Головна » Статті » Класному керівникові » Сценарії свят

Новорічна лісова пригода

Новорічна лісова пригода

Дійові особи

1- й в е ду ч и й Та н цюв а л ь н и й г у р т

2 - й в е ду ч и й с н іжи н о к

Со р о к и (дві особи) Б а б а Я г а

П о г а н к а Му хо м о р і в н а Л іши й

К і к і м о ра Ді д Мо р оз

С н і го в и к и (дві особи) С н і г у р о н ь к а

Свято відбувається в актовому залі школи. Прикрашений

зал являє собою зимовий ліс. На видному місці встановлено

велику новорічну ялинку, навколо неї стоять картонні ялинки,

пеньочки; на одному пеньочку — телефонний апарат. Угорі на

центральній стіні прилаштовано яскравий плакат зі святковим

привітанням, під ним — великий календар.

Звучить весела музика. До залу вбігають с о р о к и.

1-ша С о р о к а

Ми зиму зустрічаємо

І щиро так вітаємо!

Іде вона з смішинками,

Нарядними ялинками!

2 - г а С о р о к а

Іде зима з бадьорістю,

Із свіжістю, прозорістю,

З прогулянками лижними

І ще з святами різними!

1-ша С о р о к а. Увага! Увага! Говорить лісова радіостанція!

2 - г а С о р о к а. Слухайте важливе повідомлення! Усім меш-

канцям слід приготуватися до зустрічі поважних гостей!

1- ша т а 2 - г а с о р о к и (разом). Діда Мороза та Снігуроньки!

С о р о к и залишають зал.

До залу вбігають П о г а н к а М у х о м о р і в н а та

К і к і м о р а.

По г а н к а. Ти чула, Кікіморо? Слід приготуватися до зустрічі

поважних гостей! А ми, значить, так собі? Теж мені, знайшли по-

важних — цих дідугана та дівчисько. Сі-сі-сі, ля-ля-ля!

К і к і м о ра. Поганко Мухоморівно! Та хто ж це такі чутки роз-

ніс нашим лісом?!

По г а н к а. Хто ж іще, як не сороки на своїх хвостах. Навіть

образливо: ми що, гірші за оцих гостей? (Причепурюється.) Ну

чим я не Снігуронька, а Кощій — не Дід Мороз?

К і к і м о ра. Новий рік іде, так і хочеться якусь капость

вчинити!

По г а н к а. Кікіморонько, любесенька подружко! Ти ж у нас

така витівниця на капості зелені! Думай.

К і к і м о р а (поміркувавши). Знаєш що? Треба запросити моїх

родичів — Бабу Ягу та Лішого. Разом із ними швиденько що-не-

будь придумаємо, на те ж ми і нечиста сила.

К і к і м о р а та П о г а н к а М у х о м о р і в н а залишають зал.

Звучить весела музика. До залу входять в е д у ч і.

1 - й т а 2 - й в е д у ч і (разом). Привіт, друзі!

1- й в е ду ч и й. Вітаємо вас із Новим роком!

2 - й в е ду ч и й. Бажаємо нового щастя, нових успіхів!

1- й в е ду ч и й. Ви вже чули новину, що невдовзі до нас заві-

тають Дід Мороз та Снігуронька?

2 - й в е ду ч и й. Увесь лісовий народ готується до зустрічі Но-

вого року

1- й в е ду ч и й. А яке свято без жартів, веселощів, посмішок

та гарних друзів. Отже, сподіваємось, що сьогодні добре розва-

жимось.

Звучить музика. До залу входять c н і г о в и к и.

1 - й т а 2 - й с н і г о в і к и (разом). Добрий день хлопцям та

дівчатам!

1- й С н і го в и к

Вітаємо друзів

В годину святкову!

2 - й С н і го в и к

Бажаємо друзям

У році новому…

1- й т а 2 - й С н і го в и к и (разом)

Успіхів гарних!

Веселого сміху!

Здоров’я багато!

Чудових канікул!

У школі навчатись

Лише на «відмінно»,

Щоб гарну освіту здобуть неодмінно!

1- й С н і го в и к. Доброго дня, друзі! Ми — сніговики, поміч-

ники Діда Мороза. Прийшли подивитися, чи готові ви зустріти

Новий рік?

В е д у ч и й. Вітаємо, сніговички. Ми на вас вже давно чекаємо.

Подивіться, яка у нас гарна ялинка.

2 - й С н і го в и к. Дійсно красуня!

Вся ялинка в іграшках —

Кульки, намистинки,

Он бурульки на гілках,

Зірочки, сніжинки.

А хто її прикрасив?

2 - й в е ду ч и й. Звичайно, учні нашої школи.

 

1 - й С н і г о в и к (звертається до глядачів). А от ми зараз пе-

ревіримо, чи дійсно ви, друзі, такі майстри у цій справі. Оголо-

шую конкурс «Прикрась ялинку».

«Прикрась ялинку»

Для участі у конкурсі запрошують трьох бажаючих із числа гля-

дачів. До залу вносять три невеличкі ялиночки, три коробки

з ялинковими прикрасами та три хустки. Гравцям зав’язують

очі. Завдання конкурсу — якнайшвидше прикрасити ялинку. За

командою сніговиків учасники починають виконувати завдан-

ня. Перемагає той, хто першим розмістить прикраси на своїй

ялинці.

2 - й С н і г о в и к (озирається). Отже ялинка є, прикраси

є, святковий настрій також є. Ще б снігу побільше.

1- й С н і го в и к. Я знаю, як цього досягти: оголошуємо на-

ступний конкурс — «Намалюй снігопад»!

«Намалюй снігопад»

Для участі в конкурсі запрошують двох бажаючих із числа гля-

дачів. До залу вносять два сині фломастери та дві підставки, до

кожної прилаштовано великий аркуш паперу.

Завдання конкурсу — протягом трьох хвилин намалювати як-

найбільше сніжинок, різних за формою та розмірами. За коман-

дою сніговиків гравці починають малювати. По закінченні ча-

су ведучі підраховують кількість сніжинок на обох малюнках.

Перемагає той гравець, який виявиться спритнішим і вигадливішим.

2 - й С н і го в и к. Ну от, тепер, здається, усе як слід. (Звер-

тається до глядачів.) Друзі, ми поспішимо назустріч Дідові Мо-

розу та Снігурочці, а ви тим часом не сумуйте.

С н і г о в и к и та в е д у ч і залишають зал.

Звучить весела музика. До залу вбігають К і к і м о р а,

П о г а н к а М у х о м о р і в н а, Л і ш и й та Б а б а Я г а.

По г а н к а. От бачите, як у нашому лісі готуються до зустрічі

цих гостей поважних! Навіть ялинку прикрасили.

К і к і м о р а (побачивши прикрашені маленькі ялиночки). Ще

й не одну. Новий рік незабаром прийде. Треба свято зіпсувати,

а ми усі капості забули. (Звертається до Баби Яги та Лішого.)

Допоможіть нам.

Б а б а Я г а. Допомогти? Ха-ха-ха! Та це ж дуже просто: ви-

крадіть у Діда Мороза подарунки та посох чарівний. Без них свя-

та не буде.

Л і ш и й. От голова! Ти, бабуню, найкраща капосниця у нашо-

му лісі!

К і к і м о р а (мрійливо). Подарунки собі заберемо, посвяткує-

мо добре…

По г а н к а. Отже, за діло?

Б а б а Я г а. Стривайте, тут потрібні хитрощі. (Звертається до

Кікімори та Поганки.) Переодягнемо одну з вас на Снігуроньку

і обдуримо Мороза. Тільки треба сучасні журнали мод роздобу-

ти, бо вже не ті часи, коли можна було обійтися без належного

макіяжу та вбрання. Умить розпізнають!

К і к і м о ра. Я буду Снігуронькою!

П о г а н к а (відштовхує Кікімору). Ні — я!

К і к і м о р а та П о г а н к а М у х о м о р і в н а підступають

одна до одної.

К і к і м о ра. Давай лічитися. (Лічить.)

Ене, бене, раба,

У болоті жаба,

Ене, бене павуки,

Вінтер, квінтер, виходь ти!

(Вказує пальцем на Поганку Мухоморівну.)

Ура! Я — Снігурка.

Л і ш и й. Як добре ми усе вигадали!

Звучить весела музика. Б а б а Я г а, Л і ш и й, К і к і м о р а та

П о г а н к а М у х о м о р і в н а виконують танець.

По г а н к а. Ну, бабуню, ми з Кікіморою підемо назустріч Діду

Морозу, а ви тут без нас не сумуйте.

К і к і м о р а та П о г а н к а залишають зал.

Б а б а Я г а. Ох, згадаємо юність!

Л і ш и й. Що будемо робити?

Б а б а Я г а. Грати та розважати гостей нашого лісу.

Л і ш и й. Ну й задача! Ох, я гру одну знаю — «Лісова стежин-

ка» називається. Зіграємо?

Б а б а Я г а (звертається до глядачів). У нашому лісі дуже за-

плутані стежинки. Отже спробуйте не заблукати.

Б а б а Я г а та Л і ш и й проводять гру.

«Лісова стежинка»

Для участі у грі запрошують усіх бажаючих із числа гляда-

чів. До залу вносять 12—15 кеглів. На підлозі малюють пряму

лінію довжиною 5—7 м, по ній на однаковій відстані розстав-

ляють кеглі. Гравці беруть участь у змаганні по черзі. Завдання

гри — рухаючись уперед спиною, пройди «стежинкою», омина-

ючи кеглі одну за одною то праворуч, то ліворуч. Той гравець,

що зачепить бодай одну кеглю, вибуває з гри. Перемагає той, хто

подолає увесь шлях, не помилившись жодного разу.

Л і ш и й (звертається до Баби Яги). А тепер що будемо

робити?

Б а б а Я г а. Тепер ялиночку запалимо і потанцюємо.

Л і ш и й. Ялиночку? Навіщо?

Б а б а Я г а. Так ведеться. На Новий рік ялинка має горіти.

Л і ш и й. Ну ведеться, так ведеться. (Зітхнувши, дістає великий

коробок сірників.) Ех, гарна була ялинка… (Хоче підпалити.)

Б а б а Я г а (забирає сірники). Та ти що? Я кажу не «підпали-

ти», а «запалити»!

Л і ш и й. А у чім різниця?

Б а б а Я г а. Запалити ялинку — це сказати чарівні слова. Во-

на відразу спалахне кольоровими вогниками.

До залу входять в е д у ч і.

1- й в е ду ч и й. Хто це тут намагається запалити нашу ялин-

ку без Діда Мороза та Снігуроньки?

2 - й в е ду ч и й. Та це ж Баба Яга і Ліший. (Звертається до

Баби Яги та Лішого.) Ви знову вирішили свято зіпсувати?

Б а б а Я г а. Звичайно ні, хіба ми здатні на таке!

Л і ш и й. Як ви могли таке подумати! Ми лише трішки

пограли.

До залу вбігають П о г а н к а М у х о м о р і в н а та

К і к і м о р а (вбрана, як Снігуронька, але невдало). Б а б а

Я г а та Л і ш и й ховаються за ялинкою.

К і к і м о ра. А ось і я! Добрий день усім. Вітаю вас із… цим…

як його… (Поганка Мухоморівна щось шепоче їй на вухо.) Ага, із

Новеньким роком!

1- й в е ду ч и й. Хто це така?

К і к і м о ра. Невже ви мене не впізнали? Я ж Снігуронька,

онучка Дідуся Морозика.

2 - й в е ду ч и й. Щось не дуже схожа.

К і к і м о ра. Просто я довго блукала лісом та заморилася.

А де ж Мороз, де його подаруночки? (Поганка Мухоморівна

штовхає її у бік.)

1 - й в е д у ч и й (звертається до Кікімори). Снігуронько, хіба

ви не разом із Дідом Морозом поспішали до нас?

К і к і м о ра. Звичайно, разом. Але він… теє… як його… (Поган-

ка Мухоморівна щось їй шепоче.) А! він послав мене наперед, щоб

я привітала усіх із Новим роком та запалила ялинку.

1- й в е ду ч и й. А це хто поруч із тобою?

К і к і м о ра. Це — моя подружка Погани нка… тобто Сніжинка.

П о г а н к а М у х о м о р і в н а виходить наперед, незграбно

присідає у реверансі.

2 - й в е д у ч и й (удаючи, що повірив). Ну що ж, Снігуронько,

ми раді тебе вітати. Мабуть, уже час ялинку запалювати.

К і к і м о р а підходить до ялинки.

К і к і м о ра. Три, два, один! Запалає ялинка за кілька

хвилин!

Вогники на ялинці не горять.

Ялино, гори — два, один, три!

Вогники на ялинці не горять.

Вісім, дев’ять, один, п’ять — нехай вогники горять!

Вогники на ялинці не горять.

2 - й в е ду ч и й. Щось не дуже у тебе виходить.

Звучить лагідна музика. До залу входять Д і д М о р о з

та С н і г у р о н ь к а. К і к і м о р а та П о г а н к а

М у х о м о р і в н а ховаються за ялинкою.

Ді д Мо р о з

А ось і я — казковий дід,

Якого знає цілий світ,

Який з дарунками мандрує,

Щасливу долю всім віншує.

С н і г у р о н ь к а

А я — онучка дідуся,

Снігуронькою звуся я,

Без мене свята не буває,

Бо чарівні слова я знаю.

Щоб Новий рік прийшов до вас,

Стрічайте, любі друзі, нас!

Д і д М о р о з та С н і г у р о н ь к а підходять до ялинки. Д і д

М о р о з стукає об підлогу посохом, С н і г у р о н ь к а гучно

промовляє чарівні слова.

С н і г у р о н ь к а. Раз, два, три! Ялиночко, гори!

Ді д Мо р о з

Засіяй, ялинко наша,

Сяй, гори та вигравай,

Стань ігристою, променистою,

Мішурою золотистою

Усміхнись і запалай!

Вогники на ялинці спалахують.

Д і д М о р о з ставить мішок із подарунками та посох біля

ялинки.

1- й в е ду ч и й. Добрий день, шановні гості! Раді вас вітати!

Д і д М о р о з. І ми із Снігуронькою вітаємо усіх із Новим …

(називає рік) роком!

С н і г у р о н ь к а

Кажуть, що під Новий рік

Все, що забажається,

Що задумав ще торік,

Справдитися має.

Тож ми із дідусем бажаємо вам великих успіхів у навчанні,

міцного здоров’я, веселих канікул і здійснення ваших найзаповіт-

ніших мрій!

Д і д М о р о з т а С н і г у р о н ь к а (разом). З Новим роком!

З новим щастям!

Звучить музика. До залу вбігає г у р т с н і ж и н о к, виконує

танець.

1 - й в е д у ч и й (озираючись). А де ж та «Снігуронька»? Куди

вона поділася?

С н і г у р о н ь к а. Яка «та»?

2 - й в е ду ч и й. Тут Кікімора із Поганкою Мухоморівною

удавали із себе лісових красунь, але не дуже вдало у них це

виходило.

Б а б а Я г а, Л і ш и й, К і к і м о р а та П о г а н к а

М у х о м о р і в н а беруть мішок, посох і намагаються

непомітно винести їх. У цей час до залу вбігають

с н і г о в и к и.

1 - й С н і г о в и к (звертається до Лішого). Ви куди це, шанов-

ний пане Ліший, зібралися!

2 - й С н і го в и к. Ану покладіть подарунки, інакше ми вас враз

на бурульки перетворимо!

Б а б а Я г а, Л і ш и й, К і к і м о р а та П о г а н к а

М у х о м о р і в н а кидають мішок та посох.

Д і д М о р о з. Ходіть сюди!

С н і г о в и к и ведуть Б а б у Я г у та Л і ш о г о.

Б а б а Я г а. Громадяни, я не зрозуміла, що трапилося?! Вже

й лісом прогулятись не можна, чи що?

Л і ш и й. А, це ваша торбинка, дідуню! А ми гадали: так собі

лежить, нічия.

По г а н к а. Хотіли повернути, та не знали кому.

1- й в е ду ч и й. Ну й нечиста сила! І тут ледве не накапостила.

2 - й в е ду ч и й. Жодне свято у лісі без вас не обходиться!

Б а б а Я г а. А що, як нечиста сила, то і свята ми не гідні?

Л і ш и й. І вітати нас не слід?

К і к і м о ра. І подарунків нам не треба?

По г а н к а. Може, ми іншими були б, якби не така неповага

до нас.

Л і ш и й, К і к і м о р а, Б а б а Я г а та П о г а н к а

М у х о м о р і в н а голосно ридають.

С н і г у р о н ь к а. У таке свято слід забути минулі негаразди та

суперечки. (Звертається до Діда Мороза.) Дідуню, давай запро-

симо цих добродіїв до нас на гостину. Адже скільки цікавих ка-

зок існує завдяки їм!

К і к і м о ра. Теє, як його, пробачте нам, будь ласка!

Д і д М о р о з. Гаразд, але якщо наші глядачі нагадають мені

казки, де ви берете участь.

Д і д М о р о з проводить вікторину серед глядачів.

«Вікторина»

Глядачі мають пригадати якнайбільше казок, у яких зустріча-

ються персонажі «нечистої сили». Глядачі називають казки.

Звучить весела музика. До глядачів виходять усі учасники

свята.

Ді д Мо р о з

Дорогі мої друзі, шановна громадо!

Із роком Новим я віншую вас радо!

С н і г у р о н ь к а

У новорічну святкову годину

Віншую і я вашу дружню родину!

Б а б а Я г а

Щоб вам не знати бід та напасті,

В достатку цей рік провести і у щасті!

Л іши й

Хай свято ніколи ваш дім не лишає,

Хай радісний сміх ваш повсюди лунає!

1- й в е ду ч и й

Навчайтесь добру, здобувайте освіту,

Щоб гарним щоденником літо зустріти!

2 - й в е ду ч и й

Хвороби нехай обминають ваш дім.

Хай затишно й лагідно буде у нім!

К і к і м о ра. Щастя ясного!

По г а н к а. Здоров’я міцного!

1-ша С о р о к а. Добрих новин!

2 - г а С о р о к а. Світлих стежин!

У с і у ч а с н и к и с в я т а (разом). З Новим роком!

Звучать бій курантів та весела музика.

Д і д М о р о з, С н і г у р о н ь к а та с н і г о в и к и роздають

усім присутнім на святі подарунки.

Свято продовжує концертна програма учнів школи

та дискотека.

Категорія: Сценарії свят | Додав: uthitel (22.08.2018)
Переглядів: 20 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: