Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із української мови 8 клас (нова програма)

Уроки № 2–3 Тема. Пунктуація.


Уроки № 2–3
Тема. Пунктуація.
Мета: відновити в пам’яті учнів відомості про словосполучення і речення, члени речення, звертання, вставні слова; удосконалювати вміння користуватися словниками, формувати навички правильно й доцільно використовувати вивчені поняття у власних висловлюваннях; виховувати шанобливе ставлення до рідного слова та надбань української літератури.
Очікувані результати: учні розрізняють словосполучення і речення, члени речення; вміють знаходити звертання, вставні слова, речення з прямою мовою; користуються різними видами словників; правильно ставлять розділові знаки відповідно до вивчених пунктуаційних правил; знаходять і виправляють пунктуаційні та орфографічні помилки на вивчені правила; правильно й доцільно використовують вивчені поняття у власних висловлюваннях.
Обладнання: підручник, тексти, словники.
Тип уроків: повторення вивченого матеріалу.
Хід уроків
І. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.;;
Бесіда.;;
— Що називається фразеологічним зворотом?
— У якому словнику можна з’ясувати значення фразеологізмів?
— Доберіть і розтлумачте декілька фразеологізмів про слово, мову.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.
Оголошення теми й м мети уроків
Послухайте загадку-цікавинку.
Мовчазні навчителі
Хоч в усній мові нас немає,
А на папері мовчимо,
Та все, що ти читаєш, друже,
Сприймати правильно вчимо.
Хто ми?
(Д. Білоус)
Відповідь. Розділові знаки.
— Скажіть, будь ласка, навіщо нам потрібні знання з пунктуації?
ІІІ. П Повторення, узагальнення й системаматизація
вивченого маматеріа лу
Бесіда.;;
— Що вивчають синтаксис і пунктуація?
— Чим відрізняється словосполучення від слова і речення?
— Чим виступає фразеологічний зворот: словосполученням чи реченням?
Колективна робота з текстом.;;
Прочитайте текст. Визначте його тему. З’ясуйте стильову належність. Що виражає заголовок: тему чи основну думку? Яке значення мають речення, різні за метою висловлювання? Випишіть із тексту 7–8 словосполучень та зробіть їх синтаксичний розбір.
До юного серця
Так, це до тебе, саме до тебе це слово! Ц Ц е від тебе залежить зараз, чи перерветься золота нитка тисячоліть, а чи оживе і заграє на сонці! Ц Ц е від тебе, саме від тебе залежить, чи джерело рідної мови замулиться в твоїй душі, а чи пружно і вільно дихатиме!
Тільки рідне слово, виплекане твоїм родом і народом, має таємничу здатність тримати буття. Т Т ільки від порога рідної мови ти можеш виходити на широкі магістралі світу. І І перше слово твоє, до мами звернене, материнське слово хай розширює твої груди озоном людської гідності. Ц Ц е ти несеш слово в серці, як наполохану пташку. Слово довірилося тобі і повірило в тебе. Н Н е сполохай рідного слова, а захисти його, до серця притули, життям своїм переповни.
(І. Драч)
Лінгвістичне дослідження з творчим завданням.;;
Прочитайте. Назвіть сполучення слів, які не є словосполученнями. Складіть 3–4 речення зі звертаннями, використовуючи окремі словосполучення. Виділіть граматичну основу.
Алгебра й геометрія, гарячий обід, зворушливо переконувати, мова відроджується, восьмий клас, словосполучення й речення, улюблена справа, дихати повітрям, наші друзі, щоденники школярів, із мовлення, учні розмовляють, ніжний подих, призначити побачення, написати другові, рядки тексту, долати перешкоди, для взаєморозуміння, наука про мову, смачна їжа.
Творчі завдання.;;
1. Прочитайте. Утворіть 5–6 поширених, різних за метою висловлювання речень. До їх складу введіть вставні слова й однорідні члени речення. Запишіть, накресліть схеми.

Школяр написав, учні працюють, хворий лежить, настала, дні летять, зустрівся знайомий, дідусь розповів, сонце гріє, композитор грав, урок почався, зеленіють трави, очі сяяли, діти привіталися, вони зустрічалися, стосунки закінчилися, приходять почуття.
2. Поясніть постановку розділових знаків у реченнях зі вставними словами й однорідними членами речення. Визначте, якою частиною мови виражені другорядні члени речення.
Робота з підручником.;;
[1] § 1 (с. 24–30), впр. 16, 19 (письмово); § 2 (с. 35–38), впр. 33 (письмово); § 3 (с. 42–43), впр. 45 (усно).
[2] § 2 (с. 11–18), впр. 13, 15 (письмово); § 3 (с. 18–24), впр. 25 (письмово).
[3] § 2 (с. 9–13), впр. 12 (усно), 15 (письмово); § 3 (с. 13–20), впр. 22 (письмово).
Вікторина «Чи знаєш ти пунктуацію?».;;
1. Чи потрібно ставити кому в реченні «Дружба, скріплена кров’ю»?
(Кому можна ставити і не ставити.)
2. Який знак — дефіс чи тире — треба поставити між назвами місяців у реченні «Експеримент буде здійснений у серпні — вересні цього року».
(Може бути і дефіс, і тире — залежно від змісту повідомлення.)
3. Визначте роль трьох крапок у тексті.
— Після цієї війни,— сказав Ч Ч ерниш,— ні наші, ні їхні, ні будь-які діти не кублитимуться на попелищах… не гнутимуться, як той сьогодні зі скрипкою… Після цієї війни всі люди повинні стати нарешті… справжніми людьми… (О. Гончар)
(Три крапки допомагають передати схвильованість, біль, зворушення героя роману «Прапороносці».)
4. Поміркуйте, чим відрізняється зміст цих речень?
Читати — довго не міг. Ч Ч итати довго — не міг.
(У першому реченні йдеться про людину, яка, можливо, через хворобу взагалі не могла довго читати. У другому — про людину, для якої довготривале читання — шкідливе.)
5. Поясніть відмінність речень, що відрізняються інтонацією.
Куди тобі? Куди тобі!
Самостійна робота.;;
1. Прочитайте мініатюру О. К Каневського «Про користь розділових знаків», поставте відповідні розділові знаки. Із речень випишіть 4–5 словосполучень, укажіть головне і залежне слова.
Про к к ористь розділових знаків
Чоловік загубив кому і почав боятись складних речень шукав фрази щоб були простіші. З З а нескладними фразами прийшли нескладні думки.
Потім він загубив знак оклику і почав говорити тихо з однією інтонацією. Його вже ніщо не бентежило не радувало він до всього ставився без емоцій.
Потім він загубив знак питання і перестав запитувати жодні події не викликали його цікавості де б вони не відбувалися в космосі на З З емлі у власній квартирі. Ще через кілька років він загубив двокрапку і перестав пояснювати людям свої вчинки.
Врешті у нього залишилися одні лапки. В В ін не міг висловити жодної власної ідеї весь час когось тільки цитував так він зовсім розучився думати і дійшов до крапки.
Бережіть розділові знаки!
2. Прочитайте фразеологізми. Поясніть їх значення. Складіть речення, увівши до складу подані фразеологізми і вставні слова з довідки.
Накивати п’ятами; жалів яструб курку; бурмотіти під носа; у чорта на болоті; очі на мокрому місці; земля горить під ногами; утопити в ложці води; у лісі вовки виють, а на печі страшно; іти своїм шляхом; забігти на вогник.
Довідка: на жаль, може, на моє щастя, здавалося, як гадають, безперечно, я знаю, кажуть, можливо, до речі.
ІV. Д Домамашнє завдання
[1] § 1–3 (с. 24–43); впр. 26, 47 (письмово).
[2] § 2, 3 (с. 11–24); впр. 16, 26 (письмово).
[3] § 2, 3 (с. 9–20); впр. 16, 19 (письмово).
Скласти діалог на тему «Українська мова — державна мова», використовуючи звертання, вставні слова, однорідні члени речення.
V.  Підбиття підсумків уроків
Робота зі словником.;;
Знайдіть у тлумачному словнику лексичне значення слів «ввічливість» і «тактовність».
Творча робота.;;
Напишіть твір-мініатюру «Ввічлива і тактовна людина. Чи легко бути такою?».
Зачитування творчих робіт.;;

Категорія: Конспекти уроків із української мови 8 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.09.2018)
Переглядів: 28 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: