Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із української літератури 8 клас

Урок № 9 Художні особливості українських народних дум

Урок № 9

Художні особливості українських народних дум

Мета: ознайомити учнів із художніми особливостями народних дум; навчити аналізувати тексти дум, знаходити приклади характерних для цих творів художніх засобів, обговорювати їх роль у розкритті ідейно-художнього змісту; розвивати вміння аналізувати текст художнього твору, робити висновки та узагальнення

Очікувані результати: учні знають матеріал про художні особливості дум, уміють знайти художні засоби в текстах цих творів; вільно оперують термінами, які називають тропи, способи римування.

Теорія літератури: поглиблення знань про тропи, способи римування, думу, мову художнього твору.

Обладнання: тексти українських народних дум, таблиця «Художні засоби думи»

Тип уроку: комбінований.

 • І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Той факт, що твори усної народної творчості збереглися до наших часів, викликає запитання: «Чому?» Дійсно, як змогли вони витримати випробування часом історії, незважаючи на те, що навіть не булі записані!

Цю таємницю ми й будемо розгадувати на уроці, тема якого «Художні особливості українських народних дум».

 • ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
 1. Перевірка домашнього завдання.
 2. Фронтальне опитування.

— Які події відображали думи?

— На які групи поділяються думи?

— Скільки героїв діє в цих творах?

— Наскільки правдивими є описи подій у думах?

— Як поширювалися та зберігалися твори цього жанру?

— Що ви можете сказати про обсяг дум (як для фольклорних творів)?

— Як виконувалися думи?

— Визначте ідею думи «Маруся Богуславка».

— Назвіть проблеми, порушені в думі «Буря на Чорному морі».

 • ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу
 1. Опрацювання таблиці «Художні засоби думи».

Художні засоби думи

Назва засобу

Приклади

Роль у розкритті ідейно-художнього змісту твору

Епітети

Божий світ, ясний сокіл-білозірець

Надають образну характеристику

Синонімічні повтори — тавтологія

квиліть-проквиляє

Підсилюють враження

Метафора (символ)

Буря на морі

Створює художній образ, який пробуджує уяву

Звертання

Гей, дівко-бранко, Марусю, попівно Богуславко!

Гей, козаки, Ви, біднії невольники!

Створюють враження щирої задушевної бесіди

Інверсія

Темниця кам’яная, розкоші турецької, лакомства нещасного

Привертає увагу

Діалоги

Між Марусею та козаками-невольниками, отець-мати і син

Надають динамізму

Окличні речення

Гей, козаки, ви, біднії невольники!

Підсилюють емоційність

Вигуки

Гей, ой

Надають емоційності

Зменьшено-пестливі слова

Братики рідненькі, голубоньки сивенькі

Надають ліричного забарвлення

 

 1. Розповідь учителя.

Особливості народних (історичних) дум

Особливості народних (історичних) дум є такими:

— докладність поетичної розповіді;

— висока поетичність мови;

— своєрідність побудови (зачин, основна частина, повтори, кінцівка);

— віршована форма (нерівноскладовість рядків, довільна специфіка римування, монорими);

— варіантність тексту.

 1. Робота зі словником літературознавчих термінів.

Монорима — вірш чи та його частина, де всі рядки зв’язані однією римою:

А все добре дбає, —
До кам’яної темниці прибуває,
Гей, до козаків словами промовляє…

 1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— У чому причина довговічності дум?

(Причина довговічності дум у багатстві виражально-зображальних засобів та особливостях мови, у звертанні до історичного минулого, уславленні людей, які можуть бути взірцями для наслідування, у передачі духовного досвіду від покоління до покоління тощо.)

 1. Творча робота в групах.

Напишіть невеличкий твір-опис «Яким я уявляю собі пам’ятник виконавцю народних дум?».

 1. Презентація, обговорення результатів роботи в групах.
 2. Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Думи спираються на реальні факти історії. Прикладом можуть бути ...

 1. Завдання учням.

Визначте художні особливості думи «Буря на Чорному морі», знайдіть у ній засоби художньої виразності.

 • ІV. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

Робота над складанням кросворда.

Складіть завдання-опис до слів кросворда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 М

О

Н

О

Р

И

М

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 В

А

Р

І

А

Н

Т

Н

І

С

Т

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Р

Е

Ч

И

Т

А

Т

И

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 С

У

С

П

І

Л

Ь

Н

І

 

 

 

 

5 П

О

Е

Т

И

Ч

Н

І

С

Т

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

6 К

О

М

П

О

З

И

Ц

І

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
 1. Завдання для всього класу.
 2. Вивчити теоретичний матеріал
 3. Прочитати думи «Хмельницький та Барабаш», «Самійло Кішка», «Дума про козака Голоту», «Іван Богун».
 4. Індивідуальні завдання.
 5. Намалювати ілюстрації (створити також словесні) до дум «Хмельницький та Барабаш», «Самійло Кішка», «Дума про козака Голоту» (на вибір).
 6. Написати власну думу, дотримуючись традиційної композиції, тематики, використовуючи типові для дум художні засоби тощо; міні-есе, твір-роздум на тему, яка стосується дум і є дискусійною; твори-враження, присвячені образам героїв дум — козакам.
 • VІ. Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Яка форма роботи на уроці була для вас найбільш цікавою? Чому саме?

— Що викликало складнощі?

— Який матеріал вивченої теми ви б хотіли розглянути більш докладно?

Категорія: Конспекти уроків із української літератури 8 клас | Додав: uthitel (05.08.2018)
Переглядів: 66 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: