Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із біології 6 клас (нова програма)

Урок № 52 Покритонасінні (Квіткові)

Урок № 52

Покритонасінні (Квіткові)

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою покритонасінних рослин, сформувати знання про основні ознаки покритонасінних; розглянути загальні ознаки класів Однодольні і Дводольні; удосконалювати вміння учнів порівнювати та робити узагальнюючі висновки; розвивати логічне мислення, пам’ять; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи та естетичні смаки учнів.

Очікувані результати: учні називають середовища існування покритонасінних, місце утворення в них насіння; наводять приклади покритонасінних рослин, використання їх людиною; характеризують будову тіла та розмноження покритонасінних, розпізнають їх; уміють визначати, до якої групи належить рослина, за ознаками її будови.

Обладнання та матеріали:...................................................................................................................

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 1. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
 2. Індивідуальна робота учнів за картками.
 3. «Так — ні».

Учитель зачитує твердження, а учні погоджуються або не погоджуються з ними.

1. Життєві форми голонасінних — дерева, кущі, трави.

2. Молоді жіночі шишки сосни жовті, а чоловічі — бурі.

3. Запилення голонасінних здійснює вітер.

4. Сосна та ялина належать до голонасінних рослин.

5. В Україні найбільш поширені гінкгові.

6. Насіння в голонасінних лежить на лусках шишок голо, незахищено.

7. Серед голонасінних є квіткові рослини.

8. Шишки хвойних бувають чоловічими і жіночими.

9. Живиця — це смола хвойних рослин.

10. У хвойних немає листків, а є маленькі гілочки — хвоя.

11. Деякі голонасінні не утворюють насіння.

12. Голонасінні мають потужну стрижневу кореневу систему.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

 

 1. «Коло ідей».

— Як можна пояснити наведені нижче факти?

 1. Ідеш лісом і бачиш: то тут, то там свіжі ялини вивернуто з корінням, а на голій високій скелі притулилася самотня сосна, не ушкоджена негодою.
 2. У густому ялиновому лісі часто можна спостерігати метрові ялинки віком 10–15 років, сосонки під густим материнським покривом до такого віку не доживають.
 3. Довжина всіх коренів одного дерева ялини може сягати понад 2000 м, а сосни — у 6 разів більше.
 4. «Швидкі запитання».

Учитель ставить запитання, учні повинні відповідати швидко, не роздумуючи.

 1. Яке найважливіше пристосування до життя мають голонасінні? (Внутрішнє запліднення.)
 2. Чому голонасінні мають таку назву? (Насінини розташовані на лусочках шишки, плід не утворюється.)
 3. Які представники хвойних найбільш поширені? (Сосна, ялина.)
 4. Чи можна відрізнити жіночі шишки від чоловічих? (Так, жіночі шишки червоного кольору, а чоловічі — жовтого.)
 5. Цифровий біологічний диктант.

Виписати номери тверджень відповідно до варіанта.

I варіант — ознаки сосни звичайної;

II варіант — ознаки ялини європейської.

 1. Коренева система стрижнева, розміщена в ґрунті поверхнево.
 2. Від запилення до висипання насіння проходить близько двох років.
 3. Насіння проростає восени того ж року, коли відбулося запилення.
 4. Насіння проростає в будь-якому ґрунті, але гине в тіні.
 5. Світлолюбне дерево заввишки 40 м.
 6. Шишки великі, довгі, повислі.
 7. Рослини вибагливі до ґрунту.
 8. Листки — сизо-зелена хвоя, розміщена попарно, завдовжки 3–5 см, живе 2–3 роки.
 9. Чоловічі шишки дрібні — до 2,5 см завдовжки, під час дозрівання пилку стають жовтими.
 10. Листки — коротка хвоя завдовжки 1–1,5 см, жорстка, темно-зелена, розміщена поодиноко, живе 5 років.

Відповіді: I варіант — 2, 4, 5, 8, 9; II варіант — 1, 3, 6, 7, 10.

 1. «Знайди помилку».

Знайти та виправити допущені помилки.

 1. До хвойних голонасінних рослин відносять: модрину, яловець, кедр, гінкго, вельвічію, тис.
 2. До листопадних хвойних голонасінних відносять: модрину, ялицю, кедр, тис.
 3. Кедрові горішки — це насіння сосни сибірської.
 4. Для ялівцю характерне утворення шишкоягід.
 5. Гінкго дволопатеве має плоди сріблястого кольору.
 6. Тис ягідний має міцну бурувато-червону деревину, що не гниє.
 7. Секвоя — найтовстіше дерево на світі, товщина стовбура — 11–36 м.
 8. Вельвічія має всього чотири листки завдовжки до 1 м.

(Помилки виділені курсивом.)

 

 1. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Від полюсів до екватора немає такої ділянки, де можливе рослинне життя, але не знайдено покритонасінних. Вони часто трапляються в долинах річок і чистих озерах, у меншій кількості — у солоних озерах і морях. Проте такі водяні покритонасінні не є примітивними формами, вони виникли шляхом пристосування наземного предка до водного середовища. До широкої географічної різноманітності додається різноманітність форм і способів зростання. Звичайна ряска, що покриває поверхню ставка, є крихітним зеленим пагоном з простим корінцем, вертикально зануреним у воду, і з дуже нечіткими листками та частинами стебла. Могутнє лісове дерево сторіччями розвивало свою складну систему стовбурів і гілок, покритих численними гілочками й листочками, а під землею відповідну площу займає могутня, добре розвинена коренева система. Між цими двома крайнощами — нескінченні градації: водні й земні трави, дерева і кущі — набагато більша різноманітність, ніж серед решти груп насінних рослин, відомих під загальною назвою голонасінні.

Постановка проблемного питання

— Що сприяє пануванню на Землі покритонасінних рослин?

На це питання ви дасте відповідь у кінці уроку.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

 1. Вивчення нового матеріалу
 2. Загальна характеристика покритонасінних

Запитання до учнів:

— Яку іншу назву мають покритонасінні рослини? (Квіткові.)

Технологія «Мікрофон»

— Назвіть ознаки, які можуть бути притаманні покритонасінним, або квітковим, рослинам? (Учитель на дошці записує всі ознаки, які називають учні.)

Самостійна робота учнів з підручником

Завдання для опрацювання:

— За допомогою тексту підручника визначте, які ознаки вказано правильно, а які — ні, та складіть опорний конспект.

Складання опорного конспекту

Для покритонасінних характерні такі особливості в будові та розвитку:

 1. Виникнення нового органа — квітки, що містить маточку, під захистом якої всередині зав’язі розвиваються насінні зачатки.
 2. При дозріванні насіння із зав’язі утворюється плід, що захищає насіння від зовнішніх впливів, звідси і назва — «покритонасінні».
 3. Подальше спрощення статевого покоління призвело до майже повної редукції жіночого гаметофіту (заростка). Чоловічий гаметофіт представлений двома клітинами.
 4. Виник процес подвійного запліднення, у результаті якого одночасно із зародком утворюється вторинний ендосперм.
 5. Розвиток нового органа — квітки — забезпечив кращий захист пилку в тичинках і насінного зачатка в зав’язі та сприяв розвитку запилення комахами.
 6. Ускладнення в будові деревини призвело до утворення нових провідних елементів — судин.

 

 1. Характерні ознаки класів покритонасінних

Слово вчителя

Ще на ранніх етапах розвитку покритонасінних відокремилися дві відмінні між собою гілки. Одна з них дала рослини, які об’єднали в клас Дводольні, інша — рослини класу Однодольні.

Запитання до учнів:

— Що є основною ознакою, на якій ґрунтується такий поділ? (Кількість видозмінених зародкових листків — сім’ядоль.)

Отже, за будовою насінини ми можемо визначити, до якого класу покритонасінних належить та чи інша квіткова рослина. Але, крім кількості сім’ядоль, представникам класу Дводольні та Однодольні притаманні й інші відмінності.

Завдання для учнів:

— Розглядаючи гербарні зразки дводольних і однодольних рослин, визначте їхні ознаки відмінності за таким планом:

 1. Тип кореневої системи.
 2. Характеристика листка: тип жилкування; простий чи складний; черешковий чи сидячий; цілісний чи розсічений;
 3. Життєві форми рослин.
 4. Кількість частин квітки.

Обговорення результатів самостійної роботи учнів з гербарним матеріалом, заповнення таблиці.

Характерні ознаки дводольних та однодольних рослин

Ознаки

Дводольні рослини

Однодольні рослини

Кількість видів

Близько 190 тис.

Близько 63 тис.

Кількість сім’ядоль у зародку

Дві

Одна

Тип кореневої системи

Найчастіше стрижнева

Мичкувата

Стебло

Дерев’янисте (потовщується за рахунок розростання камбію) або трав’янисте

Трав’янисте, камбію немає

Листки

Переважно черешкові, прості або складні, цілісні або розсічені

Переважно сидячі, прості, цілісні

Жилкування листків

Сітчасте

Паралельне й дугове

Кількість частин квітки

Переважно кратна п’яти або чотирьом

Кратна трьом

 

Учитель демонструє гербарний зразок подорожника і воронячого ока (або проектує зображення на екран):

Подорожник Вороняче око

 

Запитання до учнів:

— Як ви гадаєте, до яких класів покритонасінних належать ці рослини?

Очікувані відповіді учнів:

Подорожник — клас Однодольні, тому що має дугове жилкування листка та мичкувату кореневу систему; вороняче око — Дводольні, тому що має сітчасте жилкування листка.

Пояснення вчителя

Але зародок подорожника має дві сім’ядолі, а воронячого ока — одну. Тому подорожник належить до дводольних, а вороняче око — до однодольних рослин.

Запам’ятайте: найголовнішою ознакою, за допомогою якої можна точно встановити приналежність тієї чи іншої квіткової рослини до певного класу, є кількість сім’ядоль у зародку.

 1. Узагальнення та систематизація знань
 2. Обговорення проблемного питання, яке було поставлене на початку уроку.

Очікувані варіанти відповідей учнів:

— Що сприяє пануванню покритонасінних на нашій планеті?

Пануванню покритонасінних сприяє:

— потужний розвиток кореневої системи;

— велика площа листків, їхня різноманітність за формою дозволяють ефективно здійснювати фотосинтез;

— велика кількість поживних речовин, що утворюються, дозволяє рослині швидко рости;

— виникнення квітки і плода;

— широкі адаптації квітки і плода;

— розмноження насінням;

— утворення плода сприяє розселенню рослин тваринами;

— подвійне запліднення;

— різні типи судин для транспорту води й поживних речовин;

— утворення зав’язі, всередині якої знаходиться насінний зачаток — майбутня насінина;

— насіння захищене (покрите) стінками плоду;

— незалежність запліднення від водного середовища.

 1. Виконання тестових завдань.

Вибрати одну або декілька правильних відповідей.

 1. Укажіть ознаки класу Дводольні:

А листки із сітчастим жилкуванням

Б стрижнева коренева система

В мичкувата коренева система

Г листки з дуговим жилкуванням

 1. Систематична категорія, у яку об’єднують види,— це:

А відділ В вид

Б рід Г клас

 1. Укажіть ознаки, які властиві тільки покритонасінним:

А насінина В корінь

Б квітка Г плід

 1. Найвищою систематичною одиницею серед названих є:

А відділ В вид

Б клас Г рід

 1. Укажіть ознаки класу Однодольні:

А головний корінь добре виражений

Б листки переважно сидячі, прості, цілісні

В трав’янисті, рідше дерев’янисті рослини

Г зародок з однією сім’ядолею

Відповіді: 1 — А, Б; 2 — Б; 3 — Б, Г; 4 — А; 5 — Б, Г.

 1. Підбиття підсумків уроку

Складання Т-схеми до уроку

Я знав

Я дізнався

 

 

 

 1. Домашнє завдання
 2. Завдання для всього класу.

Підручник...............................................................................

Зошит......................................................................................

 1. Індивідуальні та творчі завдання.

Скласти «шпаргалку з помилками» за темою уроку.

 

Категорія: Конспекти уроків із біології 6 клас (нова програма) | Додав: uthitel (07.03.2018)
Переглядів: 593 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: