Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із української мови 8 клас (нова програма)

Урок № 7 Тема. Порядок слів у реченні. Інверсія. Логічний наголос.


Урок № 7
Тема. Порядок слів у реченні. Інверсія.
Логічний наголос.
Мета: ознайомити учнів із прямим і зворотним порядком слів, логічним наголосом як засобами підвищення точності та виразності мовлення, навчати правильно інтонувати речення різних видів; розвивати мислення, увагу, пам’ять; виховувати повагу до рідного слова, надбань попередніх поколінь і почуття відповідальності за сучасні досягнення людства.
Очікувані результати: учні вміють визначати речення з прямим і зворотним порядком слів; правильно інтонують речення різних видів, беручи до уваги й логічний наголос для передачі різних змістових та емоційних відтінків значення; редагують тексти, надаючи їм більшої виразності за допомогою застосовування вивчених мовних засобів.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки, словники*.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.;;
Робота з картками**.;;
Картк № 1
Запишіть речення, розкриваючи дужки і ставлячи слова у форму потрібного відмінка. На місці крапок впишіть пропущені літери чи знаки. Укажіть граматичну основу речень.
Кожний (з,із) нас може навчатися (у,в) середній і ви..ій (школа). (В,у) селі одночасно веде..ся будівництво (школа) і (бібліотека). Чого (в,у) (молодість) навчишся, те на старіст.. як знайдеш. Каспійське та Чорне (море) не з..єднані між собою. Буран наробив чимало лиха в Одес..кій та Микола..вс..кій (області).
* Тут і далі вчитель може використати видання: Жовтобрюх В. Ф. Сучасний український орфографічний словник.— 3-є вид., випр. і доп.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок».
** Тут і далі вчитель може використати видання: Жовтобрюх В. Ф. Українська мова. 8 клас: Експрес-контроль.— Х.: Веста, 2010.
Картка № 2
Прочитайте текст, правильно інтонуючи речення. Визначте тему, головну думку. Випишіть спонукальні речення.
Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь, як батько мій, удома сидячи, знав п’ять мов, через те й честь йому була в інших країнах. Лінощі — це мати всьому поганому: хто те забуде, а чого не вміє, того не навчиться. Добро своєю рукою сіючи, не лінуйтесь ні на що хороше, і хай не застане вас сонце в постелі! Так робив мій батько покійний і всі добрі мужі. На світанні, побачивши сонце, з радістю прославте день новий і скажіть: «Господи, додай мені літа до літа, щоб я честю й добром виправдав життя своє».
(«Повчання Володимира Мономаха дітям»)
Фронтальне опитування.;;
— Які мовні одиниці вивчаються в розділі «Синтаксис»?
— У чому полягає різниця між реченням і словосполученням?
— Пригадайте, що називається реченням.
— Якими бувають речення за метою висловлювання, за емоційним забарвленням?
— Як поділяють речення за кількістю граматичних основ?
— Чим відрізняються односкладні речення від непоширених?
— Які речення називаються складними?
ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.
Оголошення теми й м мети уроку
Завдання учням.;;
Прочитайте подане речення, наголошуючи щоразу інший його член та з іншою інтонацією. Який ви можете зробити висновок?
Ви добре знаєте цю людину (. ? !)
— Спробуйте змінити порядок слів у реченні. Чи зміниться його зміст? Свою відповідь аргументуйте.
ІІІ. В Вивчення нового навчального маматеріаіалу
Лінгвістичне спостереження.;;
Порівняйте речення правої та лівої колонок. Чи однаковим є їхній зміст? Чим відрізняються подані речення? Яке слово найважливіше в реченнях лівої колонки і виділяється посиленням голосу? А в реченнях правої колонки?
Восени айстри цвітуть у садах.
Дуби шумлять за вікнами.
Восени у садах цвітуть айстри.
За вікнами шумлять дуби.
Пояснення вчителя.;;
Отже, як ми бачимо, слова, з яких складаються словосполучення й речення, розташовані в певному порядку. Розрізняють два типи порядку слів у реченні: прямий і зворотний.
У реченнях лівої колонки — прямий порядок слів. У реченнях правої колонки — зворотний. Наприклад, у реченні «Красу природи люди здавна помічали» — прямий порядок слів. А в реченні «Здавна помічали люди красу природи» — зворотний. Порушення прямого порядку слів з метою виділення тих чи інших його членів називається інверсією.
При прямому порядку слів підмет стоїть перед присудком, означення — перед означуваним словом, додаток — після слова, від якого він залежить, а обставини можуть займати різні місця.
Практична робота.;;
Прочитайте речення, визначте порядок слів, підкресліть слова, на які падає наголос.
Праця єдина з неволі нас вирве: нумо до праці, брати! (Б. Грінченко) В тих теплих степах виробилась кров моя і душа моя. (В. Винниченко) Посеред неба гнеться на південь Чумацький Шлях, і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок. (В. Винниченко) Поле чорніє. Проходять хмари, гаптують небо химерною грою. Пролісків перших блакитні отари… Земле! Як тепло нам із тобою! (М. Рильський)
IV. За За Закріплення вивченого маматеріаіалу
Робота з підручником.;;
[1] § 8 (с. 66–69); впр. 77 (усно), 78 (письмово).
[2] § 7 (с. 45–49); впр. 75 (усно), 76 (письмово).
[3] § 6 (с. 38–42); впр. 53 (усно), 55 (письмово).
Гра «Редактор».;;
Виправте помилки. Поясніть їх характер. Із поданих слів і словосполучень складіть речення; у кожному поставте логічний наголос.
Надворі прохладно. Голольод. Сніжна горка. Проїжджа сторона вулиці. Випадковий прохожий. Пішли пішком. Місто в семи кілометрах. Вулиця ярко опалена.
Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».;;
Укажіть у реченнях «відоме» та «нове».
«Було в одного царя три сини — два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства» (З казки «Про жар-птицю та вовка»)
Творчий диктант.;;
Перебудуйте і запишіть речення, замінюючи прямий порядок слів на зворотний. Чи змінюється при цьому зміст речень? Як саме? Укажіть в кожному реченні слово з логічним наголосом.
Весна слала по землі свій зелений килим. (Г. Тютюнник) Птах затріпотів крильми спросоння, зашепотіла трава про щось у сні. (М. Стельмах) Місяць оббризкував блідим сяйвом зарошені дерева і шляхи. (С. Крижанівський) Темний гай уже красується в зеленім убранні. (В. Бурлак) Каштани зазеленіли знов, і рум’яна зоря зійшла за моїм вікном. (І. Нехода)
Гра «Редактор».;;
Запишіть подані речення, виправляючи помилки, пов’язані з порядком слів.
Дізналися на уроках історії ми про мужніх і сильних захисників землі нашої. Світ новий зовсім перед нами розкрився, осяяний сонцем. Вулиці білими заметами м’якими за кілька хвилин завалило. Повинні любити учні і берегти природу. Працювала добре бригада виробнича влітку. Згори пісня жайворонка лине і в повітрі тремтить. Перетинами подвір’я білим піском посипані стежки.
Самостійна робота.;;
Складіть речення за схемами, вказавши, де прямий порядок слів, а де — зворотний.
1. .
2. .
3. .
V. Д Домамашнє завдання
[1] § 8 (с. 66–69); впр. 81 (письмово).
[2] § 7 (с. 45–49); впр. 79 (письмово).
[3] § 6 (с. 38–42); впр. 58 (письмово).
VІ Підбиття підсумків уроку
Мовознавча вікторина «Незакінчені речення».;;
Закінчіть подані речення.
Синтаксис — це…
Словосполучення вживають для…
Слова в словосполученні пов’язані за…
Речення — це…
Інверсія — це…

Категорія: Конспекти уроків із української мови 8 клас (нова програма) | Додав: uthitel (03.09.2018)
Переглядів: 12 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: