Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із всесвітньої історії 6 клас (нова програма)

Уроки № 6―7 Суспільна організація та організація влади за первісних часів. Передумови становлення держави та цивілізації

Уроки № 6―7

Суспільна організація та організація влади за первісних часів. Передумови становлення держави та цивілізації

Мета уроку: охарактеризувати суспільну організацію влади за первісних часів, порівняти життя первісних людей за родової та сусідської общини, пояснити передумови переходу від родової общини до сусідської; дати визначення поняття «держава», назвати передумови її виникнення; поглибити розуміння учнями поняття «цивілізація»; простежити зв’язок між природними умовами й розвитком людського суспільства.

Обладнання: підручник, атлас, контурна карта.

Основні терміни і поняття: сім’я, рід, плем’я, союз племен, родова община, сусідська община, народні збори, рада старійшин, вождь, Стародавній Схід.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: описувати процес зміни родової общини сусідською, називати відмінності між ними; розповідати про функції вождя, ради старійшин та народних зборів; пояснювати передумови виникнення держави, називати її ознаки; встановлювати зв’язок між природними умовами й розвитком людського суспільства; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни: «сім’я», «рід», «плем’я», «союз племен», «родова община», «сусідська община», «народні збори», «рада старійшин», «вождь», «Стародавній Схід», «держава», «цивілізація».

 1. . Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер поняття.

1) Збиральництво, 2) землеробство, 3) скотарство, 4) рибальство, 5) полювання, 6) ремесло.

Зразок заповненої таблиці

Привласнювальне господарство

Відтворювальне

1, 4, 5

2, 3, 6

 

Прийом «Неповні речення»

Вставте пропущені слова в текст.

У новому кам’яному віці — … відбувся перехід від … господарства до … господарства. Зі збирання виникає …, з полювання — … . Люди почали займатися виготовленням знарядь праці на предметів, необхідних у побуті. Таких людей називали … . Перехід до виробничого способу господарства вчені позначають поняттям «… революція».

Завдання

 1. Визначте і поясніть на прикладах, чим відрізнялося господарювання і життя людини до похолодання, під час холодного клімату та після потепління.
 2. Опишіть основні винаходи людства доби кам’яного віку.

III. Сприйняття та усвідомлення вивченого матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 1. Суспільна організація.
 2. Сім’я і рід у первісному суспільстві.
 3. Роди і племена — первісні колективи людей.
 4. Перехід до сусідської общини.
 5. Організація влади.
 6. Організація влади за первісних часів.
 7. Зміни у житті суспільства та їх вплив на організацію влади.
 8. Виникнення держави.
 9. Суспільна організація
 10. Сім’я і рід у первісному суспільстві

(Учитель нагадує учням матеріал про еволюцію неандертальців, їх пристосування до нових умов життя, що привели до появи нового типу людини — кроманьйонця.)

Характеризуючи життя та заняття кроманьйонців, можна виділити такі особливості:

 • будували з жердин круглі житла на пагорбах, біля річок; дах накривали шкурами тварин;
 • у шатрі палав вогонь;
 • поблизу житла розміщувалися господарські ями для збереження запасів м’яса;
 • почали приручати диких тварин: собак, поросят, ягнят, козенят;
 • важливу роль відіграє сім’я, оскільки саме в сім’ї більшість дітей народжується і виховується.

Робота з термінами та поняттями

Сім’я — група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом. Сім’я не могла існувати окремо. Загінне полювання, будівництво нових жител потребували зусиль великої групи людей. Так формувалися роди.

Рід (родова община) — група кровних родичів, які усвідомлювали себе нащадками спільного предка, вели спільне господарство і жили разом.

Завдання

Уявіть, що під час археологічних розкопок були виявлені рештки двох типів жител первісних людей. (Учитель пропонує учням розглянути відповідні ілюстрації.)

 • Перший тип — невеликі округлі та овальні хижки (діаметром 4—5 м), з каркасом із кісток, бивнів мамонта або жердин з одним вогнищем.
 • Другий тип — довгі спільні багатовогнищеві житла.

Спробуйте з’ясувати, яким суспільним організаціям вони належать.

Робота з підручником

Учні опрацьовують матеріал підручника про життя в родовій общині, після чого виконують завдання.

 • Назвіть основні ознаки родової общини.

(Родинні зв’язки, власна територія, спільна праця, колективна власність (окремим людям належали лише виготовлені ними гарпуни, списи, кам’яні знаряддя), зрівняльний розподіл продуктів; єдині для всіх правила поведінки (звичаї) і релігійні уявлення.)

б) Розкажіть, як господарювала община мисливців і збирачів.

в) Чим займалися чоловіки, а чим — жінки?

2) Роди і племена — первісні колективи людей

Робота з підручником

Учитель пропонує учням опрацювати текст параграфа і дати відповіді на запитання.

 • Які звичаї та традиції існували в родовій общині та племені? (Загальні свята, родичалися по матері, заборонялося брати чоловіка чи дружину зі свого роду.)

б) Чому найстрашнішою карою для давньої людини було вигнання з роду чи общини?

Прийом «Мозковий штурм»

 • Як ви вважаєте, чому жінка-мати користувалась такою пошаною за первісної доби?

б) Чому виживання роду залежало від жінок?

Слово вчителя

Причини панування жінок у первісному суспільстві:

 • неможливо було визначити спорідненість за чоловічою лінією;
 • жінки зберігали вогонь, від якого залежало життя общини;
 • жінки розпоряджалися продуктовими запасами общини;
 • збиральництво давало більше їжі та було постійнішим, ніж полювання.

Учені назвали рід людини кам’яного віку «материнським», а саму добу материнського роду — словом «матріархат».

Після відкриття металів усі обов’язки в племені поступово зосереджуються в руках чоловіків. Вони оволоділи секретами обробки металів і передавали їх своїм синам. До імені сина почали додавати батькове. Так виник рід, який назвали «батьківським», а всю добу — словом «патріархат».

Робота з таблицями

 • Учитель демонструє учням порівняльну таблицю і коментує її.

Обов’язки в родовому суспільстві

Перехід до сусідської общини

Прийом «Евристична бесіда»

 • Поміркуйте, як поява нових металевих знарядь праці могла вплинути на її продуктивність.

б) Якщо людям стало набагато легше обробляти землю, то чи обов’язково було працювати всім разом?

Робота з підручником

Учитель пропонує учням опрацювати матеріал підручника про родову та сусідську общини, з’ясувати риси сусідської общини та заповнити порівняльну таблицю.

Родова та сусідська община

Критерії для порівняння

Родова община

Сусідська община

Кому належить земля?

 

 

Кому належить урожай?

 

 

 

Зразок відповіді

Головні риси сусідської общини:

 • не всі члени общини були родичами;
 • земля общини розподілялася на наділи;
 • кожна сім’я обробляла ділянку, і лише найважча робота виконувалася спільно;
 • з’являється знать, яка керувала общиною й отримувала частину врожаю та приплоду худоби.
 1. Організація влади

1) Організація влади за первісних часів

Робота зі схемою

Учні опрацьовують відповідний матеріал у підручнику і разом з учителем складають схему.

Зразок схеми

Запитання

 • Хто очолював общину під час воєнних конфліктів?

б) Як називався головний орган влади в общині? Які функції він виконував?

в) З якою метою існувала рада старійшин?

2) Зміни у житті суспільства та їх вплив на організацію влади

Робота з термінами та поняттями

Знать — привілейована верства населення, належність до якої передавалася у спадок.

Робота з підручником

Учитель пропонує учням опрацювати текст параграфа і дати відповіді на запитання.

 • Що таке приватна власність?

б) Наскільки важливою для людини була спеціалізація на одному виді роботи?

в) Що таке соціальна нерівність? Чому вона виникла?

 • Унаслідок чого виникали суперечки та війни між племенами та общинами?

д) Як утворювалися союзи племен?

 • Як формувалася знать племені?
 • Із кого вона формувалася?

ж) Які привілеї мала знать?

 • Чому, на вашу думку, вожді та старійшини почали передавати у спадщину не лише свої багатства, але і владу?

Завдання

 • Підтвердьте або спростуйте думку.

Учені вважають, що природне середовище значною мірою впливало не лише на заняття людей, а й на організацію суспільства.

б) Уявіть, що під час успішних воєн вожді племен або племінних союзів і старійшини не отримували б кращої землі, частини здобичі. Чи могла б за таких умов формуватися знать?

в) Спрогнозуйте, які наслідки могло мати зникнення органів державної влади для суспільних відносин.

3) Виникнення держави

Прийом «Мозковий штурм»

У сучасному світі налічується величезна кількість народів та країн. Чи зазнали вони змін за останню тисячу років? Поміркуйте, чим відрізняються люди різних країн.

Робота зі схемою

Учитель демонструє учням схему «Цивілізація» та коментує її.

 

Слово вчителя

Про перехід людства від первісності до цивілізації свідчать виникнення міст, писемності та самої держави.

Вожді та старійшини разом утворюють державний апарат, який керував життям суспільства. Суспільство, очолюване державним апаратом і було державою.

Перші цивілізації утворилися на берегах великих річок — Нілу (Єгипетське царство), Тигру та Євфрату (царства Дворіччя), Інду (індійські царства), Хуанхе (китайські царства), між Дніпром і Бугом (Трипільська цивілізація в Україні). Становлення перших цивілізацій відбулося 5 тис. років тому.

Робота з термінами і поняттями

Держава — особлива організація суспільства для підтримання внутрішнього порядку та оборони від зовнішніх ворогів.

Робота з підручником

Учитель пропонує учням опрацювати відповідний текст підручника і дати відповіді на запитання.

 • Які зміни відбулися у житті людей із переходом до цивілізації?

б) Перелічіть основні ознаки держави.

в) Де виникають перші держави? Чому з’явилася необхідність у державі? Свою думку обґрунтуйте.

Робота з термінами та поняттями

Стародавній Схід — це умовна назва, якою стародавні греки та римляни називали країни, розташовані на схід від їхньої батьківщини, — величезну територію, що включала Північно-Східну Африку, Передню Азію, Середню Азію, Індію і Китай.

Робота з картою

Учитель показує на карті країни Стародавнього Сходу і наголошує, що перші держави виникли саме там, оскільки природні умови сприяли інтенсивному розвитку господарства.

 1. . Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Робота зі схемою

Заповніть пропуски у схемі «Розвиток суспільства».

Відповідь: первісне стадо; сусідська община.

Прийом «Неповні речення»

Закінчіть речення та заповніть у них пропуски.

 1. Розвиток суспільства привів до виникнення майнової нерівності та поділу людей на … . (Класи)
 2. Родинні зв’язки, власна територія, спільна праця, колективна власність, зрівняльний розподіл продуктів — це ознаки, характерні для … . (Родової общини)
 3. Учені назвали рід людини кам’яного віку «материнським», а саму добу — … . (Матріархатом)
 4. Виготовленням посуду в родині займалися … . (Жінки)
 5. У сусідській общині з’являється … , яка керувала нею і отримувала частину врожаю та приплоду худоби. (Знать)
 6. Під час воєнних конфліктів сусідську общину очолював … . (Військовий вождь)
 7. Перші держави виникли на території … . (Стародавнього Сходу)

V. Домашнє завдання

 1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.
 2. Підготуйте розповідь про життя людей у родовій або сусідській общинах.

 

 

Категорія: Конспекти уроків із всесвітньої історії 6 клас (нова програма) | Додав: uthitel (07.09.2018)
Переглядів: 32 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: