Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 4095
Показано матеріалів: 4001-4010
Сторінки: « 1 2 ... 399 400 401 402 403 ... 409 410 »

Мета: сформувати в учнів уявлення про своєрідність історії Нового часу; створити умови для розуміння понять «індустріальне суспільство», «Новий час», історичні джерела; охарактеризувати основні особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.; проаналізувати роль технічного прогресу, визначити основні зміни в політичному житті, напрямки політичної еволюції провідних держав світу, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їхньому мисленні; розвивати в учнів уміння висловлювати власну думку.
Всесвітня історія 9 клас | Переглядів: 3483 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: проаналізувати зміни, що відбулися в соціальній структурі українського суспільства, прослідкувати суперечливі процеси модернізації повсякденного життя, дослідити причини, напрями та суть трудової еміграції українського населення в другій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння й навички критичного мислення, уміння аналізувати історичні джерела, самостійної роботи, роботи з історичною картою, висловлювати власну думку; виховувати інтерес до вивчення історичного минулого України.
Історія України 9 клас | Переглядів: 3165 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: проаналізувати причини проведення, суть та історичне значення реформ адміністративно-політичного управління 60—70-х рр. ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії, з’ясувати вплив реформ на соціально-економічний розвиток та політичне становище в Україні; розвивати в учнів уміння й навички роботи в групах та взаємонавчання, уміння висловлювати власну думку та критично мислити; виховувати інтерес до вивчення вітчизняної історії.
Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.
Історія України 9 клас | Переглядів: 4680 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: з’ясувати тенденції, що виникли в другій половині ХІХ ст. в розвитку українських міст і сіл, охарактеризувати стан розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі України, визначити роль родин українських підприємців Яхненків, Симиренків і Терещенків в історії України; удосконалювати в учнів уміння й навички використовувати різні джерела інформації, самостійної роботи, уміння висловлювати власну думку, роботи з картою, уміння критично мислити; виховувати інтерес до вивчення історичного минулого України.
Історія України 9 клас | Переглядів: 5824 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: проаналізувати причини виникнення вільнонайманої праці, розкрити особливості та перебіг промислового перевороту на українських землях під владою Російської та Австрійської імперій; розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи, уміння критично мислити, уміння знаходити в тексті підручника відповіді на запитання, уміння передавати свої знання однокласникам, уміння роботи з історичною картою, простежувати причинно-наслідкові зв’язки історичних процесів; виховувати інтерес до вивчення вітчизняної історії.
Історія України 9 клас | Переглядів: 4581 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (3)

Мета: проаналізувати вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки західноукраїнських земель, дослідити підготовку, проведення та історичне значення аграрної реформи 1861 р. у Наддніпрянській Україні; розвивати в учнів уміння та навички учнів установлювати причинно-наслідкові зв’язки, самостійної роботи за підручником, роботи з дидактичним матеріалом, історичним документом та матеріалами таблиці; виховувати інтерес до вивчення історії України.
Історія України 9 клас | Переглядів: 3520 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів за темою «Культурне життя на українських землях наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.
Історія України 9 клас | Переглядів: 1042 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати навчальний матеріал за темою, підготуватися до уроку підсумкового контролю; удосконалити вміння й навички учнів, набуті протягом вивчення теми; закріпити здатність використовувати набуті знання, уміння й навички на практиці; виховувати інтерес до вітчизняної історії.
Історія України 9 клас | Переглядів: 1909 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: з’ясувати складові та суть традиційно-побутової культури в українському селі та місті, проаналізувати релігійне життя на українських землях під владою Російської та Австрійської імперій, дослідити долю української жінки в першій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння й навички виступати з повідомленнями, розвивати уміння критично мислити, використовувати міжпредметні зв’язки, висловлювати власну думку; виховувати шанобливе ставлення до представників різних конфесій.
Історія України 9 клас | Переглядів: 5215 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)


Мета: проаналізувати стан розвитку літератури, театрального, образотворчого, музичного мистецтва, архітектури та скульптури в Україні в першій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння й навички складати таблиці, працювати з репродукціями картин, робити повідомлення, уміння використовувати міжпредметні зв’язки; виховувати гордість за досягнення українських митців.
Історія України 9 клас | Переглядів: 2796 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)