Головна » Файли » Нормативна база освіти » Навчальні програми

ФАКУЛЬТАТИВ «УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ»
26.02.2014, 19:45
ФАКУЛЬТАТИВ «УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ»
Пояснювальна записка
Сучасний етап суспільного життя ставить вимоги підняти роль гуманітарних предметів, зокрема української літератури, як такої, що несе в собі художнє слово митців країни, де ми живемо, інтелектуально зростаємо, розвиваємося, а значить збагачуємось духовно самі, сприяючи становленню тих, з ким спілкуємося, навчаємо.
Факультативний курс (чи курс за вибором) «Українські письменники в художній літературі» допоможе поринути в таїну слова того чи іншого письменника, познаймитися із невідомими чи маловідомими сторінками із їхнього життєвого і творчого шляху, розширить сферу учнівських зацікавлень і уподобань. Як пише український письменник Валерій Шевчук, «…нам, митцям сучасним, митцям із великого, шумливого, повного машин та пульсуючого ритму міста, треба завжди мати місце, де б ми позичали тепло для себе, не ущербляючи нашого добродавця. Такими добродавцями і є вони, ті що були до нас, велико, просто талановиті чи й другорядна. Всі вони нам потрібні у нашому квапливому сьогоденні, бо як казав Іван Франко: «Тільки маючи відомості про якнайбільше число діячів, ми можемо сягнути в глибінь народного організму. І великі, й малі наші попередники вводять нас у дні духу свого, де ми можемо взяти для своїх сердець вогню для натхнення». Можна тільки додати глибше знайомство із творчістю не тільки тих митців художнього слова, хто підносив духовність в минулі епохи, а й тих, хто пише, творить зараз, у сьогоденні, допоможуть художні твори присвячені життю і творчість того чи іншого представника красного письменства». Письменником В. Шевчуком визначено українське оповідання про митців як особливий під жанр белетристики, який розкладається в свою чергу на два пласти: на історичну оповідь й оповідання про митців-сучасників.
З програми ті, хто буде навчатися, дізнаються, що у свою чергу історичні оповіді про митців розділяються на кілька підвидів, кожен із яких має свою специфіку. Найхарактерніше історичне оповідання про митців — це давнє житіє.
Їх маємо кілька зразків, бо загалом про святих, тобто людей, які прислухалися церкви і були канонізовані не як митці, а як служителі церкви, не забуваються тут і мистецькі заняття святого.
Найяскравішим таким твором є «Слово 34-те Києво-Печерського патерика», написаного в ХІІІ ст., «Про преподобного Спиридона проскурника і про Аліштива-іконника». Але незважаючи на таку глибоку закоріненість у віках традиції оповідання про митців, при тому історичного, воно, як таке, з’являлося в літературі періодично і усталеної культури практично не створило. Не багаті на такі оповідання і наступні століття. Ще про митців-сучасників писали, зокрема Т. Шевченко (повість «Художник» та «Музикант), а от з історичних творів можна назвати повість І. Срезневського «Майоре-майоре», у якій зображено художніми засобами Григорія Сковороду. Власне художнє оповідання про митців минулого з’являться у ХХ столітті, знаходить свій особливий розвиток у 20–30 роках (твори Віктора Петрова (Домонтовича), Юрія Косача, Гео Шкурупія, Михайла Івченка, Антона Лотоцького, Леоніда Мосендза, Юліана Огнільського, Валер’яна Поліщука та інше).
Отже, як слушно зауважує В. Шевчук: настільки можна помітити, «становлення українського історичного оповідання про митців безпосередньо пов’язане з бажанням письменників, з одного боку, усвідомити самих себе в контексті рідної культури, з другого — вони прагнуть розширити жанрові межі своєї літератури, відтак зробити її полновартіснішою та масштабнішою нишою, а може, й шукають у минулому опертя для власної творчості» «У цій державної ваги справі першочергова роль, пише науковець В. Собола, належить словеснику, одержимому в любові до вихованців і літературі.
Саме на такого наставника, учителя, учителя-любомудра і розрахований факультатив. Пропонована програма художньо різновість про рішучого, нескореного, непохитного і в любові, і в гніві Івана Вишенського і твір Валерія Шевчука «Дорога в тисячу років» присвячений поетичній спадщини Г. Сковороди. Глянуть суворим, але сповненим надії в кращу долю українців, поглядом Т. Шевченка з сторінок книги Леоніда Большакова «Їду до джерела», Павло Грабовський з роману «Забіліли сни», Леся Українка з твору О. Олійник «Дочка Прометея», Пантелемон Куліш, Ганна Барвінок з оповідання Миколи Чернявського «Напередодні». А ще Павло Тичина, Іван Драч, Ліна Костенко…
Розрахована вона на учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітньої школи як факультативний курс для кожної вікової категорії зокрема з вивченням тем, які стосуються творчості тих письменників, що вивчають чи в 9, чи в 10, чи в 11 класах. Також це може бути факультатив для учнів 11 класу, у якому буде зроблено своєрідний художній екскурс в українську літературу з давнини до сучасності.
Також це може бути курс за вибором для учнів 9, 10, 11 класів з поглибленим вивченням української літератури.
Творчий учитель може використати окремі теми факультативу (чи курс за вибором) для уроків позакласного читання, якими буде завершуватися програма, теми для більш яскравого змалювання постаті того чи іншого письменника
Завдяки факультативу (чи спекурсу) учні переконаються, що українське літературознавство сьогодні має здобутки у вивченні письменства, як давнього, так і сучасного. Вони дають змогу говорити про якісно новий етап розвитку літературознавчої науки.
Факультатив допоможе якісно новому світогляду учнів.
Програма факультативного курсу
Тема 1
«Слово про Ігорів похід»
«Слово о полку Ігоревім» — найвидатніша пам’ятка давньоруської літератури.
Прозові твори, зв’язані з історичною пам’яткою, написані Вірою Сулимою — роман «Не десять соколов», Василем Шевчуком — роман «Велесич», Володимиром Маликом — роман «Черлені щити», Д. Міщенком — «Синьоока Тивер», «Лихі літа Ойкумени».
Тема 2
Григорій Сковорода — родоначальник української байки, видатний український письменник і філософ.
Роман Р. Іванчука «Журавлиний крик».
Валерій Шевчук «Дорога в тисячу років».
Роман «Григорій Сковорода» Валер’яна Поліщука — визначне явище в українській історико-біографічній прозі.
Прозові твори про життєвий і творчий шлях Сковороди, І. Драча, С. Кримського, М. Поповича, Л. Ляшенка.
Пантелеймон Куліш — автор першого поетичного великого твору (староруської поеми) про Сковороду — поеми «Грицько Сковорода».
Володимир Підпалий — відомий поет-шістдесятник, автор поетично-драматичних етюдів, поем про життєву дорогу мандрівного любомудра Григорія Сковороду. Книга «Сковородинські думи».
Твори про Г. С. Сковороду.
Роман «Григорій Сковорода» Валер’яна Поліщука (1929).
Книга П. Махнівка «Григорій Сковорода».
Багалій Д. «Український мандрований філософ Григорій Сковорода (1992).
Роман Іванчука Р. « Журавлиний крик» — розповідь про перебування Сковороди в Петербурзі.
«Незакінчений роман» Варвари Чередниченко.
Барабаш Ю. «Знаю человека…»
Григорий Сковорода Поэзия. Философия. Жизнь. — М. 1989.
Історичний роман «Пророк» Леоніда Мосендза.
Поетичні твори про Г. Сковороду П. Тичини, М. Рильського, А. Малишка, Б. Олійника, П. Мовчана, І. Драча, В. Самійленка.
Прозові твори про життєвий і творчий шлях (І. Драч, С. Кримський, М. Попович, Л. Ляшенко, І. Пильчук, В. Шевчук).
Странник Григорій Саввич Сковорода — книга про педагогічну спадщину письменника, його етику, естетику та філософську систему поглядів.
Тема 3
Твори, присвячені І. П. Котляревському — родоначальнику української літератури.
І. Пильчук «Грозовий ранок».
Б. Левін «Видно шляхи полтавські…»
Твір Романа Іваничука «На перевалі» (1981).
Т. Гю Шевченко «На вічну пам’ять Котляревському».
Тема 4
Т. Г. Шевченко в художній літературі
П. Колесник «Безсмертний кобзар» — художня розповідь про нелегкий життєвий шлях і творче життя Кобзаря.
О. Левченко «Петербурзька осінь — повість про період життя Шевченка у пана Енгельгардта.
Л. Большаков «Все он изведал…» — книга-підсумок довголітніх наполегливих та захоплюючих пошуків нового про Тараса Шевченка.
Художньо-документальна повість А. Костенка «За морями, за горами» про період життя Т. Г. Шевченка під час заслання, його участь у наукових експедиціях на Аральському морі і в горах Каратау й Актау.
Л. Большаков «Іду до джерела» — розповідь про радість літературознавчих пошуків і знахідок, про невідомі до цих пір фактів із біографії Т. Г. Шевченка.
М. Чернявський (1868–1946) Оповідання «Пам’яті Великого і Незабутніх».
Перекази й легенди про Тараса Шевченка.
А. Малишко «В хвилини смутку в ранній час…», «Зустріч з Яриною», «Віщий голос», «Тарас Шевченко», Д. Чуб (Нитченко) «Живий Шевченко».
М. Рильський «На відкритті музею Шевченка».
Тема 5
Г. Квітка-Основ’яненко — перший прозаїк нової української літератури.
І. Ільченко «Григорій Квітка-Основ’яненко».
Тема 6
Іван Вишенський — видатний полеміст-сатирик давньої української літератури, культурний і громадський діяч.
Іванчук Р. «Манускрипт з вулиці Руської».
Книш Г. «Магнітний кристал».
Ільницький М. «Шлях до себе».
Мовчан П. «Слово про Івана Вишенського».
Нижник І. «Пам’яті І. Вишенського».
Франко І. «Поема Іван Вишенський».
Хорунжий Ю. «Чернець і князь».
Чхан М. «Іван з Вишні».
Іван Драч «Пам’яті І. Вишенського».
Тема 7
Г. Барвінок (Білозерська-Куліш) — українська поетеса.
Оповідання Миколи Чернявського «Пам’яті Великого і Незабутніх», в якому розповідається про Ганну Барвінок.
Тема 8
Пантелеймон Куліш — український письменник, чия творчість формувалася під впливом фольклору.
Оповідання Миколи Чернявського (1868–1946) «Пам’яті Великого і Незабутніх».
Є. Маланюк «Пам’яті П. Куліша» — твір, присвячений життєвому і творчому шляху П. Куліша та його дружбі з українською поетесою Ганною Барвінок та видатним митцем слова Тарасом Шевченком.
Тема 9
Марко Вовчок — українська письменниця, автор першої реалістичної соціальної повісті «Інститутка».
Оповідання «Світлотінь», присвячене життєвій долі двох талановитих людей — письменниці Марко Вовчок та французького скульптора — Елізабет Нат. О. Іваненко «Марія».
Тема 10
Остап Вересай (1803–1890) — український Кобзар, виконавець дум про важливі події з народного життя.
Твори Кучеренко Марії (нар. 1958 р.) — сучасної української поетеси про Остапа Вересая. Оповідання «Чарівний клубок» (1986).
Тема 11
М. Костомаров (1817–1885) — український історик, письменник, приятель Т. Шевченка.
Повість Домонтовича Віктора (псевдонім письменника, літературознавця, історика Віктора Петрова (1894–1969) «Аліна і Костомаров».
Тема 12
Амвросій Метлинський (1814–1870) — захисник національної культури, глашатай єднання всіх сил нації на відродження рідної країни.
Твори Валерія Шевчука про поета Амвросія Метлинського.
Оповідання «Построл» — твір про поета А. Метлинського та його зустріч у Ялті з українським поетом Степаном Руданським (1874–1873). Дія відбувається у 1870 році.
Тема 13
Панас Мирний — український письменник, чий світогляд формувався в умовах посилення визвольного руху в країні під впливом традицій Т. Шевченка, Марка Вовчка, передової російської та західноєвропейської літератури.
Тема 14
Іван Франко — видатний громадський і культурний діяч, письменник, літературознавець, учений.
Оповідання Юрія Косача «Двобій з Беркутом».
М. Рильський.
«На могилі Франка», «Франково».
П. Тичина «Ми йдемо з Франком Іваном».
Л. Горан «Тричі являлася мені любов».
Народні перекази про Івана Франка.
Роман Т. Колесника «Терен на шляху».
Тема 15
Ю. Федькович — найвидатніший представник демократичного напрямку в суспільному і літературному русі Буковини.
І. Пильчук «Пісню снує Череман».
Оповідання «Мандрівка в гори» — художній життєпис про українського поета Осипа-Юрія Чероковича (1834–1888).
Тема 16
Павло Грабовський — видатний український поет, виразник одвічного прагнення українського народу до волі.
Роман М. Сиротюка «Забіліли сніги» про видатного українського поета Павла Грабовського.
Тема 17
М. М. Коцюбинський — письменник, чия творчість є вершиною української прози дореволюційного часу, один із наріжних каменів її подальшого розвитку.
Твір Л. Смілянського «Михайло Коцюбинський».
І. Стебун «Історія одного потаємного кохання» — художня розповідь, основана на архівних матеріалах.
М. Рильський «Коцюбинський».
Тема 18
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) — видатне явище світової літератури, митець із багатогранним талантом, людина, яка наперекір долі, була активним творцем суспільної і власної долі.
Леся Українка в романі М. Олійника «Дочка Прометея». Змалювання поетеси як людини, як жінки, яка відважно, зі співом на вустах йшла проти життєвих бур і незгод.
Ліна Костенко «Леся Українка». А. Соломка «Цвіт папороті».
Тема 19
А. Тесленко — український письменник виразник внутрішнього світу героїв творів.
Твір Варвари Чередниченко «Останній лист», побудований на великій кількості зібраного фактичного матеріалу (1936).
Тема 20
Людмила Старицька-Черняхівська (1868–1941) — українська письменниця, дочка М. Старицького.
Оповідання «Злети і заземлення Григорія Полетики» (1992), написаного Юрієм Хорунжим про життєвий і творчий шлях Л. Старицької-Черняхівської.
Тема 21
Аркадій Казка (1890–1929) — український поет. Книга поезій вийшла тільки в 1989 році.
Твір О. Шугая (нар. 1940 р.) «По стерні босоніж» (1983).
Тема 22
Олена Журавлська.
Орест Левицький «Несподіваний шлюб» (1917) — твір про авторів найдавнішого вірша народною українською мовою Яна та Олену Журавську.
Григорій Нудьга «Не бійся смерті» (1991) — розповідь про авторку акровіршів.
Тема 23
Василь Мисик (1907–1983) — український поет.
Твір-есе О. Шугая «По стерні босоніж».
Тема 24
Микола Вороний.
І. О. Ільєнко «О боже! За віщо?».
Тема 25
Борис Антоненко-Давидович.
І. О. Ільєнко «Нас ведуть до північної Кафи…».
Тема 26
Павло Тичина — натхненний співець України, могутній новаторський талант.
Павло Загребельний «Неложними устами» — твір, присвячений життєвому і творчому шляху Павла Тичини.
Тема 27
Остап Вишня — український письменник з могутнім і рідкісним талантом гумориста.
Оповідь І. О. Ільєнка «Північні етапи великого сміхотворця» про життєвий і творчий шлях видатного українського гумориста Остапа Вишню.
М. Рильський «Остапові Вишні».
Тема 28
Ю. Яновський — український письменник, чия творчість сповнена проблеми духовного оживлення людини і суспільства.
О. Гончар «Блакитні вежі Яновського».
М. Бажан «Майстер залізної троянди».
Тема 29
М. Куліш — український драматург 20-х років ХХ століття.
Твори Домонтовича Віктора (псевдонім письменника, літературознавця, історика Віктора Петрова (1894–1969). Роман-есе «Романи Куліша про життєвий і творчий шлях М. Куліша.
Тема 30
О. П. Довженко — український письменник, кінорежисер, кіносценарист, творець національної культури в єдності з конкретно-історичним та загальнолюдським, традиційно-національним і літературним.
Тема 31
Г. Тютюнник — український письменник, продовжувач традицій письменників-новелістів.
Олександр Шугай (нар. 1940 р.) — поет, прозаїк, есеїст, перекладач творів, автор прози «По стерні босоніж» (1983).
Тема 32
В. М. Сосюра — талановитий український поет, чия творчість сповнена одухотвореного сприймання природи, вміння відчути найпотаємніші порухи людської душі.
І. О. Ільєнко «Любіть Україну».
М. Рильський «Володимирові Сосюрі».
Тема 33
І. Багряний — український письменник, чия напружена, експресивна творчість довгий час була під забороною.
Прозовий твір-есе О. Шугая про життєвий і творчий шлях «По стерні босоніж» (1983).
Тема 34
М. Т. Рильський — видатний український поет, активний громадський діяч, непересічний перекладач.
І. О. Ільєнко «Лаштуючи в далекий шлях».
Самоосвітня діяльність учителя
1. Огляд періодичної преси — журналів «Слово і час», «Жовтень», «Вітчизна», «Дзвін».
2. Складання картотеки творів про українських письменників.
3. Дослідження лексики художніх творів, які присвячені митцям слова.
4. Укладання роздаткового матеріалу, основаного на художніх творах про митців слова.
5. Спроба написання власних есе про улюблених письменників.
6. Написання творчих робіт:
Місце і значення художніх творів про митців українського слова в сучасному літературному процесі.
Естетична функція художнього слова.
Твори І. Стебуна «Історія одного потаємного кохання».
Поетизація образу Івана Вишенського в творі-концепції І. Драча «Пам’яті І. Вишенського».
Самоосвітня діяльність учнів
Роботи в Малій академії наук:
1. Твори І. О. Ільєнко про митців художнього слова.
2. Тарас Шевченко в творах Л. Большакова.
3. Лексичне багатство прози Р. Іванчука «Журавлиний крик», «Манускрипт з вулиці Руської», «На перевалі».
4. Творчість В. Домонтовича.
5. Культурологічний аналіз твору М. Олійник «Дочка Прометея».
6. Ономастичні особливості творів Валерія Шевчука про українських письменників «Дорога в тисячу років», «Велесич», «Постріл».
7. Стилістика творів Василя Шевчука «Сім звабченця Івана Вишні», «Син волі», «Терновий світ».
Власні художні твори — вірші, оповідання, есе — про українських письменників.
Питання до заліку
1. Назвіть художні твори, написані про давню пам’ятку «Слово о полку Ігоревім».
2. Які поетичні твори присвячені Г. С. Сковороді?
3. Обґрунтуйте назву роману Р. Іваничука «Журавлиний крик» про родоначальника української байки Г. Сковороду.
4. Наведіть приклади історико-біографічної прози.
5. Зробіть огляд прозових творів, присвячених життєвому і творчому шляху Григорія Сковороди.
6. І. П. Котляревський у художній літературі.
7. Хто з митців слова просвятив свої твори Т. Г. Шевченку.
8. Зробіть аналіз твору І. Ільченка «Григорій Квітка-Основ’яненко».
9. Про кого ще з письменників писав І. Ільченко? Назвіть твори.
10. Зробіть огляд творів про Івана Вишенського.
11. Яким українським письменникам присвячено оповідання Миколи Чернявського «Пам’яті Великого і Незабутніх»?
12. Прочитайте твір Є. Маланюка «Пам’яті П. Куліша». Зробіть його хронологічний аналіз.
13. Як називається твір О. Іваненка, присвячений Марії Олександрівні Вілінській?
14. Хто автор повісті «Аліна і Костомаров» (про українського письменника, історика, приятеля Т. Г. Шевченка М. Костомарова)?
15. Назвіть художні твори про Амвросія Метлинського.
16. Кому з українських письменників присвячено роман І. Пільчука «Дуби шумлять»?
17. Про які події із життя Ю. Федьковича дізнаємося з оповідання І. Пільчука «Пісню снує Черемош»?
18. Чому П. Колесник назвав роман, присвячений І. Я. Франку, «Терен на шляху»?
19. Які поетичні твори про Каменяра ви знаєте?
20. Обгрунтуйте назви творів про І. Франка: Ю. Косач «Двобій з Беркутом», Р. Горак «Тричі являлася мені любов».
21. Перескажіть найбільш вразливі епізоди з роману М. Сиротюка «Забілили сніги», присвяченного П. А. Грабовському.
22. Побудуйте детальну розповідь на тему: «М. М. Коцюбинський у художній літературі».
23. Хто писав художні твори про Лесю Українку? Назвіть їх.
24. Напішить відгук на твір Варвари Чередниченко «Останній лист», присвячений А. Тесленку.
25. Хто така Людмила Старицька-Черняхівська?
26. Перекажіть оповідання Юрія Хорунжого «Злети і заземлення Григорія Полетики» про життєвий і творчий шлях української письменниці Л. Старицької-Черняхівської.
27. Що ви знаєте про українського поета Аркадія Казку?
28. Які Ваші враження від твору О. Шугая «По стерні босоніж»? Чому він присвячений?
29. Складіть алгоритм розповіді «Олена Журавська в художній літературі».
30. Чи оправдана назва твору І. Ільєнка «О Боже! За віщо?», присвяченого Миколі Вороному?
31. Чи відбитий образ українського письменника Бориса Антоненка-Давидовича в художній літературі? Якщо відповідь буде ствердною підкресліть прикладом.
32. Передайте зміст твору Павла Загребельного «Неложними устами», присвяченого П. Г. Тичині.
33. Які художні твори про Остапа Вишню Ви знаєте?
34. Відтворіть розповідь на тему «Ю. Яновський у художній літературі».
35. Передайте найбільш яскраві сторінки з роману-есе «Роман Куліша» Віктора Домонтовича (про життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша).
36. Назвіть твори про В. М. Сосюру.
37. Перерахуйте художні розповіді І. О. Ільєнка і вкажіть, кому вони присвячені.
38. Як ви думаєте, чому І. О. Ільєнко назвав свій твір, присвячений М. П. Рильському, «Лаштуючись в далекий путь»?
39. Дайте визначення роману-есе.

Приходченко К. І. Факультативи з української мови та літератури. Випуск 3. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 175, [1] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 12 (97))


Категорія: Навчальні програми | Додав: uthitel
Переглядів: 1585 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: