Головна » Файли » Нормативна база освіти » Навчальні програми

ФАКУЛЬТАТИВ «РИТОРИКА»
[ СКАЧАТЬ ФАЙЛ ИЗ СЕРВЕРА (73.6Kb) ]
26.02.2014, 19:43
ФАКУЛЬТАТИВ «РИТОРИКА»
Пояснювальна записка
Програма факультативного курсу (чи спецкурсу) «Риторика» познайомить учнів з наукою красномовства, з законами управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю, тобто з законами, які визначають ефективність цієї діяльності, наукою Золотослово, яка, за Аристотелівським тлумаченням, розвиває «Здатність знаходити можливі способи переконання стосовно кожного даного предмета». Цікавим буде і знайомство з історією виникнення цієї науки в стародавній Греції, що з кінця XVI ст. разом із політикою викладалася на Україні в братських школах.
Практична риторика, риторична етика на Русі XVII ст. розумілася як мистецтво володіння переконливим словом, культурою спілкування відповідно до існуючих християнсько-етичних норм життя. Багатющим джерелом духовно-інтелектуального становлення особистості в період риторичного Ренесансу України XVІ– ХVIII ст. були класичні курси риторики, поетики, де спудеї навчалися володіти мистецтвом переконливого слова «цариці душ», «княгині мистецтв» риторики, поетики.
У роботі «Перло многоцінное» Кирила Транквіліона-Ставровецького тогочасні читачі знаходили чудове навчання для «високого богословського розуму» та «для сладкоглаголивого риторського язика і поетицького художества».
У XVІ–ХVII ст. активно розвивається полемічний жанр красномовства, оскільки викладачі братських шкіл, братчики, писали значну кількість полемічних творів, де ідеологічно обґрунтовували народно-визвольну боротьбу українського народу проти духовного, національного, соціального гноблення.
А у праці Феофана Прокоповича «Про ораторське мистецтво» показано, як ґрунтовно аналізувати принципи складання похвальної промови, зокрема її архітектоніка, розміри, 5 основних джерел винайдення думки на честь осіб:
1) природа людини, яка охоплює душу й тіло;
2) доля особи;
3) навчання;
4) вчинки, дії;
5) обставини, другорядні далі.
В. М. Доній зазначає: «Вдумливому, творчому комунікатору, духовно-інтелектуальній особистості сьогодення буде корисно осмислити багатющу риторичну скарбницю античності, українського Ренесансу, національного красномовства з огляду на бажання активізації, оптимізації міжособистісної та ділової комунікації, підвищення риторичної культури суспільства демократичної України, досягнення успіху в житті через гармонізацію своїх та чужих інтересів, поглядів, оцінок. Адже не хлібом єдиним живе людина: смислотворящий момент життя, життєтворчості вільної людини полягає у її духовному, діяльному творенні й споживанні духовних цінностей людства, рідного народу.
У звеличенні духовності, творчості, ствердженні добра, істини, краси нам вбачається гарант духовного здоров’я, інтелектуальної зрілості демократичного супільства з ментальністю кордоцентричності, героїчно-лицарського потягу до свободи особистості, яка відчуває свою єдність із Всесвітом».
У згадках одного подільського священика з початку XIX ст. знаходимо навчальні методи давнього учителя, дяка Івана, зв’язані з красномовством. Він вимагав, щоб питання учнів було голосне, докладне, виразне, «при Апостолі співуче, у всім іншім рівне, як струна… Коли дяк мав котрогось з учнів вислати на середину церкви читати Апостола, то наперед дома показував йому, як має стати, де підвищувати й піднижувати голос, де переплести читання, як має віддати кінцевий мотив і як скласти поклін на чотири сторони. Кілька разів перепитував, поправляв…». Дома учень повинен був підшукати і закріпити «всі тропарі, кондаки, стихирі, канон», — усе, що було потрібне для чергового богослужебного дня. В обсяг співу входили також домашні духовні пісні, яких тодішні дяки знали дуже багато. Як бачимо, йшов великий творчий процес — процес становлення учнівської особистості. Стиль похвальної прикрашеної промови повинен дарувати естетичне задоволення. Риторика якраз і належить до тих наук, які спрямовані на формування і розвиток особистого начала в людини. З цього приводу М. Ф. Кошанський писав: «Мета загальної риторики полягає в тому, щоб, розкриваючи джерела винайдення думки, розкрити усі здатності розуму, щоб, показуючи нормальне розташування думок, дати Розумові і Моральному почуттю відповідне спрямування — щоб, навчаючи, виражати тендітне, збудити, посилити в душах учнів живу любов до всього благородного, великого і прекрасного…».
Риторика є необхідною людині, і чим раніше вона оволодіє цією наукою, тим швидше вийде на шлях самореалізації.
Отже, прослухавши курс «Риторики» учні повинні знати:
шлях розвитку ораторського мистецтва від давнини до сучасності.
найпоширеніші праці, присвячені риториці як науці красномовства.
імена відомих риторів Давньої Греції і Давнього Риму — світової скарбниці риторики і ораторського мистецтва.
сучасний етап розвитку красномовства і найяскравіших його представників.
Учні повинні вміти:
застосовувати набуті теоретичні знання з риторики в практичній діяльності.
використовувати основні положення сучасної концепції риторики як філософсько-дидактичної науки, спрямованої на формування в людини ефективної мисленнєво-мовленнєвої діяльності.
користуватися риторичними законами для удосконалення власного мовлення.
Слухачі факультативу (чи спецкурсу) переконаються в універсальності риторики, в її необхідності людині будь-якої професії. Адже, за висловом сучасного ритора Г. М. Сагач, «ефективна мисленнєво-мовленнєва діяльність — основа професіоналізму».
Використовуючи надбання В. О. Сухомлинського, його концепції виховання творчої особистості засобами живого, переконуючого слова вчителя, будемо вчити дітей у слові виявляти себе, свою культуру, свою моральність, своє ставлення до соціуму, до батьків як до людей, котрі діють словом.
Саме воно, красномовство, допомагає, за висловом Г. М. Сагач, заглибитися «у прекрасний дивосвіт «цариці душі», «княгині мистецтва» — риторики, яка у давньому світі входила до «семи вільних наук», бо дарувала творчій людині ключі від щастя».
Програма факультативу з риторики стосується учнів 8–11 класів з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу або для учнів 10–11 класів загальноосвітніх шкіл, в яких кількість гуманітарних предметів відповідає державному стандарту.

Категорія: Навчальні програми | Додав: uthitel
Переглядів: 1845 | Завантажень: 609 | Рейтинг: 2.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: