Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 4089
Показано матеріалів: 3991-4000
Сторінки: « 1 2 ... 398 399 400 401 402 ... 408 409 »

Мета: сформувати в учнів уявлення про російський похід Наполеона І; аналізувати причини поразки французької армії в Росії; розглянути характер, спрямованість і наслідки рішень Віденського конгресу; пояснити причини краху імперії Наполеона; охарактеризувати Священний союз; розвивати в учнів уміння оцінювати політику держав під час Віденського конгресу; висловлювати власну думку щодо впливу особистості на історію.
Всесвітня історія 9 клас | Переглядів: 4444 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: сформувати в учнів уявлення про наполеонівську Францію; аналізувати життя французів за часів Консульства та Імперії, характер наполеонівських війн, їх вплив на життя і долю народів Європи; розглянути реформи Наполеона та його війни; пояснити суть політики континентальної блокади; охарактеризувати бонапартизм; розвивати в учнів уміння оцінювати політику держав під час наполеонівських війн; висловлювати власну думку щодо діяльності Наполеона Бонапарта.
Всесвітня історія 9 клас | Переглядів: 5425 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: сформувати в учнів уявлення про Францію в період революційних подій кінця XVIII ст.; створити умови для розуміння причин встановлення та падіння якобінської диктатури; розглянути реформи якобінців; установити зв’язок між ідеями Просвітництва та революційною диктатурою; охарактеризувати соціально-економічну політику якобінців, суспільно-політичне життя Франції після Термідоріанського перевороту; розвивати в учнів уміння оцінювати якобінську диктатуру, політику Директорії; висловлювати власну думку щодо революційного терору.
Всесвітня історія 9 клас | Переглядів: 6613 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (14)

Мета: сформувати в учнів уявлення про основні риси кризи феодально-абсолютистської системи у Франції наприкінці ХVІІІ ст., причини Французької революції, провідні ідеї французького Просвітництва; створити умови для розуміння учнями причинно-наслідкових зв’язків між подіями; охарактеризувати діяльність Установчих і Законодавчих зборів; розвивати в учнів уміння порівнювати повстання та революції; висловлювати власну думку щодо значення Просвітництва
Всесвітня історія 9 клас | Переглядів: 6507 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: сформувати в учнів уявлення про своєрідність історії Нового часу; створити умови для розуміння понять «індустріальне суспільство», «Новий час», історичні джерела; охарактеризувати основні особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.; проаналізувати роль технічного прогресу, визначити основні зміни в політичному житті, напрямки політичної еволюції провідних держав світу, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їхньому мисленні; розвивати в учнів уміння висловлювати власну думку.
Всесвітня історія 9 клас | Переглядів: 3481 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: проаналізувати зміни, що відбулися в соціальній структурі українського суспільства, прослідкувати суперечливі процеси модернізації повсякденного життя, дослідити причини, напрями та суть трудової еміграції українського населення в другій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння й навички критичного мислення, уміння аналізувати історичні джерела, самостійної роботи, роботи з історичною картою, висловлювати власну думку; виховувати інтерес до вивчення історичного минулого України.
Історія України 9 клас | Переглядів: 3165 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: проаналізувати причини проведення, суть та історичне значення реформ адміністративно-політичного управління 60—70-х рр. ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії, з’ясувати вплив реформ на соціально-економічний розвиток та політичне становище в Україні; розвивати в учнів уміння й навички роботи в групах та взаємонавчання, уміння висловлювати власну думку та критично мислити; виховувати інтерес до вивчення вітчизняної історії.
Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.
Історія України 9 клас | Переглядів: 4680 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: з’ясувати тенденції, що виникли в другій половині ХІХ ст. в розвитку українських міст і сіл, охарактеризувати стан розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі України, визначити роль родин українських підприємців Яхненків, Симиренків і Терещенків в історії України; удосконалювати в учнів уміння й навички використовувати різні джерела інформації, самостійної роботи, уміння висловлювати власну думку, роботи з картою, уміння критично мислити; виховувати інтерес до вивчення історичного минулого України.
Історія України 9 клас | Переглядів: 5823 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)

Мета: проаналізувати причини виникнення вільнонайманої праці, розкрити особливості та перебіг промислового перевороту на українських землях під владою Російської та Австрійської імперій; розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи, уміння критично мислити, уміння знаходити в тексті підручника відповіді на запитання, уміння передавати свої знання однокласникам, уміння роботи з історичною картою, простежувати причинно-наслідкові зв’язки історичних процесів; виховувати інтерес до вивчення вітчизняної історії.
Історія України 9 клас | Переглядів: 4580 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (3)

Мета: проаналізувати вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки західноукраїнських земель, дослідити підготовку, проведення та історичне значення аграрної реформи 1861 р. у Наддніпрянській Україні; розвивати в учнів уміння та навички учнів установлювати причинно-наслідкові зв’язки, самостійної роботи за підручником, роботи з дидактичним матеріалом, історичним документом та матеріалами таблиці; виховувати інтерес до вивчення історії України.
Історія України 9 клас | Переглядів: 3518 | Додав: uthitel | Дата: 19.11.2013 | Коментарі (0)