Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із біології 6 клас (нова програма)

Урок № 57 Рослинні угруповання

Урок № 57

Рослинні угруповання

Мета: розкрити особливості розселення рослин у природі, сформувати поняття про рослинні угруповання, їхні типи; формувати вміння працювати в групах, навички самоаналізу; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; формувати екологічно цілісну орієнтацію в плані взаємин людини і природного середовища.

Очікувані результати: учні називають та розпізнають основні типи рослинних угруповань, види ярусності; наводять приклади панівних рослин різних рослинних угруповань: лісів, степів, лук, боліт; пояснюють відповідними прикладами зв’язок між складом рослинних угруповань та умовами сере­довища.

Обладнання та матеріали:...................................................................................................................

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 1. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

«Поміркуй»

Пояснити, як взаємозв’язані такі поняття: однорічні, кущі, хвойні, дерева, багаторічні, трави, листяні, життєві форми рослин, дворічні. Скласти з них схему.

 1. Мотивація навчальної діяльності

Запитання для обговорення:

— Чи є на земній поверхні території, не заселені рослинами? (Можливі варіанти відповідей учнів: Антарктида, пустелі, гірські вершини тощо.)

Слово вчителя

На земній кулі майже скрізь трапляються представники рослинного світу. Близько шостої частини суші вкривають ліси. Більшу площу займають степи, савани, луки, поля. Живуть рослини в морях і океанах, прісних водоймах. Вони є навіть у пустелях, Арктиці, Антарктиді та на снігових гірських вершинах.

Усім відомо, що через унікальність природних умов Антарктиди та її тривалу ізоляцію рослинний і тваринний світ материка дуже своєрідний. На материку трапляються мохи, лишайники, водорості, гриби, бактерії. У більш теплих районах (на північному заході Антарктичного півострова) ростуть кілька видів трав’янистих квіткових рослин. У деяких місцях, наприклад на островах Уїндміл (узбережжя Землі Уїлкса), мохи і лишайники утворюють щільний яскраво-зелений покрив.

В Антарктиді чимало озер, де живуть незвичайні мікроорганізми, а також унікальні види діатомових водоростей.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

 1. Вивчення нового матеріалу

4. Вивчення нового матеріалу

 1. Розселення рослин у природі

Розповідь учителя

Розмаїтий рослинний покрив України представляють понад 30 тис. видів вищих рослин, серед яких переважають трав’янисті. Дерев і чагарників лише 280 видів. Більш як 600 видів вищих рослин є ендеміками — такими, що трапляються тільки на цій території. Природна рослинність в Україні збереглася тільки в лісах, на луках, болотах, схилах балок і ярів, на заповідних територіях.

Рослини, що ростуть на певній території, пристосувавшись до однакових природних умов (клімату, рельєфу, геологічної будови, ґрунтів та ін.), утворюють рослинні угруповання. У них гармонійно співіснують дерева, кущі, трав’янисті рослини, мохи, лишайники, гриби. Найпоширенішими в Україні є лісові, степові, лучні та болотні рослинні угруповання. У різних частинах України їхній видовий склад неоднаковий.

Запитання до учнів:

— Чому в різних частинах України видовий склад одного й того самого рослинного угруповання відрізняється?

Очікувана відповідь учнів:

Це зумовлено відмінностями у зволожені, освітленні, тепловому режимі, ґрунтах.

Розповідь учителя

На рівнинній частині України рослинний покрив поширюється здебільшого зонально — залежно від географічної широти. У горах спостерігається зміна рослинності за висотними поясами.

Утворене угруповання характеризується специфічним складом, кількістю особин кожного виду, розподілом видів (ярусністю). Різні рослинні угруповання зазвичай різко відрізняються одне від одного: сосновий ліс з вересовим покривом, сосновий ліс з білим наземним лишайниковим покривом, ялиновий ліс із чорницею, степ з ковилою і степ з різнотрав’ям, і характеризуються своїми особливостями.

Однією зі структурних ознак угруповання є ярусність: рослини різної висоти розміщують свої надземні органи на різних рівнях, що частково перекривають один одного.

 

Проектування зображення на екран

 

 

Різні угруповання характеризуються різним числом ярусів. У сосновому лісі може бути від двох до п’яти ярусів. Двоярусний ліс: сосна — І ярус, лишайник — II ярус; триярусний: сосна, чорниця, зелений мох; чотириярусний: сосна, ліщина, чорниця, зелений мох; п’ятиярусний: сосна, ліщина, чорниця, квасениця, зелений мох. Число ярусів може бути й більшим. Одноярусних угруповань не буває. У наведених прикладах у кожному ярусі подано панівні (домінуючі) види. Найкраще ярусність виражена в угрупованнях, які представлені різними життєвими формами. Вона добре виявлена в лісах і гірше — у трав’янистих угрупованнях (степах, луках). В одному ярусі поєднуються близькі за своїми біологічними й екологічними властивостями рослини.

Крім надземної, існує підземна ярусність: розміщення кореневої системи різних видів рослин на різній глибині. У степу, наприклад, може бути три підземні яруси: верхній, неглибокий, у якому розміщуються корені однорічних рослин, бульби, цибулини; середній — зайнятий переважно коренями злаків, і глибокий, де знаходяться стрижневі корені дводольних рослин. На луках з моховим покривом можна спостерігати чотири яруси кореневих систем. Завдяки підземній ярусності на одному й тому самому місці може рости більша кількість видів рослин.

 

 1. Типи рослинних угруповань

Випереджувальне завдання

Учням пропонується перелік рослин, які їм необхідно розподілити за рослинними угрупованнями: ліс, степ, луки, болота.

Перелік рослин: осока, ясен, тонконіг, ліщина, типчак, конвалія, журавлина, береза, тюльпан, сфагнум, тимофіївка, суниці, конюшина, ковила.

Очікувані відповіді учнів:

Ліс — ясен, ліщина, конвалія, береза, суниці.

Степ — типчак, тюльпан, ковила.

Луки — тонконіг, тимофіївка, конюшина.

Болота — осока, журавлина, сфагнум.

Запитання до учнів:

— Чим ви керувалися під час розподілу рослин за угрупованнями? (Обговорення відповідей учнів.)

Робота в групах

Завдання для груп:

— Чим характеризуються типи рослинних угруповань:

I група — ліс;

II група — степ;

III група — луки;

IV група — болото.

Обговорення результатів групової роботи, заповнення таблиці

Типи рослинних угруповань

Рослинне угруповання

Характеристика

Ліс:

 

а) широколистий

 

б) мішаний

в) хвойний

Угруповання, в якому домінують деревні рослини.

Утворений листопадними деревами: дубовий, березовий, буковий.

Одночасно ростуть листопадні і вічнозелені рослини: дуб, сосна, береза.

Утворений голонасінними рослинами: сосною, ялиною, модриною

Луки:

 

а) природні

б) штучні

Угруповання, у яких переважають багаторічні трав’янисті рослини.

Створені людиною для випасу худоби (пасовища) і сінокосів

Степ

Угруповання трав’янистих рослин, пристосованих до тривалих посушливих періодів (переважно злаки і лілійні)

Болото

Дуже зволожена територія, на якій ростуть болотні рослини — сфагнум, осока, очерет, рогіз, осика, верба

 

 1. Поняття про флору і рослинність

Запитання для самостійного опрацювання:

— Що таке флора?

— Що таке рослинність?

— Чим відрізняються флора і рослинність?

(Обговорення, запис визначення понять до зошита або словника.)

 1. Узагальнення та систематизація знань
 2. Вставити пропущені в тексті слова.

Сукупність рослин різних видів, які ростуть на певній території і пристосовані до умов цієї території, називається .................. . До них належать ...................., ....................., ...................... та ...................... . Кожне рослинне угруповання характеризується певним просторовим розташуванням різних видів — ................................. . Вона буває ...................... і ........................ . Верхні яруси займають ...................... рослини, а нижні — ...................... і ...................... рослини. Сукупність рослинних угруповань Землі або окремих її частин називають ....................... Сукупність видів рослин, що зростає на певній території, називають ...................... .

 1. «Творча лабораторія».

— Чи можна називати трав’янистий покрив лісу трав’янистою рослинністю? Відповідь обґрунтуйте.

— До яких наслідків може призвести осушування боліт?

 1. Підбиття підсумків уроку

Технологія «Незакінчені речення»

Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад:

— На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…

— Урок важливий, тому що…

— Мені сподобалося…

— Мені не сподобалося…

— Від наступного уроку я чекаю…

 1. Домашнє завдання
 2. Завдання для всього класу.

Підручник...............................................................................

Зошит......................................................................................

 1. Індивідуальні та творчі завдання.

Підготуватися до екскурсії «Вивчення рослинних угруповань».

 

Категорія: Конспекти уроків із біології 6 клас (нова програма) | Додав: uthitel (07.03.2018)
Переглядів: 353 | Рейтинг: 5.0/1

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: