Головна » Файли » Нормативна база освіти » Навчальні програми

ФАКУЛЬТАТИВ «ПРИРОДА У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ»
[ СКАЧАТЬ ФАЙЛ ИЗ СЕРВЕРА (135.8Kb) ]
26.02.2014, 19:41
Пояснювальна записка
Програма факультативу (спецкурсу) «Природа в українській літературі» ставить за мету — заглибитися в естетику пейзажної лірики як літератури більш ранніх часів, так і сьогодення,
показати багатство тропів, строфічної будови поетичних творів про природу, розглянути ідейно-естетичні пошуки українських письменників, зосередити увагу на розмаїтті творчих індивідуальностей, стильових тенденцій, течій, при змалюванні картин природи, віталістичності настрою, життєлюбстві, оптимізму ліричного героя, звучанні гімну, вічності природи, щирому захопленні красою й неосяжною величчю світу.
Вивчаючи курс «Природа в українській літературі», учні зможуть краще засвоїти курс літератури в цілому. Зміна умов навчання — введення додаткових предметів як спецкурсів, факультативів, курсів за вибором — збігається із складним підлітковим періодом переходу учнів від дитинства до дорослості. Відповідно до психо-фізичних особливостей учнів (молодші, старші, підлітки, рання юність) у структурі основної школи враховується специфічна роль 5–6, 7–9, 10–11 класів. В зв’язку з цим нами пропонується ця програма для класів спеціалізованих гуманітарних шкіл, у тому числі, для 5–6 класів як пропедевтичний інтегрований факультатив, курс для 7–9 класів, коли пізнавальні інтереси учнів стануть стійкими, з’являться нові, досить стійкі мотиви навчання, зміняться критерії самооцінки й оцінки навколишнього, досягаються якісні зміни у способах навчальної діяльності, змінюється воля і характер, прагнення до неформального спілкування і лідерства, починається систематичне вивчення основ наук, для 10–11 класів як спецкурс, який допоможе у формуванні цілісної картини світу, оволодінні способами пізнавальної і комунікативної діяльності, уміннями одержувати знання з різних джерел, застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях, і розрахована на 272 години — по одній годині на тиждень у кожній паралелі. А також ця програма може бути використана в загальноосвітніх школах у 9–11 класах як спільний факультативний курс, що об’єднує учнів різних вікових категорій, по одній годині на тиждень протягом 34 годин, або для кожної паралелі окремо — на 102 години протягом трьох років навчання. Все буде залежати від поставленої мети. Названий факультатив (спецкурс) може бути використаний для учнів 9–11 класів загальноосвітніх шкіл та учнів 10 і 11 класів з поглибленим вивченням української літератури — послідовно розглянувши частину курсу в 10 класі та одинадцятому протягом однієї години на тиждень, або тільки в 11 класах із поглибленим вивченням української літератури — 2 години на тиждень.
Вивчаючи курс факультативу (спецкурсу) «Природа в українській літературі» учні повинні знати:
основні теоретичні поняття: пейзаж, стиль, стильова тенденція, основні риси творчих методів — просвітительський реалізм, сюрреалізм, неоромантизм, конструктивізм, неореалізм, неокласицизм, футуризм, імпресіонізм, експресіонізм, неоавангардизм, постмодернізм, сентименталізм, романтизм, українське літературне бароко, необароко, напрями та течії (традиційні та модерні), художній образ, літературний характер визначення понять: міфологеми, поетичний, архетип, асоціативні образисимволи;
літературні роди та їхні основні жанри;
поглиблене поняття про ліричні жанри: молитва, ліричний памфлет, пастораль, інкрустації, рубаї, інвектива, палімпсест;
поняття про ліроепічну драму;
поглиблене поняття про жанри епічних творів;
зв’язок між світоглядом письменника і пейзажною лірикою, прозою, драмою, у яких відбито картини природи;
особливості художньої літератури як форми суспільної свідомості й виду мистецтва;
взаємозв’язок літератури з іншими видами мистецтва;
характерні риси епохи, відображені в художньому творі;
силабічну, силабо-тонічну та тонічну систему віршування, верлібр;
види строфічної будови вірша (строфоїди, усічена строфа, диптих, терцини;
особливості художнього процесу (поняття художнього часу і простору, художньої умовності);
образотворчі засоби в художній літературі (фонетичні, лексичні, синтаксичні);
Учні повинні вміти:
робити глибокий ідейно-художній аналіз літературного твору і давати йому власну оцінку; 
визначати новаторство, особливості стилю письменника;
вбачати найхарактерніші особливості літературного процесу певного періоду;
користуватися довідковою, словниковою та енциклопедичною літературою;
визначати основні проблеми у вивчених художніх творах;
правильно, швидко й виразно читати художню, суспільно-політичну літературу, літературно-критичні статті;
користуватися довідковим апаратом книги та словниками;
розрізняти епічні, ліричні та драматичні твори;
визначати жанрові особливості сюжету і композиції творів, їхню проблематику;
висловлювати власне ставлення до прочитаного твору.

Категорія: Навчальні програми | Додав: uthitel
Переглядів: 1715 | Завантажень: 410 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: