Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із всесвітньої історії 6 клас (нова програма)

Урок № 52 Еллінізм та елліністичні держави

Урок № 52

Еллінізм та елліністичні держави

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями розвитку елліністичних держав, сформувати уявлення про період еллінізму, з’ясувати значення взаємодії двох типів культур; визначити нові досягнення в східних країнах у період еллінізму, ознаки елліністичних, східних та грецьких держав; розвивати вміння аналізувати історичні факти та події, з’ясовувати їхнє значення, вміння позначати на карті кордони елліністичних держав, їхні складові частини; вдосконалювати навички роботи з підручником.

Обладнання: підручник, ілюстративний і роздавальний матеріал, атлас, контурна карта.

Основні терміни і поняття: еллінізм, діадохи.

Тип уроку: комбінований.

Дати: 305—30 рр. до н. е. — Елліністичний Єгипет; 312—63 рр. до н. е. — держава Cелевкідів, 334—30 рр. до н. е. — еллінізм.

Очікувані результати: учні зможуть: називати дати існування елліністичного Єгипту, держави Селевкідів, хронологічні межі елліністичного періоду; показувати на карті територіальні межі елліністичних держав, основні центри елліністичної цивілізації; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття: «еллінізм», «діадохи»; визначати ознаки елліністичних, східних та грецьких держав; характеризувати елліністичний період, розвиток елліністичних держав; з’ясувати значення досягнень в елліністичних державах.

 1. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Робота з таблицею

Заповніть порівняльну таблицю за наведеними критеріями.

Зразок заповненої таблиці

Порівняльна характеристика Греції та Персії

Критерії для порівняння

Греція

Персія

Переможні битви

Саламінська битва, битва при Гавгамелах

Фермопільський похід, завоювання Афін

Столиці

Афіни, Спарта, Фіви

Персеполь, Пасаргади, Екбатани, Сузи

Форма правління

Переважно республіка або аристократія

Деспотія

Правитель

Александр Македонський

Дарій ІІІ

Територіальний поділ

Області, поліси

Сатрапії

Завойовницькі походи

Похід Александра Македонського

Греко-перські війни

Господарські традиції, соціальна сфера

Торгівля, громадяни наділені правами, приватна власність

Зрошувальне землеробство, громадяни — піддані

Робота з картою

Покажіть на карті місця основних битв Александра Македонського під час Східного походу.

III. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 1. Створення і розпад імперії Александра Македонського.
 2. Елліністичні держави.

1) Ознаки елліністичних держав.

2) Елліністичний Єгипет.

3) Сирійське царство (держава Селевкідів).

4) Елліністична Македонія.

 1. Еллінізм.

Випереджальне Завдання

Поміркуйте, чи вдалося Александру Македонському об’єднати культури еллінів та варварів.

(Наприкінці уроку учні висловлюватимуть думку щодо цього питання.)

 1. Створення і розпад імперії Александра Македонського

Слово вчителя

У результаті походів була створена величезна держава, що простягалася від Балканського півострова до річки Інд і називалася імперією Александра Македонського. Це була багатонаціональна держава з різними мовами, культурами, традиціями. Її столицею стало місто Вавилон. Майже в усіх областях Александр мав відданих полководців — діадохів.

Для створення цілісної держави та її зміцнення Александр заохочував змішані шлюби. Сам цар одружився із дочкою перського царя Дарія ІІІ. Одночасно з Александром весілля з доньками місцевої знаті відсвяткували 80 його прибічників та 10 тис. воїнів.

Із часом погляди та характер Александра змінювалися. Він став підозрілим, жорстоким, поводився як спадкоємець перського царя: носив розкішне перське вбранння, вимагав, щоб перед ним падали на коліна, цілували його одяг та поклонялися як богу. Бажаючи стати завойовником усього світу, він готувався до підкорення Риму та Карфагену.

Після смерті Александра Македонського почалася боротьба за престол між його соратниками. У цій боротьбі загинули мати, дружина, маленький син Александра, чимало його сподвижників. Імперія розпалася на кілька царств, які воювали між собою: Македонське, Пергамське, Греко-Бактрійське, держава Селевкідів, Єгипет.

 1. Елліністичні держави
 2. Ознаки елліністичних держав

Слово вчителя

(Розповідь учителя ґрунтується на матеріалі наведеної таблиці. Учні заповнюють таблицю в зошиті за вказаними критеріями.)

Зразок заповненої таблиці

Ознаки елліністичних держав

Критерії для порівняння

Елементи грецької державності

Елементи східних держав

Управління

Управляли грецькі полководці, переселенці з Греції. Їх призначали суддями, правителями, чиновниками тощо.

Існували міста, де діяли народні збори, на яких обирали міські ради й посадових осіб, приймали закони

Правителі проголошували себе царями. Влада передавалася у спадщину. Вони розпоряджалися всіма землями

Релігія та культура

Поширення грецької релігії, будівництво грецьких храмів. Поклонялися Посейдону, Артеміді.

Відкриття грецьких шкіл, вивчення грецької філософії

Поклоніння східним богам: Озірісу, Мардуку

Мова

Грецькою мовою видавали закони, нею спілкувалися

Запитання і завдання

 • Які наслідки мала взаємодія елементів грецької та східної державностей?
 • Чи можна говорити про розвиток обох культур? Чому?
 • Покажіть на карті елліністичні держави.
 • Яка з цих держав, на вашу думку, була найбільш розвинутою? (Єгипет) Чому саме вона?
 • Яка з держав є найбільшою за територією? (Сирійське царство)
 • Яка з держав була економічно слабкою та існувала за рахунок сили війська? (Елліністична Македонія)
 1. Елліністичний Єгипет

Слово вчителя

Із прибуттям Александра Македонського в 332 р. до н. е. в Єгипет у державі завершився період правління Селевкідів. Після смерті Александра в результаті боротьби за владу правителем Єгипту став Птоломей І (323—283 рр. до н. е.), який проголосив себе царем у 305 р. до н. е. Його характеризують як розумного політика. Про це, зокрема, свідчить факт, що він єдиний із діадохів помер власною смертю. Династія Птоломеїв правила майже 300 років до римського завоювання.

Робота з контурною картою

Користуючись картою атласу, позначте на контурній карті столицю та частини держави Птоломея.

Запитання

 • Яке географічне положення займала держава Птоломеїв?
 • Яке значення це мало для розвитку країни?
 • Які умови потрібні були для її процвітання?

Слово вчителя

(Розповідь учителя ґрунтується на матеріалі таблиці. Учні заповнюють таблицю в зошиті за вказаними критеріями.)

Зразок заповненої таблиці

Життя в елліністичному Єгипті

План характеристики

Досягнення

Значення

Господарський розвиток. Сільське господарство

Відновлення та розширення зрошувальної системи.

Створення нових каналів.

Розширення орних площ.

Виведення нових сортів рослин, поява нових культур — рису та бавовни; вирощували переважно пшеницю, льон, папірус.

Використання сортового насіння

Забезпечення високих урожаїв.

У ІІІ ст. до н. е. Єгипет стає найбільшою житницею Середземномор’я

Господарський розвиток. Ремесло

Спеціалізація на виробництві кольорового скла, міді, заліза, бронзи, посуду, тканин із вовни та льону;

будівництво флоту (4000 кораблів);

відбудова занедбаного каналу між Нілом і Червоним морем;

будівництво на о.Фарос маяка (одне з чудес світу)

Розширення торговельних зв’язків.

Налагодження торгівлі з Індією.

Александрія стає найбільшим портом світу

Культура

Розбудова міста Александрія.

Будівництво театрів, бібліотек, мусейона.

Поширення монументального мистецтва

Александрія перетворюється на світовий центр науки та мистецтва

 

 1. Сирійське царство (держава Селевкідів)

Слово вчителя

Сирійське царство — це велика за територією елліністична держава, що виникла на Близькому й Середньому Сході після смерті Александра Македонського й існувала від 312 до 63 р. до н. е. Назву свою вона отримала від династії Селевкідів, засновником якої був Селевк I Нікатор.

Держава Селевкідів прийшла на зміну Перській імперії Ахеменідів. У період найбільшої могутності вона охоплювала значну територію від Егейського моря до Індії.

Робота з контурною картою

Користуючись картою атласу, позначте на контурній карті столицю та частини держави Селевкідів.

Слово вчителя

(Розповідь учителя ґрунтується на матеріалі таблиці. Учні заповнюють таблицю в зошиті за вказаними критеріями.)

Зразок заповненої таблиці

Життя в державі Селевкідів

План характеристики

Досягнення

Значення

Управління

Повнота влади належала царю: головнокомандуючий армією, верховний суддя, законодавець

Збереження цілісності держави

Господарство

Вирощування ячменю, пшениці, льону, кунжуту, винограду.

Виноробство.

Застосування сівозміни.

Створення нових каналів.

Розведення худоби.

Розвиток ремесла (виробництво заліза, кераміки, будівельних матеріалів)

Розвиток торгівлі, зростання ролі торговельних зв’язків усередині країни

Адміністративно-територіальні одиниці

Об’єднання 72 сатрапій у намісництва.

Утворення 70 грецьких міст-полісів, де розміщувалися військові гарнізони

Введення нових методів управління, подальший розвиток нових міст

Культурний розвиток

Будівництво численних розкішних храмів, портиків, лазень, театрів, поява творів мистецтва

Домінування грецьких елементів над східними, поширення грецької культури

 

 1. Елліністична Македонія

Слово вчителя

Розквіту Македонія досягла за династії, яку заснував Антигон ІІ — правитель, який вважав, що царювання — почесний, але важкий обов’язок. Його нащадкам довелося воювати з грецькими полісами, які намагалися звільнитися з-під влади Македонії.

Робота з картою

Користуючись картою атласу, позначте територію елліністичної Македонії.

Робота з підручником

Учні опрацьовують відповідний матеріал підручника і заповнюють таблицю за наведеними критеріями.

Зразок заповненої таблиці

Життя в елліністичній Македонії

План характеристики

Нові явища в житті держави

Значення

Управління

Влада царя, як і раніше, спиралася на армію, що формувалася з македонян. Столицею знову стала Пелла. Придворне життя було в ній простіше, ніж в Александрії, Антіохії або Пергамі.

Зникли гетайри (помічники царя), що колись впливали на політику.

Вищий клас був повністю еллінізований

Утворення грецької системи управління, зникнення місцевих македонських традицій в управлінні

Господарство

Зменшення попиту на грецькі ремісничі вироби через зростання попиту на товари в елліністичних державах Сходу.

Розвиток виробництва дорогих тканин, пароського мармуру для будинків знаті, ювелірних виробів тощо

Нестача хліба, занепад господарства

 

 1. Еллінізм

Завдання

Поміркуйте, в результаті яких процесів більшість населення Греції проживала за межами держави, а не в європейській Греції.

Слово вчителя

Після смерті Александра Македонського грецький світ змінився. Правителі елліністичних держав, прагнучи зберегти зв’язки з рідною культурою, оточували себе атмосферою рідної домівки. У їхніх палацах перебували грецькі скульптори, поети, філософи. Грецьких ремісників прихильно зустрічали в елліністичних державах. Ці процеси сприяли просуванню культури Еллади на схід, де вона поєднувалася зі східною.

Духовні надбання двох великих цивілізацій змішувалися, утворюючи нову культуру.

Робота з термінами і поняттями

Еллінізм — етап в історії країн Східного Середземномор’я від часу походів Александра Македонського (334—323 рр. до н. е.) до завоювання цих країн Римом, що завершився в 30 р. до н. е. підпорядкуванням Єгипту і характеризується поширенням нового типу культури, що утворилася в результаті взаємодії грецької та східних культур.

 

Еллінізм був результатом запеклих війн, а отже, примусовим. У єдину систему держав було об’єднано грецький та східний світи, що мали багато чого спільного в соціально-економічній структурі, політичному устрої, культурі. Територіально він охоплював Грецію, Причорномор’я, Єгипет і Середню Азію (без Індії і Китаю).

Головними центрами еллінізму були Александрія (Єгипет), Пергам (Мала Азія), Селевкія (на річці Тигр), а також деякі інші міста.

У цей період відбувався подальший розвиток ремесла, торгівлі, що сприяло зростанню особистого багатства соціальних прошарків. Ознайомлення з новими умовами життя і традиціями сприяло розширенню світогляду, розвитку творчості, формуванню нової культури.

Попри спільні риси, елліністична культура не була одноманітною на всій території елліністичного світу. У кожному регіоні або навіть місті були свої особливості, зумовлені місцевими традиціями.

 1. . Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Завдання

 1. Укажіть, до яких держав входили такі частини імперії Александра Македонського.

1) Вавилонія. (Держава Селевкідів)

2) Єгипет. (Держава Птоломеїв)

3) Сирія. (Держава Селевкідів)

 1. Покажіть ці держави та їхні столиці на карті.
 2. Установіть відповідність між іменами правителів та назвами елліністичних держав.

1 Александр Селевк

2 Антигон ІІ

3 Птоломей

А Македонія

Б Сирійське царство

В Єгипетська держава

Г Бактрія

V. Підсумки уроку

Запитання

 1. (Учні відповідають на запитання, яке вчитель ставив на початку уроку.) Чи вдалося Александру Македонському об’єднати культури еллінів та варварів?
 2. Які факти свідчать про взаємовплив двох світів?
 3. Якби вам довелося жити в епоху еллінізму, яку з держав ви б обрали?
 1. . Домашнє завдання
 1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.
 2. Підготуйте повідомлення про Александрійський маяк, храм Артеміди в Ефесі, Колос Родоський, мусейон.

 

Категорія: Конспекти уроків із всесвітньої історії 6 клас (нова програма) | Додав: uthitel (08.03.2018)
Переглядів: 113 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: