої Британії, створення Сполучених Штатів Америки (США)

17 жовтня 1777 р.

Капітуляція оточеної англійської армії у форті Саратога

1778—1779 рр.

На боці США виступили Франція, Іспанія та Голландія

19 жовтня 1781 р.

Основні англійські сили здалися біля Йорктауна. Завершення військових дій на території США

3 вересня 1783 р.

Підписання Версальського мирного договору в Парижі — Англія визнала незалежність США (кордони по річці Міссісіпі)

 

Додатковий матеріал

Індіанці майже не брали участі у війні за незалежність американських колоній, зберігаючи нейтралітет. Проте вони підтримували англійців тому, що вони забороняли колоністам селитися за Аппалачськими горами (на територіях індіанців).

І все-таки чотири племені ірокезів узяли участь у війні на боці англійської корони. Вони провели декілька рейдів на територіях від Нью-Йорка до Кароліни. Атаки тривали впродовж 1776—1780 рр.

У відповідь американські війська провели каральний рейд, знищивши понад 40 ірокезьких селищ у штаті Нью-Йорк. У результаті ірокези виселилися до водоспаду Ніагара та в Канаду, де англійці надали їм землю як компенсацію.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Тестове завдання

Установіть хронологічну послідовність подій.

А  Версальський мирний договір

Б   «Бостонське чаювання»

В   Заснування колонії Джеймстаун

Г   Прийняття Декларації незалежності

Д  Прийняття Конституції США

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: південні колонії Англії в Північній Америці; північні колонії Англії в Північній Америці; місто, де була прийнята Декларація незалежності (підпишіть його); кордони Сполучених Штатів Америки.

V. Підсумки уроку

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Виникнення Сполучених Штатів Америки стало закономірністю загальносвітових процесів і одним із перших кроків в утвердженні демократичного світу.

Відповідь на випереджальне запитання

Автори Декларації незалежності використовували ідеї Просвітництва про рівність і братерство та право народу змінювати своїх правителів.

VI. Домашнє завдання

1.  Опрацюйте текст § 26.

2.  Напишіть твір-есе за темою «Що я додав би до Конституції США?».

 

Категорія: Конспекти уроків із всесвітньої історії 8 клас (нова програма) | Додав: uthitel (23.05.2022)
Переглядів: 88 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: