Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із української мови 7 клас (нова програма)

Урок № 2 Тема. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.


Урок № 2
Тема. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
Мета: повторити правила вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених однорідними членами, звертаннями та вставними словами, а також у реченнях з прямою мовою; удосконалювати вміння учнів визначати відповідні пунктограми та обґрунтовувати вживання розділових знаків; розвивати культуру мовлення школярів, виховувати мовну культуру, любов до рідного краю.
Очікувані результати: учні вміють правильно розставляти розділові знаки у простому і складному реченнях згідно з вивченими правилами, виправляють допущені помилки; складають прості речення, ускладнені однорідними членами, звертаннями, вставними словами, речення з прямою мовою і складні речення.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.;;
Бесіда.;;
— Які розділи науки про мову ви знаєте?
— Що вивчає синтаксис? А пунктуація?
ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.
Оголошення теми й м мети уроку
Завдання учням.;;
Три учні по-різному розставили розділові знаки в поданих реченнях. Перший учень записав обидва речення без розділових знаків, другий — поставив кому в обох реченнях, третій — тільки в першому реченні. Який з учнів правильно виконав завдання? Чому?
По небу повзла чорна хмара, і невдовзі дерева узлісся зашелестіли під ударами дощу. Важкі краплі падали дедалі густіше і незабаром переросли у скісні потоки води. (Із тв. М. Коцюбинського)
ІІІ. С Сприйняття й засвоєння учнями навчального маматеріаіалу
Робота з підручником.;;
[1] § 1; впр. 18 (письмово), 19 (усно).
[2] § 2; впр. 12 (письмово), 16 (усно).
Тренувальна вправа*.;;
Спишіть речення. Вставте розділові знаки. Обґрунтуйте їх уживання.
Мова великий дар природи. (М. Панова) Мова найцінніше багатство нації. (І. Огієнко) Українська мова основа духовного життя українського народу. (П. Усенко) Мова це голос народу. (П. Мовчан) Слова це кольорові камінці. Мало їх назбирати треба з них навчитися узори викладати. (І. Вільде)
Опрацювання таблиці**.;;
Розгляньте узагальнювальну таблицю і сформулюйте основні правила постановки розділових знаків.
(Див. с. 14.)
Практичне завдання.;;
Спишіть речення, поставте розділові знаки та поясніть їх уживання.
Нехай в піснях твоїх поете вустами серце промовля. (В. Сосюра) Вам певно скоро на поїзд? (І. Цюпа) Ходімо ж малята у поле мерщій. (М. Стельмах) Річка синіє зітхає сміється. (М. Рильський) Христина повернулась додому стомлена але щаслива. (Ю. Збанацький)
Роздіоздіоздіозділові знак и в рв рв реченні
Розділові знаки в реченнях з однорідними членами і узагальнювальними словами
Розділові знаки при вставних словах
1. О, О, О.
2. О, а О.
3. О і О, О і О.
4. О, і О, і О.
5. О або О.
6. УС: О, О, О.
7. О, О, О — УС.
8. УС: О, О і О — ...
1. ВС, ... . (?!)
2. ..., ВС, ... . (!?)
3. ..., ВС. (!?)
Розділові знаки при звертаннях
Розділові знаки при прямій мові
* Тут і далі вчитель також може використати видання: Жовтобрюх В. Ф. Українська мова. 7 клас: Встав букву. Постав розділові знаки.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок»; Жовтобрюх В. Ф. Українська мова. 7 клас: Експрес-контроль.— Х.: Вид-во «Ранок»; Шабельник Т. М. Українська мова. 7 клас: Добери слово. Постав розділові знаки.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок».
** Тут і далі вчитель також може використати видання: Копитіна І. В. Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок».

1. Зв, ... .
2. Зв! ... .
3. ..., Зв, ... . (!?)
4. ..., Зв. (!?)
1. «П»,— а.
2. «П,— а,— п (?!)».
3. А: «П (!?)».
Вівса пшениці ячмені все це зіллялось в одну могутню хвилю. (М. Коцюбинський) Все бачить поет у широкім роздоллі і небо і море красу світову і людям співає він пісню свою. (Леся Українка) Життя в неволі нічого не варте відказав Максим краще смерть. (І. Франко)
ІV. С Системаматизація й узагальнення вивченого маматеріаіалу
Тренувальна вправа.;;
Замініть пряму мову непрямою, використовуючи при цьому сполучник чи.
«Трилогію Олеся Гончара “Прапороносці” всі читали?» — запитала Олена Петрівна учнів. «А знаєш, Тимошу,— спитав я,— хто з тобою розмовляв?» (О. Донченко) Два човни м’яко шурхнули по прибережному піску, і тихий голос поспитав: «Ви всі тут?» (М. Коцюбинський)
Самостійна робота.;;
Спишіть речення. Поставте, де треба, пропущені коми. Визначте, якими членами речення є слова, однозвучні зі вставними.
Мені осіння ніч короткою здається. (Леся Українка) Здається рукою подати до села. (М. Коцюбинський) Все одно наша правда зверху! (Ю. Яновський) Правда з того часу втекло вже чимало води. (Ю. Збанацький) Стало зовсім видно. (І. Ле). Лейтенанта видно ніскільки не здивували такі разючі новини. (О. Гончар)
Творче завдання.;;
За поданими схемами складіть і запишіть речення.
«П»,— а. А: «П»,— а.
«П,— а,— п». ..., ВС, ...?
О, О, О — УС. УС: О, О і О — ...
Робота в парах.;;
Складіть, запишіть та розіграйте діалог, використовуючи звертання, вставні слова: а) між учнем і вчителем; б) між учнем і учнем. Поясніть правила постановки розділових знаків.

V. Д Домамашнє завдання
[1] § 1 (с. 22–30); впр. 31 (письмово).
[2] § 2 (с. 10–14); впр. 18 (письмово).
VI. Пі Пі Підбиття підсумків уроку
Заключна бесіда.;;
— Які правила вживання розділових знаків ви повторили? Сформулюйте ці правила схематично.

Категорія: Конспекти уроків із української мови 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.09.2018)
Переглядів: 76 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: