Головна » Файли » Нормативна база освіти » Навчальні програми

ФАКУЛЬТАТИВ «УКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНИКИ-ІЛЮСТРАТОРИ»
26.02.2014, 19:47
ФАКУЛЬТАТИВ «УКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНИКИ-ІЛЮСТРАТОРИ»
Пояснювальна записка
Програма факультативного курсу «Художники-ілюстратори» спрямована на підвищення інтересу учнів до творів українських письменників, що вивчаються за програмою в курсі загальноосвітньої школи, сприятиме формуванню їх емоційно-духовної сфери. А це, за висновками українських фахівців О. Кульчицького, Б. Цимбалістого, Е. Онацького, М. Шлемковича, В. Храмової та інших, доповнює виховання розуму і волі, у комплексі дає душевно багату, інтелектуально розвинену і цілеспрямовану особистість, здатну до життєвої самотворчості.
За словами українського художника В. Касіяна, художники і літератори оперують різним матеріалом: письменники оперують словом, художники лінією, кольором, пластикою форми. Проте, кінець-кінцем, митець і письменник, творячи, мають на думці людину, апелюють свій твір до людини!
Інтегрований курс факультативу для тих, хто не байдужий до творів живопису, може бути спецкурсом для учнів філологічних класів. Він допоможе і учневі, і учителю заглибитися в таїну мистецької мови, а знання основних виражальних засобів допоможе вільніше орієнтуватися в художньому тексті, вступати, за висловом І. Сипченка, в так звану духовну взаємодію з автором.
Учні зможуть познайомитися з процесом творення новітніх авторських ексклюзивних високохудожніх зразків мистецтва книги, дізнатися про найбільш важливі і значні явища в сучасному книговиданні, опанувати видами друку — плоским, високим, глибоким, стародруком, з комп’ютерною графікою, фотографією та макетуванням, здійснюючи досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури.
Розрахована як спецкурс для учнів 11 класів з поглибленим вивченням української літератури спеціалізованих гуманітарних шкіл і як факультатив для учнів цієї ж вікової категорії загальноосвітніх шкіл, які мають підвищений інтерес до живопису і літератури та ставить за мету — плекання учнівських особистостей на грунті традицій національної та світової культури, забезпечення вивчення ними класичних гуманітарних зразків світової і національної культури, навчання умінню розрізняти й усвідомлювати світоглядні проблеми у контексті минулого й сучасного суспільства та культурного життя, виховання здатності самостійно мислити, грунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва. Заглиблення в суть книжкової графіки самобутніх художників України, розширення знайомства зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду як тих, кого навчаємо, так і тих, хто навчає.
Програма факультативного курсу
Тема 1
Андрій Чебикін — майстер книжкової графіки, монументальнодекоративного мистецтва. Висока культура творчості, вільної імпровізації в рисунках, монотипіях, акварелях.
Книжкова графіка — ілюстрації до творів І. Франка, О. Гончара, Б. Олійника, Л. Вишеславського, П. Грабовського, Г. Чубач.
Тема 2
Юрій Бондаренко — відомий графік України. Поетично-романтична образність творів художника. Експресивність форми, асоціативність зображальної мови, виявлення гуманістичного пафосу ілюстрацій митця.
Твори: І. Котляревський (1971), «Запорізька Січ» (1968), «Їхав козак за Дунай» (1970), «Хліб» (1969), «Портрети гетьмана» (1994), ілюстрації до книги Л. Горлача «Ніч у Виш-городі» (1982).
Тема 3
Віталій Шостя — графік-плакатист, живописець. Дійсний член Академії мистецтв України, народний художник України, член Національної спілки художників України, голова Київської організації Національної спілки художників України.
Працює в галузі станкового живопису. Винахідливість і розмаїття образних та композиційних вирішень у творах художника. Плакати на теми національного відродження.
Твори: «Прочитайте знову тую славу!» (1988), «Ожиємо, брати, ожиєм» (1990), «Дударики» (1980).
Тема 4
Василь Гурін — заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників України. Лауреат вітчизняних та міжнародних конкурсів плаката. Лауреат Республіканської
премії ім. Василя Касіяна. Дизайнерське проектування В. Шості як інтегральна творчість, як органічний сплав високої естетики, художньої форми з практичною діяльністю, автор тематичних картин, портретів, натюрмортів, пейзажних циклів, митець із самобутнім образним мисленням, майстер витонченого колориту ескізів, фресок, етюдів, начерків, малюнків.
Твори: «Ярославна» (1982), «Відлуння минулого» (1991), «Матері чекають…» (1974), «Перша весна» (1966), «А льон цвіте…» (1977), «Мамині вареники» (1991), «Чорне сонце» (1993), «Джерело. Марія Приймаченко» (1994), «Зимова поезія» (1998).
Тема 5
Феодосій Гуменюк — живописець, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, член Національної Спілки художників України.
Цілісність творчості Ф. Гуменюка за своїм ідейним та стильовим спрямуванням. Орієнтація творів художника на прадавні духовні національні цінності. Характерні особливості полотен
Ф. Гуменюка — таємниця буття предметів-символів, образиметафори, розмаїття ореалу народного світосприймання.
Картини живопису «Вірність Україні» (1972), «Повернення чумака» (1974), «Зелені свята» (1976), «Моя Україна» (1979), «Дзвін» (1981), «Сорочинський ярмарок», «Троїсті музики» (1982), «Коляда» (1988), «Мотря Кочубеївна і Мазепа» (1987), «Маланка» (1988). «Писанка. Всеношна» (1990), «Освячення криниці» (1991).
Графіка: «Колядники» (1987), «Коза», «Вертеп», «Родинна зірка», «Ворожіння» (1990), «Купала» (1993), «Писанка. Свічник» (1994).
Тема 6
Василь Забашта — живописець, народний художник України, самобутній майстер історико-жанрової картини на патріотичні теми з подій минулого і сучасного життя в Україні. Вирішення теми картини у сюжетно-оповідній та символіко-образній манерах.
Багатство пейзажного та портретного жанрів. Пошуки шляхів відродження національного мистецтва, ефективного формування нових художніх смаків.
Твори: «С. Гулак-Артемовський і М. Глінка» (1954), «П. І. Чайковський і М. В. Лисенко» (1954), «М. Лисенко і Леся Українка» (1959), «Спогади про Україну» (1964), «Бандурист Г. К. Ткаченко» (1978), «Мати» (1990), «Бабине літо» (1995), «Сагайдачний та Галина Гулевичівна» (1995), «Кирило-Мефодіївське братство» (1990–1999), «З походу не вертаються сини» (1984), «Захід сонця» (1992), «Літнє небо» (1997).
Тема 7
Микола Стороженко — живописець, графік. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка. Дійсний член Академії мистецтв України, член Національної Спілки художни-
ків України. Майстер монументально-декоративного живопису, книжкової графіки.
Широта мистецького кругозору творів. Багатоплановість осмислення і образного втілення теми. Майстерне володіння технічними засобами, досконале знання художником їхніх технічних особливостей.
Твори: «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха (1966), «У катакомбах» Лесі Українки (1971), «Фата моргана» М. Коцюбинського (1977), «Українські народні казки» (1981–1985), «Мати» (1992), «Україна скіфська. Еллада степова» (1990–1992).
Тема 8
Олександр Лопухов — живописець, Народний художник України. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, член Національної Спілки художників України, заслужений діяч мистецтв Польщі. Лауреат Золотої медалі ім. М. Б. Грекова.
Значний внесок у розвиток української тематичної картини.
Майстерне вирішення багатофігурних композицій, гостроти психологічних характеристик персонажів. Потяг художника до монументальності, епічності, символіко-алегоричної мови. Правдиве розкриття в портретах сутності людської натури. Домінуюча роль ліричних мотивів у пейзажах та натюрмортах.
Картини: «Лисенко» (1980–1982), «Устим Кармелюк» (1980–1982), «Реквієм» (1965), «Сильні духом» (1964–1967), «Місячна соната» (1968–1970), «Війна» (1969), «Перемога» (1973–1975), «Травень 1945» (1977–1978), «Сади цвітуть» (1980), «Серпень» (1983), «Матір людська» (1975).
Тема 9
Олексій Кожеков — майстер станкового живопису, монументально-декоративного мистецтва, станкової та книжкової графіки. Заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників України.
Твори: серія картин «За легендами України» (1997–1999). Графіка — «Микола Сингаївський» (1975), «Дід і онук» (1968), «Свята» (1968), «Козацька Держава» (1978). Ілюстрації — «Пісня про ялинку» І. Неходи (1974), «Веселі мандрівники» Б. Чіпа (1983), «А що було далі» Н. Кулик (1984), монументально-декоративне мистецтво — «Стела героїв» (мозаїка, Кривий Ріг, 1972–1973).
Тема 10
Валерій Швецов — скульптор, заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників України.
Твори: монументальна скульптура — рельєф «Леся Українка з героями своїх творів» (1975), пам’ятник гетьманові Петру Конашевичу-Сагайдачному. Станкова скульптура — «Лісова пісня» (1992), «Ярослав Мудрий» (1994).
Дрібна пластика — колекційна монета із зображенням Соломії Крушельницької.
Тема 11
Іван Васильківський — виразник образного світу слова в живописі.
Твори: «Осінь в гуцульському краї», ілюстрації до поезій українських письменників: Леся Українка «Осінь», В. Симоненко «Осінній дисонанс», А. Малишко ««Спікає стиглий жар»,
Д. Павличко «Прозорість», І. Драч «Вересневий етюд».
Тема 12
Володимр Чепелик — скульптор. Дійсний член Академії мистецтв України, народний художник України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.
Твори: пам’ятники Т. Г. Шевченкові в містах Шевченко (Казахстан, 1991), Чернігові (1992), Ужгороді (1995), жертвам Чорнобильської аварії (Київ, 1994), жертвам репресій у Биківнянському лісі під Києвом (1995), М. Грушевському в м. Києві (1999), О. Гончару (Київ, 2001); станкова скульптура — «Форсування Дніпра» (1973), «На вогняному рубежі» (1975), «Захисники Києва» (1983), «Бронебійники» (1985), «Біль» (1997).
Тема 13
Михайло Гуйда — живописець. Дійсний член Академії мистецтв України, народний художник України, член Національної Спілки художників України, лауреат премії ім. І. Огієнка. Робота в галузі станкового живопису і графіки. Лейтмотив творчості художника — втілення теми емоційного буття людини і природи.
Твори: живопис — «Зустріч І. Мазепи з Карлом Х в Гірках» (2002), графіка — «Біля джерела» (2000), диптих «Любов» (2000).
Тема 14
Віктор Шаталін — живописець. Дійсний член академії мистецтв України, народний художник України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, член Національної Спілки художників України. Продовження і розвиток високих мистецьких традицій реалістичної, академічної школи з урахуванням досягнень світового мистецтва у творчості художника.
Твори: «Бойові завдання» (1960, «Земля» (1964), «Початок осені» (1980), «Ідуть дощі» (1981), «Битва за Дніпро» (1983). «На світанку» (1980), «Карпати» (1992).
Тема 15
Микола Компанець — графік. Заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників України. Постійний пошук художником образотворчої форми та її вдосконалення.
Більше володіння друкованими графічними техніками. Виконання творів реалістично-романтичного напрямку із застосуванням авторської техніки.
Твори: книжкові ілюстрації — «За двома зайцями» М. Старицького (1967), «Наталка-Полтавка» І. Котляревського (1969), збірки поезій Т. Г. Шевченка (1974), «Маруся» Квітки-Основ’яненка (1978), «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха (1979), збірки повістей М. Гоголя (1989) та Г. Квітки-Основ’яненка (1989), станкові твори — серії «Земля батьків моїх» (1984–1994), «Зимове Закарпаття» (1991–1993), «Двоє» (1991–1993), окремі твори — «Буг після дощу» (1996), «Десна. Вечірні сутінки» (1997), «Весняна повінь» (1998).
Тема 16
Василь Чебаник — графік. Заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників.
Творення художником новітніх авторських ексклюзивних високохудожніх зразків мистецтва книги. В. Чебаник — керівник навчально-творчої майстерні авторської книги та інтролігації.
Твори: ілюстрації та оформлення до драми «Камінний господар» Лесі Українки (1965), «Нічні роздуми старого майстра» М. Бажана (1976), творів О. Гончара (1975), збірок поезій «Голосіївська осінь» (1985), «Так ніхто не кохав» В. Сосюри (1987), «Чари ночі» О. Олеся (1989), серія листівок-портретів «Класики української літератури» (1966).
Тема 17
Галина Галинська — графік. Заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників України. Г. Галинська — майстер книжкової та станкової графіки. Її творчість — значне явище в сучасному книговиданні.
Твори: ілюстрації до творів Т. Шевченка «Сліпий» (1978) та «Гайдамаки» (1981), серія естампів за мотивами творів Т. Шевченка (1989), рисунків вуглем «Пейзажі України» (1966).
Самоосвітня діяльність учителя
1. Організація та управління розвитком художньої культури учнів.
2. Застосування в навчальний процес синтетичного поєднання різних видів образотворчого мистецтва з літературою.
3. Концепція виховання учнів на відродженні національних традицій.
4. Принципи навчання і виховання учнів на засадах бережливого ставлення до мистецької спадщини.
5. Оволодіння основами новітньої художньо-графічної освіти України та впровадження їх у навчальний процес.
Навчальні вимоги до загальноосвітньої діяльності учнів
До теми 1
Учні повинні знати:
основні твори майстра книжкової графіки Андрія Чебикіна;
ілюстрації А. Чебикіна до творів І. Франка, О. Гончара, Б. Олійника, Л. Вишеславського, П. Грабовського, Г. Чубач.
Учні повинні вміти:
астосовувати набуті знання на практиці;
находити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 2
Учні повинні знати:
основні твори Ю. Бондаренка: «І. Котляревський», «Запорізька Січ», «Їхав козак за Дунай», «Хліб», «Портрети гетьмана», ілюстрації до книги Л. Горлача «Ніч у Виш-городі».
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 3
Учні повинні знати:
творчість графіка-плакатиста Віталія Шості;
плакати В. Шості на теми національного відродження: «Прочитайте знову тую славу!», «Ожиємо, брати, ожиєм», «Дударики».
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису; 
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 4
Учні повинні знати:
основні риси творчості Василя Гуріна;
твори В. Гуріна «Ярославна», «Відлуння минулого», «Матері чекають», «Перша весна», «А льон цвіте», «Мамині вареники», «Чорне сонце», «Джерело», «Марія Приймаченко», «Зимова поезія».
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 5
Учні повинні знати:
основні риси творчості Феодосія Гуменюка;
живописні твори Ф. Гуменюка: «Вірність Україні», «Повернення чумака», «Зелені свята», «Моя Україна», «Дзвін», «Сорочинський ярмарок», «Троїсті музики», «Коляда», «Мотря Кочубеївна і Мазепа», «Маланка», «Писанка. Всеношна», «Освячення криниці»; графічні твори: «Колядники», «Коза», «Вертеп», «Родинна зірка», «Ворожіння», «Купала», «Писанка. Свічник».
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;  
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 6
Учні повинні знати:
основні риси творчості Василя Забашти;
б агатство жанрів; твори В. Забашти: «С. Гулак-Артемовський»; «М. Глінка» (1954), «П. І. Чайковський і М. В. Лисенко» (1954), «М. Лисенко і Леся Українка» (1959), «Спогади про Україну» (1964), «Бандурист Г. К. Ткаченко» (1978), «Мати» (1990), «Бабине літо» (1995), «Сагайдачний та Галина Гулевичівна» (1995), «Кирило-Мефодіївське братство» (1990–1999), «З походу не вертаються сини» (1984), «Захід сонця» (1992), «Літнє небо» (1997).
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 7
Учні повинні знати:
основні риси творчості Миколи Стороженка;
основні твори: «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха (1966), «У катакомбах» Лесі Українки (1977), «Фата моргана» М. Коцюбинського (1977), «Українські народні казки» (1981–1985), «Мати» (1992), «Українська скіфія. Еллада степова» (1990–1992).
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 8
Учні повинні знати:
основні риси творчості Олександра Лопухова;
його внесок у розвиток української тематичної картини;
його картини: «Лисенко» (198–1982), «Устим Кармелюк» (1980–1982), «Реквієм» (1965), «Сильні духом» (1964–1967), «Місячна соната» (1968–1970), «Війна» (1969), «Перемога» (1973–1975), «Травень 1945» (1977–1978), «Сади цвітуть» (1980), «Серпень» (1983), «Матір людська» (1975).
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 9
Учні повинні знати:
основні риси творчості Валерія Шведова;
основні твори: монументальна скульптура — рельєф «Леся Українка з героями своїх творів» (1975), пам’ятник гетьманові Петру Конашевичу-Сагайдачному. Станкова скульптура — «Лісова пісня» (1992), «Ярослав Мудрий» (1994). Дрібна пластика —колекційна монета із зображенням Соломії Крушельницької.
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 10
Учні повинні знати:
творчість І.Васильківського;
основні твори: «Осінь в гуцульському краї», ілюстрації до поезії українських письменників: Леся Українка «Осінь», В. Симоненко «Осінній дисонанс», А. Малишко «Спікає стиглий жар», Д. Павличко «Прозорість», І. Драч «Вересневий етюд».
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 11
Учні повинні знати:
основні риси творчості Олексія Коженова;
його твори: серія картин «За легендами України» (1997–1999). Графіка — «Микола Сингаївський» (1975), «Дід і онук» (1968), «Свято» (1968), «Козацька Держава» (1978). Ілюстрації — «Пісня про елинку», «Інеходи» (1974), «Веселі мандрівники» Б. Чіпа (1983), «А що було далі» М. Кулик (1984). Монументально-декоративне мистецтво — «Стела героїв (мозаїка, Кривий Ріг, 1972–1973)».
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 12
Учні повинні знати:
творчість Володимира Чепелик;
основні твори: пам’ятники Т. Г. Шевченкові у містах Шевченко (Казахстан, 1991), Чернігові (1992), Ужгороді (1995), жертвам Чорнобильської аварії (Київ, 1994), жертвам репресій у Биковнянському лісі під Києвом (1995), М. Грушевському в місті Києві (1999), О. Гончару (Київ, 2001); станкова скульптура — «Форсування Дніпра» (1973), «На вогняному рубежі» (1975), «Захисники Києва» (1983), «Бронебійники» (1985), «Біль» (1997).
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 13
Учні повинні знати:
основні риси творчості Михайла Гуйди;
основні твори: живопис — «Зустріч І. Мазепи з Карлом Х в Гірках» (2002), графіка — «Біля джерела» (2002), диптих «Любов» (2000).
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 14
Учні повинні знати:
основні риси творчості Миколи Компанця;
основні твори: книжкові ілюстрації — «За двома зайцями» М. Старицького (1967), «Наталка-Полтавка» І. Котляревського (1969), збірки поезії Т. Г. Шевченка (1974), «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка (1978), «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха (1979), збірки повістей М. Гоголя (1980) та Г. Квітки-Основ’яненка (1989), станкові твори — серія «Земля батьків моїх» (1984–1994), «Зимове Закарпаття» (1991–1993), «Двоє» (1991–1993), окремі твори — «Буг після дощу» (1996), «Десна.
Вечірні сутінки» (1997), «Весняна повінь» (1998).
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду;   
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
Форма заняття: комбінована.
До теми 15
Учні повинні знати:
основні риси творчості Віктора Шаталіна;
основні твори: «Бойові завдання» (1960), «Земля» (1964), «Початок осені» (1980), «Ідуть дощі» (1981), «Битва за Дніпро» (1983), «На світанку» (1980), «Карпати» (1992).
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 16
Учні повинні знати:
основні риси творчості Василя Чебаника;
основні твори: ілюстрації та оформлення до драми «Камінний господар» Лесі Українки (1965), «Нічні роздуми старого майстра» М. Бажана (1976), творів О. Гончара (1975), збірок поезій «Голосіївська осінь» (1985), «Так ніхто не кохав» В. Сосюри (1987), «Чари ночі» О. Олеся (1989), серія листівокпортретів «Класики української літератури» (1966).
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;     
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
До теми 17
Учні повинні знати:
основні риси творчості Галини Галинської;
основні твори: ілюстрації до творів Т. Г. Шевченка «Сліпий» (1978) та «Гайдамаки» (1981), серія естампів за мотивами творів Т. Г. Шевченка (1989), малюнків вуглем «Пейзажі України» (1966)
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті знання на практиці;
знаходити до ілюстрації словесні відповідники в художньому творі;
здійснювати досконалий аналіз класичних і сучасних зразків літератури;
виховувати в собі здатність самостійно мислити, ґрунтуючись на знаннях національних і світових класичних зразків мистецтва живопису;
розширювати знайомство, займаючись самоосвітою, зі станковим та монументальним мистецтвом для гармонійного формування світогляду.
Форма заняття: комбінована.
Теми творчих робіт
1. Роль митця А. Чебикіна у формуванні духовного середовища в українському суспільстві.
2. Твори майстра станкового живопису М. Гуйди у примноженні культурних цінностей Української держави.
3. Ілюстрування та оформлення книги.
4. Книжкова графіка України.
5. Український книжковий дизайн.
6. Дизайн книги та ілюстрація.
7. Правда пензля В. Гуріна.
8. Творча майстерня станкового живопису та книжкової графіки Ю. Бондаренка.
9. Народне зодчество України.
10. Віхами історії книжкової графіки — у день сучасний.
11. Художні училища України.
12. Державна середня художня школа ім. Т. Г. Шевченка.
13. Модифікація класичної тріади-живопису, скульптури й архітектури на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
14. Формування національної школи книжкової графіки.
15. Ілюстраціі М. Компанця до комедії М. Старицького «За двома зайцями».
16. Майстри вільної графіки.
17. Пошук образної форми та її вдосконалення в книжковій ілюстрації.
18. Ілюстрації до книги «Українські народні обрядові пісні» В. Повертого.
19. Мовою графіки В. Шостя.
20. Прокоментуйте вислів «Людина створила культуру, а культура — людину, реалізувавшись у думці, праці, мові» (Г. Клочек).
Питання до заліку
1. Що Вам відомо про книжкову графіку А. Чебикіна?
2. До яких творів малював ілюстрації А. Чебикін?
3. Які ілюстрації А. Чебикіна Ви можете назвати?
4. Доведіть, що ілюстрації Ю. Бондаренка мають поетично-романтичну образність, експресивність форми.
5. У чому виражається асоціативність зображальної мови, виявляється гуманістичний пафос ілюстрацій Ю. Бондаренка?
6. Розкажіть про В. Шостя — графіка-плакатиста.
7. Зробіть детальний аналіз плакатів В. Шостя на теми національного відродження.
8. Покажіть на конкретних прикладах самобутність образного мислення В. Гуріна.
9. У чому полягає цілісність творчості Ф. Гуменюка за своїм ідейним та стильовим спрямуванням?
10. Доведіть, що твори Ф. Гуменюка мають орієнтацію на прадавні духовні національні цінності.
11. Зробіть детальний аналіз картин Ф. Гуменюка «Вірність Україні», «Моя Україна».
12. Хто такий В. Забашта? Чому саме про цього художника відзначається, що він використовує засоби вирішення теми картини у сюжетно-оповідній та символіко-образній манерах?
13. Які твори написані В. Забаштою. Охарактеризуйте їх.
14. Назвіть приклади книжкової графіки М. Стороженка.
15. Зробіть детальний аналіз творів М. Стороженка: «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха, «У катакомбах» Лесі Українки, «Фата моргана» М. Коцюбинського, «Українські народні казки».
16. Який внесок зробив О. Лопухов у розвиток української тематичної картини?
17. Доведіть, що картинам О. Лопухова «Лисенко», «Устим Кармелюк» — характерне правдиве розкриття сутності людської натури.
18. Розкажіть про О. Кожекова, майстра станкового живопису, монументально-декоративного мистецтва, станкової та книжкової графіки.
19. Які картини, ілюстрації О. Кожекова Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.
20. Зробіть повідомлення на тему: «В. Швецов — майстер дрібної пластики».
21. Виконайте практичну роботу: дайте детальну характеристику станковим скульптурам В. Швецова «Лісова пісня» та «Ярослав Мудрий».
22. Доведіть, що рельєф «Леся Українка з героями своїх творів» та пам’ятник гетьманові Петру Конашевичу-Сагайдачному відносяться до монументальної скульптури.
23. Складіть план розповіді «І. Васильківський — виразник образного світу слова в живописі».
24. Знайдіть спільні мотиви ілюстрацій І.Васильківського і творів тих поетів, до яких написано художні полотна.
25. Назвіть літературні твори, до яких, на Вашу думку, може слугувати ілюстрацією картина І. Васильківського «Осінь в гуцульському краї».
26. Доведіть чи спростуйте думку про те, що в творах М. Гуйди вміщено тему емоційного буття людини і природи.
27. Які картини В. Шаталіна Ви знаєте?
28. Здійсніть паралельний аналіз картини В. Шаталіна «Ідуть дощі» і однойменного ліричного відступу з повісті М. Коцюбинського «Фата моргана».
29. Побудуйте розгорнуту розповідь про майстра вільної графіки М. Компанця.
30. Що Вам відомо про В. Чебаника як майстра авторської книги та ілюстрації?
31. Конкретними прикладами доведіть, що творчість Г. Галинської є значним явищем у сучасному книговиданні.

Приходченко К. І. Факультативи з української мови та літератури. Випуск 3. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 175, [1] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 12 (97))

Категорія: Навчальні програми | Додав: uthitel
Переглядів: 1330 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: