Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із української літератури 8 клас

Урок № 21 Віршовий розмір, силабо-тонічна система віршування

Урок № 21

Віршовий розмір, силабо-тонічна система віршування

Мета: ознайомити учнів із силабо-тонічною системою віршування, поглибити знання про віршування, стопу, строфу, віршовий розмір, риму; розвивати навички визначення віршового розміру, виконання тестових завдань

Очікувані результати: учні знають особливості силабо-тонічної системи віршування, віршові розміри, уміють визначити віршовий розмір твору.

Теорія літератури: віршування, силабо-тонічна система віршування, стопа, строфа, поглиблення поняття про віршовий розмір, риму.

Обладнання: тексти творів Т. Г. Шевченка, таблиця «Віршові розміри»

Тип уроку: комбінований.

 • І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

На одному з перших уроків ми з’ясували, що знання з теорії літератури потрібні не тільки для створення літературного твору, а й для розуміння написаного. Вибір певної поетичної форми надає можливість митцеві краще донести до читача свої почуття та думки, а нам — зрозуміти його послання навіть через багато років. Чимало можливостей дає поетові обраний ним віршовий розмір, особливості строфи, віршування тощо. Поглиблення знань про віршовий розмір, силабо-тонічну систему віршування — тема сьогоднішнього уроку.

 • ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
 1. Перевірка домашнього завдання.
 2. Робота над аналізом вірша.

Проаналізуйте вірш «Минають дні, минають ночі...» за планом.

План аналізу вірша

 1. Факти біографії поета, які лягли в основу створення поезії.
 2. Тема, ідея, жанрові особливості.
 3. Художні засоби вірша. Які думки й почуття поета допомагають розкрити ці засоби?
 4. Читання напам’ять вірша Т. Г. Шевченка «Минають дні, минають ночі...».
 • ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу
 1. Розповідь учителя

План розповіді вчителя

 1. Силабо-тонічна система віршування.

У давній українській літературі панувала силабічна (від грец. syllabe — склад) система віршування, в основі якої — рівна кількість складів у рядку, часто 13, рідше 11 при вільному розташуванні наголошених і ненаголошених складів. Силабічне віршування притаманне поезії, що ґрунтується на мові з постійним наголосом у словах на останньому складі (наприклад, французька) чи передостанньому (польська). Тонічний (від грец. tonos — тон) — той, що стосується наголосу в слові; тонічний вірш — вірш з однаковою кількістю наголошених складів у рядку. Тонічний вірш поширений у мовах із рухомим наголосом: українській, російській, англійській.

В українській літературі початки віршування пов’язані з пісенною усною народною творчістю. Силабічну систему віршування в поезії українського середньовіччя замінила силабо-тонічна система, що ґрунтується на чергуванні одного наголошеного і двох чи трьох ненаголошених складів, які утворюють двоскладові стопи (ямб, хорей) чи трискладові (дактиль, амфібрахій, анапест). Силабо-тонічна система віршування була запроваджена у творах поетів давньої літератури, зокрема в ліриці Г. Сковороди.

 1. Віршові розміри.

Віршовий розмір

Приклад

Ямб — двоскладовий розмір із наголосом на другому складі

È —

На шлях я вийшла ранньою весною

І тихий спів несмілий заспівала...

(Леся Українка)

Хорей — двоскладовий розмір із наголосом на першому складі

— È

Хaй важкa дорога,
Хaй похмyрі днини,—
Всe зроби, що змога,
На користь країни.

(П. Грабовський)

Дактиль — трискладовий розмір із наголосом на першому складі

— È È

Рученьки тeрпнуть, злипaються вiченьки...
Боже, чи довго, тягти?
З рaннього рaнку до пiзньої ніченьки
Гілкою дeнно верти.

(П. Грабовський)

Амфібрахій — трискладовий розмір із наголосом на другому складі

È — È

Не рaз ми ходили в дорогу,
Не рaз ми вертaлись до хати
І знову брели від порогу —
Правдивої цiлі шукaти.

(П. Грабовський)

Анапест — трискладовий розмір із наголосом на третьому складі

È È —

Обривaються звiльна всі пyта,
Що в’язaли нас з дaвнім життєм;
З дaвніх брудів і дyмка розкyта,—
Ожиємо, брати, ожиєм!

(І. Франко)

 

 1. Рима й способи римування.

Віршовий розмір, або метр (грецьк. metron — міра)

Поширений у силабо-тонічній версифікації термін для позначення особливостей ритмічної одиниці, покладеної в основу певного віршового твору

Віршовий ритм у силабо-тонічній системі

Правильне чергування наголошених і ненаголошених складів, співзвучне закінчення рядків (рима)

Різновиди рими

Чоловічі та жіночі

Білий вірш

Це неримований вірш із чіткою внутрішньою метричною структурою

Стопа

Це структурна одиниця вірша стиха; група складів, виділена та об’єднана ритмічним наголосом у вірші

Двоскладова стопа

Це ямб та хорей

Трискладова стопа

Це дактиль, амфібрахій та анапест

Пірихій

У силабо-тонічному віршуванні пірихієм умовно називається заміна стопи ямба чи хорея стопою з двох ненаголошених складів

Строфа

Це повторюване у вірші поєднання кількох віршових рядків, зв’язаних між собою певною системою рим та інтонацією

 

 1. Тестові завдання.
 2. Установіть відповідність між терміном та визначенням.

1 Двоскладова стопа з наголосом на першому складі

2 Двоскладова стопа з наголосом на другому складі

3 Трискладова стопа з наголосом на останньому складі

4 Трискладова стопа з наголосом на першому складі

А дактиль

Б хорей

В амфібрахій

Г анапест

Д ямб

 1. До допоміжних віршових розмірів належить

А хорей

Б дактиль

В анапест

Г пірихій

 1. До трискладових віршових розмірів не належить

А хорей

Б дактиль

В анапест

Г амфібрахій

Відповіді: 1 — 1 Б, 2 Д, 3 Г, 4 А; 2 Г, 3 А.

.

 1. Практична робота.

Визначте віршовий розмір поетичних уривків.

Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя...

(Т. Шевченко)

(Ямб.)

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма...

(Т. Шевченко)

(Ямб.)

І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю...

(Т. Шевченко)

(Анапест.)

І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї;
То одинокому мені
Здається — кращого немає
Нічого в Бога, як Дніпро
Та наша славная країна.

(Т. Шевченко)

(Амфібрахій.)

 1. Тестові завдання.
 • ІV. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

Питання та завдання учням.

— У чому різниця між силабічною та тонічною системами віршування?

— Що нового ви дізналися про риму та способи римування?

— Дайте характеристику віршовим розмірам.

 • V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
 1. Вивчити теоретичний матеріал
 2. Дібрати приклади віршових розмірів.
 • VІ. Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Визначте складність теми уроку.

— Яке її значення для розуміння поетичного твору?

— Що вам здалося найбільш складним для сприйняття?

Категорія: Конспекти уроків із української літератури 8 клас | Додав: uthitel (05.08.2018)
Переглядів: 11 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: