hyipazart.com
Головна » 2016 » Лютий » 14 » БЛОГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
00:49
БЛОГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
Стрімкий розвиток інформаційних технологій – прогресивна реалія сьогодення, яка так чи інакше є дотичною до усіх сфер життя. Прискорення темпу життя, збільшення обсягу інформації, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим серед традиційних форм і методик навчання у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні технології. Ця затребуваність пояснюється тим, що таке навчання спрямоване на підвищення пізнавальної активності учнів, посилення діяльнісного підходу в навчанні та реалізацію спільної діяльності, націленої на кооперативну обробку навчальної інформації з виробленням нових знань особисто кожним в оптимальному лише для нього режимі. Інформатизація навчального процесу – це процес підготовки та передачі інформації учням, основним засобом здійснення якого є комп’ютер, який в силу своєї універсальності допомагає ефективно вирішити завдання розвитку особистості школяра, прискорює процес оволодіння ним навчальним матеріалом, створює умови для здійснення дитиною самоконтролю при вирішенні навчальних завдань, розширює інформаційний простір навколо учня, надаючи йому право вибору джерела навчальної інформації. До того ж, це досидь потужний інструмент, що підвищує мотивацію навчальної діяльності учня.
Із позиції особистісного підходу як провідний орієнтир і головний критерій успішності організації навчально-дослідницької діяльності виступає розвиток особистості, а саме набуття і збагачення дослідницького досвіду школярів. Основне завдання вчителя при цьому полягає не тільки в тім, щоб планувати загальну, єдину й обов'язкову для всіх лінію щодо організації дослідницької діяльності, а в тім, щоб допомагати кожному учневі з урахуванням наявного в нього досвіду вдосконалювати свої індивідуальні здатності, розвиватися як особистість.
Сучасний учитель має пристосовуватися до нових навчальних моделей і, особливо, до покоління так званих «цифрових аборигенів», тобто до покоління учнів, які народилися й виросли з Інтернетом. Це передбачає певну зміну, новий підхід, нові методи, які наближають нас до «цифрового виховання і навчання», до користування технологіями як інструментом пошуку, застосування й надання інформації.
Інтернет – це надзвичайно потужний навчальний інструмент. Адже володіючи елементарними навичками пошуку можна отримати будь-яку інформацію і перетворити її спершу на знання, а потім і на досвід.
Оскільки інформаційний простір сьогодні безмежний, вчитель часто дає учням завдання, що передбачає пошук інформації у всесвітній павутині. Даючи завдання, яке передбачає використання ресурсів мережі Інтернет, слід враховувати, що дитина під час пошуку неодмінно зіштовхнеться з великою кількість небажаної інформації, чи інформації, яка відволікатиме увагу учня від певної теми (особливо при користуванні поза межами школи). Саме на це розраховані численні реклами, заклики до ігор, спливаючі банери, на яких дітей запрошують до спілкування. Тому вважаю, що учитель повинен спрямувати учнів, вказати шлях, щоб дитина не «блукала», а чітко «йшла» у пошуку необхідної інформації. Це можна забезпечити, даючи конкретні адреси сайтів, на яких викладена потрібна інформація, а також це завдання може реалізувати ведення вчителем освітнього блогу (Блог (англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються).
Сьогодні в інтернет-середовищі блоги набувають усе більшої популярності. На Заході блогосфера досить давно перебуває в полі зору дослідників, вчених, що займаються питаннями застосування інформаційних та комунікаційних технологій в освіті.
Проблеми використання в освіті інформаційно-комунікаційних технологій, формування і розвитку інформаційної культури педагога, зростаючої ролі застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі й професійно-педагогічній діяльності розглядаються і в вітчизняних наукових дослідженнях. Належна увага у працях науковців приділялася дослідженню теоретико-методологічних засад впровадження й особливостей використання сучасних інформаційних технологій (В. Ю. Биков, A. M. Гуржій), формуванню інформаційної компетентності (Н. В. Морзе, О. М. Спірін).
Також за останні роки в роботах розглядається потенціал соціальних сервісів і служб мережі Інтернет під час навчання, а саме: інформаційна компетентність вчителів (Є. С. Полат), професійна компетентність (П. В. Сисоєва, С. В. Титова).
Професійні учительські блоги в Україні отримали поширення не так давно. Можна навіть сказати, що вони лише зароджуються. До цього блогерство було популярним серед інших вікових та професійних груп. Цей спосіб взаємодії вчителя і учня в мережі порівняно новий і для багатьох є незвичним. Сьогодні роль блогів, в тому числі освітніх, у творенні інформаційного суспільства зумовлена рядом обставинами. Основними серед яких є:
1. Простота використання і доступність. Використання блогів не вимагає від користувача спеціальних знань, що дозволяє здійснювати оперативну публікацію будь-якої інформації (текст, графіка, аудіо-і відеофайли, анімація тощо). В блогах зручний для читання і сприйняття інформації інтерфейс, що настроюється користувачем у відповідності зі своїми потребами. Використання спеціальних програм, дозволяє зручним способом публікувати інформацію як за допомогою персонального комп'ютера, так і за допомогою мобільних засобів зв'язку (мобільний телефон, комунікатор, смартфон). Більшість блог-сервісів побудовано на філософії відкритого джерела тобто доступні вихідні програмні коди всього сервера і клієнтів, що дозволяє виправити помилки, додавати нові функціональні модулі і т.д.
2. Ефективність організації інформаційного простору. Організація персонального інформаційного простору користувача у вигляді щоденника (журналу), що дозволяє публікувати, зберігати, обробляти, передавати різну за виглядом і змістом інформацію та здійснювати її пошук у всьому масиві даних. Можливість створення спільнот, які можуть адмініструвати кілька людей, з персональними налаштуваннями доступу для авторів та коментаторів. Єдина система адресації для повідомлень і документів. Застосування RSS-потоків для впорядкування повідомлень стрічок новин, анонсів статей, змін в блогах. Організація системи рубрикації, що дозволяє формувати як деревоподібну структуру для зберігання інформації, так і довільним чином сформовану, яка утворюється шляхом привласнення повідомленням і документам ключових слів, що дозволяє розміщувати їх у різні рубрики. Використання механізму автоматичного зворотного зв'язку, що дозволяє обмінюються повідомленнями про появу на блозі нової інформації (коментаря), пов'язаної з попередньою заміткою і т.д.
3. Інтерактивність і мультимедійність. Можливість користувачеві одночасно адмініструвати кілька щоденників чи спільнот. До будь-якого запису в блозі можна додавати коментарі у вигляді тексту, аудіо-чи відеоінформації, які розміщуються у вигляді ієрархічного «дерева». Можливість ведення декількох дискусій одночасно у зручний для себе час. Двостороння інтеграція пошти, що припускає можливість як отримувати нові повідомлення та коментарі, так і надсилати відповіді і публікувати свої повідомлення за допомогою електронної пошти. Використання механізму, що дозволяє легко стежити за новими записами будь-якої кількості користувачів, а також регулювати доступ до своїх власних записів. Можливість створювати опитування та тестів з миттєвою публікацією результатів. Публікація анонсів, анотацій і дайджестів на будь-які матеріали та події блогосфери. Застосування вікі-технології, яка передбачає спільну роботу і зміна контенту будь-якою кількістю користувачів. Використання тегів для оформлення та форматування документів, створення гіперпосилань і т. д.
4. Надійність і безпека. Тільки власник ресурсу може вносити до нього нові записи, що дозволяє позбутися звичайної для гостьових книг проблеми «забруднення» сторінок щоденника. Захист від спаму (несанкціонованих повідомлень рекламного характеру) в коментарях. Можливість заборони на перегляд записів якомусь конкретному користувачу або незареєстрованим користувачам. Можливість створення резервної копії вмісту щоденника із збереженням всіх коментарів, зв'язків і т.д. в електронному вигляді для розміщення на іншому ресурсі. Генерація сторінок, окремого щоденника або спільноти з коментарями у формат *. DOC, *. RTF або *. PDF. для друку або онлайн перегляду і т.д.
Вважається, що великий комунікаційний потенціал і можливості, надані блог-технологіями, дозволяють по-новому підійти до вирішення таких питань організації навчання, як:
 організація особистого інформаційного простору вчителя і учнів, в якому підсумовуються всі документи та повідомлення, які зберігаються в одному місці, що дозволяє не тільки здійснювати публікацію повідомлення більш ніж в одну спільноту, але й полегшує роботу з накопиченими даними;
 організація відкритих і закритих співтовариств для колективного обговорення різних питань і здійснення спільної роботи під наглядом модератора (вчителя), що істотно розширює ефективність групової навчальної діяльності;
 створення електронних медіабібліотек, до складу яких будуть включені тематичні бази навчальних, довідкових, ілюстративних та інших документів і даних для забезпечення адресного пошуку та вільного мережевого доступу;
 забезпечення оперативного та надійного зв'язку між учнем і вчителем для вирішення питань, отримання відповідей, обговорення поточних проблем і організаційних моментів;
 зручність додавання, читання та пошуку потрібних повідомлень дає можливість для розгортання дискусій, які є невід'ємною частиною педагогічного процесу;
 надання учням можливостей для обміну інформацією один з одним для самостійної роботи та взаємонавчання;
 використання електронних конспектів та лекцій під час навчання, рекомендованої літератури, тощо, які можуть пересилатись в електронному вигляді;
 застосування в навчальному процесі тестів та опитувань, що дозволяють виявити проміжний рівень знань або визначити ставлення учнів до якої-небудь проблеми і т.д.
Блог може і повинен стати для вчителя дієвим інструментом формування та розвитку інноваційної культури. Цей сервіс відкриває перед учителем новий шлях в інформаційне середовище і дає нові широкі можливості в організації освітнього процесу та професійного зростання. Одне з сучасних педагогічних завдань − зробити блог робочим інструментом вчителів і включити цей інструмент в навчальну практику. Не секрет, що кожен вчитель вважає свій предмет важливим і цікавим. Так чому ж не скористатися новим додатковим інструментом для підвищення інтересу учнів до свого предмета?
Інтернет-блоги – це ті носії, які можуть і повинні перетворитися на своєрідну «позакласну школу» для учнів. Саме навчальний інтернет-блог дозволяє більш повно застосовувати свої знання та вміння на практиці та наблизитись до розв’язання цілком конкретної задачі – підвищення ефективності навчання своїх учнів. Без сумніву, використання блогу у навчально-виховному процесі має багато можливостей, що відкриваються як для автора – учителя, так і для інших учасників, читачів блогу:
 роблячи записи у блозі, ми вдосконалюємо культуру писемного мовлення;
 цікавлячись новинками учительської спільноти, ми розширюємо власний світогляд;
 цитуючи інших учителів, ми переймаємо краще, що у них є;
 підтримуючи (шляхом читання і коментування) блоги колег, ми сприяємо утворенню професійної учительської спільноти в мережі;
 використовуючи нові веб-інструменти, ми безперервно вдосконалюємо свої ІКТ-навички.
Крім цього, дане веб-середовище сприяє формуванню й розвитку в педагога однієї із значущих комунікативних навичок – навички само презентації. Ведення персонального професійного блогу – найприродніший спосіб для вчителя «підписати» себе на неперервну самоосвіту.
Підвищення ефективності процесу взаємодії користувачів в інтернет-середовищі, різноманіття можливостей блог-технологій, а також дешевизна використання подібного сервісу як вчителями, так і учнями, обумовлює серйозні перспективи для широкого застосування подібних комунікаційних технологій.
Персональний блог учителя може слугувати надзвичайно ефективним засобом комунікації між колегами, а для учнів викладач має формувати особливе середовище, в якому вчитель є лідером, а матеріали — направлені на учнів. Формувати особливий профіль соціального аватару, який буде цікавим, авторитетним, необхідим учневі. Багато вчителів, створивши блог, відчувають необхідність йти далі, недостатність інструментів, малу зацікавленість тощо. (Додаток 1. http://matemosvita.blogspot.com – персональний блог ).
Саме цей факт і став поштовхом для створення блогу, де б учні були не просто читачами, а авторами.
Існує безліч інструментів в розпорядженні вчителя, який ризикнув разом зі своїми учнями випробувати нові освітні методики: спеціальні навчальні середовища, платформи для блогів, і, звичайно, безкоштовні веб-сервіси, використання яких може зробити навчальний процес більш захоплюючим.
Використання блог-технологій не стало в сучасній школі поки що поширеним і традиційним, хоча сьогодні відчувається гостра необхідність пошуку спеціальних методів навчання. При організації навчально-дослідницької діяльності необхідно створювати навчальні ситуації, при розв’язанні яких учні опановують знаннями й способами дій.
Викладаючи економіку в школі майже 10 років, я неодноразово ловила себе на думці, що опрацьовуючи ту чи іншу тему за встановлену програмою кількість навчальних годин, не встигала донести до учнів багато неймовірно цікавих, захоплюючих фактів. Аналогічна ситуація склалась і при впровадженні курсу «Фінансова грамотність», який є спільною ініціативою МОНмолодьспорту, Національного банку України та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Беручи до уваги профілізацію старшої школи, незначну кількість годин, відведену для вивчення економіки, недостатність позаурочного часу для безпосереднього спілкування педагога та учнів, можна стверджувати, що використання блогу як елемента дистанційного навчання підвищує індивідуальну активність старшокласників, надає можливість поєднання індивідуальної та колективної діяльності, адаптації темпу подання і засвоєння навчального матеріалу, оперативного доступу учня до джерела навчального матеріалу, надає навчальній діяльності творчого, дослідницького характеру і як результат – формування дослідницьких та ІКТ компетентностей, бажання до навчання, до пошуку нових знань. А це є запорукою в подальшому успішного навчанні у ВНЗ та майбутній професійній діяльності.
Базуючись на моделі дослідницької компетентності, можна стверджувати, що для її формування потребує врахування значного розмаїття необхідних здатностей та діяльнісного підходу.
Діяльнісний підхід передбачає, що:
 кінцевою метою навчання є формування способу дій;
 спосіб дій може бути сформований тільки в результаті діяльності, яку, якщо, вона є спеціально організованою, називають навчальною;
 механізмом навчання є не передача знань, а керування навчальною діяльністю.
Під час створення навчального блогу та використання його можливостей ми дотримувалися наступного алгоритму:
1) визначили мету та функції, які повинен виконувати блог;
2) спроектували його структуру, вибрали назву;
3) обрали платформу та створили блог;
4) опрацювали законодавчі акти щодо авторського права;
5) розробили для блога суворі правила, які будуть визначати частоту розміщення повідомлень, їх обсяг, кількість гіперпосилань, необхідність дотримання теми обговорення, вимоги до стильового оформлення документів тощо.
Я, організовуючи роботу зі створення учнівського блогу «Фінансова грамотність + » (Додаток 2. http://fingram6.blogspot.com — блог «Фінансова грамотність + ), ставила перед собою такі завдання:
 формувати та підвищувати рівень фінансової культури школярів;
 ознайомлювати учнів із способами пошуку достовірної фінансової інформації;
 підвищувати інтерес до вивчення предметів економічного спрямування, формувати позитивне ставлення до навчання і школи;
 формувати уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки;
 навчити передбачати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;
 допомогти учням, батькам почуватись комфортно щодо фінансових послуг та їх провайдерів, відчувати себе захищеним у випадку суперечок з фінансовою установою.
Із 33 учнів 10-ого класу (філологічний профіль) за ІІ семестр 2013-2014 навчального року — 12 учнів (36%) мають високий рівень навчальних досягнень, 18 (55%) – достатній рівень, 3 (9%) учнів – середній рівень, учні з низьким рівнем знань – відсутні. Отже, якісний показник становить 91%, що є найвищим результатом серед усіх навчальних предметів десятикласників (за виключенням фізичного виховання).
Під час реалізації проекту помітною була активність навіть тих учнів, які, як правило, віддають перевагу мовчанню; такі учні почуваються комфортніше на уроках, так як переконані, що вчитель впевнений в їх знаннях.
Робота над створенням блогу надає кожному учневі можливість виявити самостійність у творчості, самовдосконаленні, самовихованні, виходячи з індивідуальних можливостей; створення повідомлення, вибір його теми є абсолютно добровільною ініціативою, учитель лише спостерігає, радить, надає адресну допомогу, індивідуальні консультації, пропонує ідеї (у разі потреби).
Учні вчаться самостійно з величезної маси інформаційних потоків вибирати основне, найголовніше, цікаве саме їм. Як правило, діти працюють парами або малими групами, а повідомлення вважається результатом роботи того учня, вклад якого був найвагомішим.
Масу позитивних емоцій приніс підготовчий етап реалізації проекту: від вибору назви блогу – до вибору аватарів.
Думка батьків: «Дітям пощастило, вони мають змогу вивчати такий цікавий предмет та бути співавторами інтернет-матеріалів. Менше часу проводять в соціальних мережах та грають у комп’ютерні ігри».
Робота над блогом продовжили десятикласники 2014-2015 н.р., які на початку навчального року не вірили що їм це вдасться.
Найвищою винагородою для учителя, безперечно, є авторитет серед учнів, бачення того, що діти хочуть і можуть творити, прагнуть поділитися надбаннями з іншими. Маю учнів, які виявили бажання у 10 класі вивчати не лише курс за вибором «Фінансова грамотність», а й економіку. Один із них став призером обласного етапу Всеукраїнських олімпіад.
Слід відмітити і той факт, що для учнів, які працюють у відкритій мережі, прагнення до грамотності стає особистим питанням, і сприяє цьому, на мій погляд, саме фактор публічності створюваних текстів.
Наш блог «Фінансова грамотність  » відмічений журі десятого всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» і ввійшов у 100 кращих робіт. (Додаток 3.)
Також був успішно презентований на VI Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій від Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (додаток 4), на обласному навчально-методичному семінарі учителів економіки на тему: «Практичні аспекти викладання курсу за вибором “Фінансова грамотність”» (додаток 5 http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1008), обласному науково-методичному семінарі учителів економіки та математики на тему: «Міжпредметні зв’язки як засіб забезпечення прикладної спрямованості навчання економіки та математики» (додаток 6, http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1178 ).
Впевнена, що грамотне використання блогів сприяє розширенню кругозору школярів; формуванню у них умінь спілкуватися, використовуючи Інтернет, працювати в групі; побудові міжособистісних відносин та посиленню відповідальності за результати власної роботи; дозволяє формувати та розвивати дослідницькі компетентності.
Використані джерела
1. Белов С. А. Обучение студентов ВУЗа с использованием блогов как средства управления их учебно-познавательной деятельностью / С. А. Белов, Д. Г. Лазарева [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://izvestia.asu.ru/2011/2-2/peda/TheNewsOfASU-2011-2-2-peda-02.pdf. – Назва з екрану.
2. Белов С. А. Обучение студентов ВУЗа с использованием блогов как средства управления их учебно-познавательной деятельностью / С. А. Белов, Д. Г. Лазарева [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://izvestia.asu.ru/2011/2-2/peda/TheNewsOfASU-2011-2-2-peda-02.pdf. – Назва з екрану.
3. Блог [Електронний ресурс] // Веб-сайт Вікіпедія. – 2011. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Блог.
4. Заславская О. Ю. Возможности сервисов Google для организации учебно-познавательной деятельности / О. Ю. Заславская // Информатика и образование. – 2012. – № 1. – С. 45–49.
5. Капуста Л. В. Блог − освітнє середовище для учнів, учителів, батьків. Сайт учителя світової літератури, російської мови: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lit-1.blogspot.com/2012/02/blog-post_11.html − Назва з екрану.
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під. заг. ред. О. В. Овчарук. — К.: К.І.С., 2004. — 112 с.
7. Кудрявцева В. А. Освітній блог в діяльності вчителя-предметника / В. А. Кудрявцева // Теорія і практика освіти в сучасному світі: матеріали міжнар. навч. конф. (р. Санкт-Петербург, лютий 2012 р.).− СПб.: Реноме, 2012. − С. 408-410.
8. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №5(13). – Режим доступу:
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/183/169.
9. Стеценко Г. В. Особливості використання освітніх веб-журналів в процесі організації навчальної діяльності / Г. В. Стеценко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / гол. ред. : М.Т.Мартинюк. – Умань, 2008. – Ч. 4. – С. 217–224.
Прикріплення: Картинка 1
Переглядів: 2207 | Додав: Леся-Лариса | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: